Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder

2013-12-14

Föga är helt nytt under solen och kultur kommer av kultur. Ej heller här:En tendens jag tror de flesta kulturer haft historiskt utan tvekan etablerad också före Mao om än givet året kraftig att ej värdera människoliv accepterande miljoner döda där det ej är fråga när dolt finns i Kina. Att göra ett enormt uttryck likt The charge of the light brigade eller liknande World War I men i kontext ej krig som det kontext man utgår från beredd får vi hoppas att ta resp. förlust vid problem för att ej eskalera konflikt där det när det ej lyckas uttrycks som fel långt ner och från det uppåt.


Och här i Sydkinesiska havet - mer nu än för några månader sedan - kan vi see likhet i formen med dom delade meningar Mao hade med Sovjetunionen rörande ideologiska frågor, kärnvapen, korrekthetn i samarbete i meningen ej tryckande mot konflikt med icke-kommunistiska entiteter, minnet av Stalin han kände Cruschec degraderade ej tagande hänsyn till spekulerar jag Mao's egna upplevda verklight av att introducera ideologin med dom kostnader det krävde o.s.v. Vi börjar det här video-klippet med en Sovjetisk militär-medarbetare Petr Simchenkov, Soviet High Command några sekunder innan för att ta upp viss boating-on-thewater-political likhet.


Jag skrev ned citatet - säkert med något fel - från filmklippet. Vad han kommentrar är att en stora grupper av kineser upprörda över Sovjetunionens degradering av Stalin såväl som spottande (det vid tiden mer eller mindre isolerade Kina relativt område) på Kina går över gränsen för att skricka och håna den sovjetiska gränsmilitären.


"They crossed the number in hugh numbers. What could we do? It wouldn't been nice to shoot them.
But how could we get reed of them? It ws a diffcult question to solve so things got worse.
The Chinese was mostly to blame."

Fara finns när fri diskussion inte tillåts. 35 miljoner dog utan att personer i Mao's direkta makt-närhet kände till det. Sovjetunionen p.s.s. klarade att dölja stora kostnader hälsa och liv för folket i arbetsmiljö såväl som att dumba radioaktiva sopor i Östersjön.


Likhet Kina idag såväl som med kulturrevolutionen och befintligt år hundranden innan är att administrativt praktiskt styrande. I den tolkningen kan vi se kulturrevolutionen som kanske inte annat än att introducera ett nytt koncept i administrationen såväl som att likrikta den mot att försöka optimera livsmedelsproduktion och av den produktionen supply management ytterst obalanserat (överskott vs svält) uttryckt mot kost-regionerna där den politiska administrationens styrelse med Mao satt ännu osäker såväl som överskott nog för att exportera ut samtidigt som en osmaklig tolkning är att föreställda effektiviseringar via konstruktionen skulle göra behovet av folk färre görande ännu större livsmedelsexporter öjliga (vilket tycks ha varit den styrande om inte ändå utrikespolitiska målsättning Mao hade denna period).


Partiet idag på gott och ont har likheter med det administrativa konceptet. Att i positiv söka mening och styrka där är ju just att finna värde att söka göra det bästa man kan aministrativ emedan andra bedömnings-dimensioner (förutom i dimension av det esoteriska i troende kommunism o.s.v. vilket knappast uppmuntras). Men den stora risken ligger i att administrationen kan stänga bedömning av sig själv också lokaliserat för sig själv.


Skandaler likt de svält-döda kanske delvis svält-mördade (knappast rörande alla dock: men onödigt många troligt i antal av miljoner) är inte ovanliga. Luftvägarnas skador, de kognitiva störningarna på uppväxande barn. överdrivet höga antal cancerfal att vänta, och i det mindre astma och allergi från luftföroeningarna är ett exempel jag av och till diskuterat här sedan tror jag 2009 (möjligen 2008 på annan knala). Den HIV och aids-epidemi man riskerar såväl som riskerat sedan man hämtade in blod från bondebefolkningen för att kommersialisera delande utrustningen i dess helhet mellan "donatorer" är ett till exempel.


Att riskera krig resp. i det också föregående livet på enskilda militära enheter för att få upplevelsen av att nationalism ökar (där stora delar ska förstås från det inlärda indirekt diskuterat i Riktad information - Argumentera troende: Introduktion) och reducera fokus på skadorna barn såväl vuxna tar av luftföroreningar,, politiskt engagemang och intresse av att kunna påverka lagstiftning och vem som kan beodra rnt dig via val är ett till exempel.


Dödsfallen av de två - förvisso emotionellt tydliga men samlat inte särskilt övertydliga i head-count - är långsammare men det är också väldigt många människor och helt i inödan för stora delar. Bara med möjlghet att skriva vad man önskar att problemen detekterats tidigt och med viss motivation att ta hänsyn till vad folk tycker hade åtgärder initierats.


Det finns ingenting sunt i något här. Bara en sådan sak att det självorganiserade i den tvingande formen till fri diskussion är ytliga uttryck av förändring nästan bokstavligen (eller konkret så) under galgen fruktande den binära förändringens uttryck av hat från nutidshistorien är politisk cancer.


Här rrörande Sydkinesiska havet känns stor försiktighet vad man säger från ett ändå i kanal begränsat perspektiv jag har sunt. Men jag vill inte alls inte säga att det är fel att sänka en båt och uttrycka tydlighet i vad man är beredd att acceptera i pseudo-kommunikation. Hellre nu än i värsta fall om 15 - 20 år när det i värsta fall är et nytt Sovjetunionen men med dessa low-tech nivåer bevarade i det militära.


Och se det och tolka det från det generella bakgrund jag kom att se som troligt korrekt givet verklighet rörande Kina. Samarbete, språklig kontakt, acceptera toppar där man vet oc förstår att tolka det rätt, och försöka forma det till något närmare internationellt politiskt och människorättsligt språk och verklighet. Acceptrande tid och se förädnring som kan bevara det enorma värde etablerat i infrastruktur, ekonomiska projekt, forskning och kunskap såväl känsliga också den referade administrationen men att administration och politiskt styrande behöver separeras på sikt. Väpnad konflikt internationellt här eller allmänt Kina är aldrig vad jag talat för och tycker heller inte att jag gör nu (inrikespolitiskt är en annan sak där jag inte särskilt talar för väpnat-uppror men heller inte moraliskt tycker att jag kan ta mig för att argumentera mot rätten för folk att försvara sitt liv eller verka för frihet med dom metoderna när nödvändigt: ofta i historien har det ju varit en del av det även om kostnaderna alltid tycks - för dom fall jag tittat - blivit höga och fodrar ofta år innan lugn är tillbaka).