Dennis Rodman i Nordkorea: Utmärkt och värdefullt

2014-01-10

Det är enkelt att vara kritiskt från detaljer relaterat Dennis Rodman's resa och uttalanden relaerat Nordkorea med diktator. Emellertid ser jag inte att det är nödvändigt att anta att folk är idioter varken i Nordkorea eller resten av världen vilket gör att diverse i alla fall tänkbara (och till viss utsträckning antagligen realiserade) risker knappast är problematiska.


Samtidigt gäller att Nordkorea är isolerat och upplever föga av världen utanför landet. Dennis Rodman jag ej minns att jag innan någonsin noterat alls tycks ha det excellenta värdet av att mer än många andra besökare i Nordkorea tydligt och mer så avvika från den centralitet i mode, kropps-smycken m.m. Och hans lösa reflektion om mötet med diktatur gör det kanske inte otroligt att fler bland befolkningen får se bilder m.m. från besöket.


Desto mer isolerade utan någon referens alls ju mer feltolkade kan de möten man har när faktisk betydelse existerar bli. Vad som har betydelse här är i större risker svårare att kontrollera just inte rationella bedömningar eller mer sofistikerade skillnader i kultur. De lite triviala upplevelserna i direkt perception har tyngd och deras effekt fortgående efter initial inverkan och implicit bedömning av avstånd egen flock kan när mindre beredskap och kunskap för att förstå dem som irrationella vara enorma (jämför gärna ett av historiens mest extrema exempel: slaveri och racism relaterat svarta afrikaner).


Med ett fåtal besök från omvärlden donerande något av världen utanför med viss möjlighet att vänja sig vid att den naturligt ser väldigt annorlunda ut (i meing av varians / information) naturligt jämfört den egna lokala flocken såväl mellan olika besökare är det utmärkt att göra det bästa av varje besök.


Att avstå från att ta pengar tror jag dock givet andra frågor (det är väldigt fel om en kultur där folk börjar se hand-outs från diktaturer som accepterar etableras) är utmärkt även om jag just för vad här diskuterat inte skulle se något problem (när övriga frågor lämnas d.v.s. praktiskt ska ingen någonsin acceptera pay-outs ens i närheten av vad som kan vara propaganda eller andra problematiska områden från en diktatur såväl som att reklam eller marketing företag aldrig heller ska sälja tjänster till dem) om diktaturen själv finanserar reduktion av deras möjlighet att definiera världsbild i den implicita visuellt perceptiva meningen av det: