Kunnande gratis på www blir coolt för "the kids" och "the old folks"

2014-01-13

För att göra min energieffektiva (i tid och kostnad) metod - Från ScienceDirect till CiteSeerx: Från defunct till ett löst problem - cool för the kids från gymnasister till yngre vuxna i det livslånga lärandet arbetande på karriären resp. the old folks nästan på hemmet som upptäcker att deras gamla föreställningar närmare 1800-talet dom sista tio åren av arbetslivet inte längre köps.


En cool byline kan göra det lättare att se möjligheterna oavsett hur självklart det i core-concept kan tyckas för min generation och något utåt runt 1972 - 1976. Tidseffektivt utan moms på 0 kr i pris är häftigt när det löser mina problem. Och moraliskt betryggande nog kan jag garantera att jag aldrig betalat för denna form av material när det ej funnits fritt läsbart.


Men jag känner personligen att det är viktigt att jag inte vill bli någon form av kultfigur för alla miljoner svenskar i det eviga lärandet (förutom ev. rent algoritmiska skärningar mellan mitt design pattern och intäkter av bokförsäljningen där jag lätt betvivlar långsiktighet nog att göra Bruce Sterling gamla koncept funktionellt lönsamt trots för andra - och omvänt för mig i domän av dataanalays - föredömliga tillgänglighet, pris och format: Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier - gratis på nätet sedan 1992 föredömligt i 7-bitars ascii utan html, xml eller annat glegg).Två perspektiv med verklighet som inte alls självklart alltid har en ideal- eller idealistisk-lösning där de möts. Praktiskt kommer emellertid saker ner till praktisk realitet där mitt problem just nu sökande efter fakta om detta eller refererat av denna är en sak viktig och ingenting i övrigt förutom tidskostnad att nå tid relativt värde spelar in. Det perspektivet tror jag både sammanfattar min upplevda förståelse av Elsevier's perspektiv såväl som varför (inte särskilt avgörande just av sökmotrn) det dör snabbt som möjligt.


"My publisher deserves to make money out of this book. Not only did the folks at Bantam Books commission me to write the book, and pay me a hefty sum to do so, but they bravely printed, in text, an electronic document the reproduction of which was once alleged to be a federal felony. Bantam Books and their numerous attorneys were very brave and forthright about this book. Furthermore, my former editor at Bantam Books, Betsy Mitchell, genuinely cared about this project, and worked hard on it, and had a lot of wise things to say about the manuscript. Betsy deserves genuine credit for this book, credit that editors too rarely get.
[...]
Well-meaning, public-spirited civil libertarians don't have much money, either. And it seems almost criminal to snatch cash out of the hands of America's direly underpaid electronic law enforcement community.
[...]
Information WANTS to be free. And the information inside this book longs for freedom with a peculiar intensity. I genuinely believe that the natural habitat of this book is inside an electronic network. That may not be the easiest direct method to generate revenue for the book's author, but that doesn't matter; this is where this book belongs by its nature. I've written other books—plenty of other books—and I'll write more and I am writing more, but this one is special. I am making The Hacker Crackdown available electronically as widely as I can conveniently manage, and if you like the book, and think it is useful, then I urge you to do the same with it."

Från: Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier
Bruce Sterling,
ISBN 0-553-08058-X,
1992.