Hans 2014 Hackathon - Program Advanced Graph Database Server - Win a Million

2014-01-10

Generellt kan jag av och till ha svårigheter att dela i mening av data och logik. Det är naturligt för mig att skapa värde från konceptet men jag kan ha svårt även när irrationellt och egentligen värde-mindre att dela. Numera är utmaningen för mig mindre eftersom jag stegvis delat upp mig i bitar mer görliga (givetvis i domän av non-value data i mening av att det kan ha värde för andra men inte påverkande värde jag har negativt).


Likväl finns mycket kvar att lära och utveckas i upp mot något större. Nästa projekt för att lära mig att mer än mining alla andras delade data också ge ifrån mig mer icke-rå data och logik jag nu börjat skissa är Hans 2014 Hackathon - Program Advanced Graph Database Server - Win a Million event. En första tanke där jag försöker för att göra det roligare än bara det sociala och lärande deltagarna antar jag skapar själva med varandra är ett tävlingsmoment med ett pris och något mer eller mindre symbol-effektivt negativ pris. Priserna räknar jag med hjälper till att ta ut en högre nivå av deltagarna och görande troligare att det blir något jag kan använda sedan:


Några snabba tankar jag antecknade för en vecka sedan (ev. med en del underliga konstruktoner i språket då jag inte har tid nu att korrekturläsa det men det är dock helt säkert rätt text):"If i had a good building I might fool them in their after changing the adress for the first 20 appearing or coming late or so and keep them for free permanent to program things. Some security levels might be needed if so. I don't want to famous for keeping IT-slaves or if going low cash starved them.

Perhaps a price to win to compensate for not caring for borrowing someone else good brand. Though some trendy big corp. sure would make it eaasier get a good lot to slave for a week. A million very low valued odd currency used on Gotland 700 years ago I win myself and later tries to get throw court. Stupid example I guess. Well some old east european or russian currency with no museum value and for sure going kilo to 500 kr.

Win a million during Hans hackalong a database server good for graph logic slave-pit event. It ends with a winner! And before we all fight along until late night! And a nasty price - in numbers as needed - exists for students fucking up shit. If u no good at C both the good and the nasty price for sure will make you learn fast.

For non permanent slave workers taken out I doubt one can without risk do a good motivating nasty price but some menthal torture might work good enough. If one borrow a brand name and do good security on other issues one could perhaps shoot the first two making fucking up the architecture. That for sure would motivate me doing a serious effort."