Enkelhet genom lägre komplexitet kommer ofta med minskad exakthet

2014-01-13

"Jared Diamond’s Guns, Germs, and Steel" var okänd för mig:


"Jared Diamond’s Guns, Germs, and Steel [Diamond J, (1997) Guns, Germs, and Steel (WW Norton, NY)] has provided a scientific foundation for answering basic questions, such as why Eurasians colonized the global South and not the other way around, and why there is so much variance in economic development across the globe. Diamond’s explanatory variables are: (i) the susceptibility of local wild plants to be developed for self-sufficient agriculture; (ii) the domesticability of large wild animals for food, transport, and agricultural production; and (iii) the relative lengths of the axes of continents with implications for the spread of human populations and technologies."

Från: Geographic axes and the persistence of cultural diversity (PDF)
David D. Laitin, Joachim Moortgat och Amanda Lea Robinson
DOI: 10.1073/pnas.1205338109
PNAS | June 26, 2012 | vol. 109 | no. 26 | 10267

En kanske till sin natur något liknande förklaring jag emellertid inte försökt verifiera är oavsett meningsfull eller rent av direkt felaktig mot data ett intressant exempel på natur hos en hel del allmänna faktorer.


Vi vet att oavsett om vi är här i Sverige och far med fordon på vinterhalvåret eller vandrar längs kusten i Vietnam under tsunami tider att naturen kan variera mycket plötsligt ganska oväntat.


Komplexitet för att hantera sådana förändringar bestäms inte otroligt med vår förmåga att förutsäga dem. Detta är enklast sannas i kortsiktig tid motsvarande att vi vet att det mer troligt kan vara plötsligt halt.


Emellertid är detta kortsiktiga inte vad som uteslutande kan tänkas fylla upp det och en till större grupp förstår vi kanske enklast från samma exempel: förmågan att förutsäga om det troligt är halt denna dag bygger på att vi överhuvudtaget med rimlighet har kunskap att resonera om att det kan vara halt vintertid.


Komplexitet förändringar i naturen förändrar tillståndet vi rör oss bestäms därmed inte uteslutande med hur oväntade de är utan också med möjlighet att etablera och bygga upp kunskap om den. Mer inverkande här under ej mer ordentligt bak i historien är faktorer relaterade till att utveckla verktyg för att tlka och förstå faktorerna resp. hantera dem och hur kunskapen om dessa etableras och sprids, och för föregående resp. själva prediktionen kunskapssystem mer allmänt (böcker, kommunikation och skolundervisning för tre exempel bland oändliga).


Längre tillbaka och styrande innan ex. böcker fanns kan vi dock rimligt förstå att komplexitet för vår kognition och mindre grupp kan vara styrande. Att när vi vandrar x. Sverige långt tillbaka som jägare vintertid att det kan blåsa upp till storm må vara svårt att prediktera rörande en enskild dag men ej rörande risken som realitet. Och jag tänker mig (men har som sagt inte försökt verifiera det) att den samlade komplexiteten för att hantera ex. vinterstormar m.m. rörande det här samlar sig till mindre än vad det är att hantera motsvarande faktorer ex. i Afrika trots att de senare ytligt kan tyckas enklare att hantera "därför att det är varmt" och man inte riskerar att frysa. Bara ett av ett mycket stort antal ganska enkelt att lista är ju infektionssjukdomar oavsett virus och bakterier som stor grupp.


Om nu grundtillståndet mer troligt är ganska hanterbart (varmare utan vinterkyla) men ett större antal (högre antal större last både på individens resonerande såväl som flockens kunskapssystem explicita eller implicita: trivialt att jämföra med arbetsminne och antal faktorer vi enkelt kan växla mellan och hålla i minna) faktorer som möjligt kan inverka var och en mindre troliga såväl som kanske för en del rent teoretiskt också med dagens kunskap väsentligt svårare att förstå (virussjukdomar för ett extremt exempel) är ju ett mer sannolikt troligare tillstånd för flocken att uttrycka något mindre distans till i denna region ett större antal individer i flocken optimerande att ta värde från enklare grundtillstånd spelande på att det ej förändrar sig oväntat till farligt tillstånd (tsunami eller virussjukdom).


Medan det i ett kallare klimat (för att hålla oss till en domän av flera vi enkelt kan se i tempererade klimat) lönar sig mer att försöka optimera mot att utveckla hantering mot de färre men mer problematiska händelserna rörande prediktion och verktyg / åtgärder att aktivera när prediktion över något ungefärligt tröskelvärde indikerar det lönsamt att ta kostnaden relativt risken (ex. energikostnad att bära på torr ved springande efter en flock renar att kasta ett spjut på för att kunna tända eld för värme och fortsatt torka fuktig ved på relativt risken att frysa till döds direkt eller indirekt via då snabbt mycket troligare infektionssjukdomar i den skadade vävnaden).


Varför är detta ett bra exempel på dessa allmänna faktorer? Därför oavsett någon av dessa eller ex. pris på föda i Mellanöster vs möjlighet till att medborgarna söker förändring i statsskcik gäller att p.s.s. de växande i mer allmänt troligare tycks indikera något gäller att de tappar exakthet. På nivå när en faktor som ex. pris på livsmedel tycks leverera prediktion gäller att för samma tid möjligen aktuell gäller att vi för möjliga regioner eller städer för den delen redan har fått den risken utmärkt predikterat via ett antal andra faktorer att mäta.


Reduktionen i dimensioner gör dem enklare och mer effektiva att räkna med: deras komplexitet är lägre.


Men om faktorerna som inverkar på den tid vi är intresserade av bedöma uttrycker fler dimensioner med högre komplexitet är det inte längre fungerande. Du behöverbära med dig veden utan att egentligen veta om det mer troligt kommer bli plötsligt kallt just denna dag. Emellertid typiskt för ganska allmänna faktorer hör de till risk för kyla vintertid: när de börjar leverera hör till de till en grupp av allmän kunskap etablerad motsvarande mindre exakt men för en större tidsrymd mycket troligt korrekta (är det december och regnat på dagen är det nog klokt oavsett dag att vara beredd på halka även om det inte var halt så att vi märkte det igår).