Ett mer avkopplat Sverige - NSA perspektiv lämnande NSA-skandalerna i USA varande ej svenskt ansvar (förhoppningsvis)

2013-12-14

Nedan har vi en komplex fråga att värda oavsett hur väl vi kan se detaljer:Frågan är vad som intresserar Sverige och inte. Viss särskiljande mellan väldigt konkret verksamhet detekterande brottsförberedelse resp. mer abstrakt / strategisk / långsam inhämtande (avlyssnande / läsande tidningar / fråga någon / modellera o.s.v.) av information kanske är stämmer med verkligheten. Möjligen (jag vet inte säkert) är en del inte som det var för tio år sedan där administration, och intern organisation förändrats speglande anti-terrorist målsättning. Jag har noterat vad jag upplevde ganska trovärdiga begränsningar uttalande av någon befattningshavare (jag ids inte leta rätt på det då jag inte minns vem av styrnings-rollerna i verksamhet i NSA det var) NSA rörande yta FBI. Samtidigt tror jag att NSA uttrycker en del som i andra kanaler traditionellt kanske mer hade sorterat där.


Terrorism riktat Sverige är väl en sak vi har intresse för. Den andra sidan är nog verklig fortfarande utspionderande andra militärer, och allt relaterat sådant. Och antar jag kan kanaler rörande det existera mellan länder också. Jag upplever att jag inte helt riktigt kan bedöma riktigt bandbredd och innehåll för en relation som Sverige - USA men tänker att vi kan abstrahera det oavsett yta administration - administraion i lager tre.


Och här har vi lager tre i en politisk gemensam förståelse av att man delar intresse. Här är mitt intryck att svenskarna är tämligen välunderrättade men inte nödvändigtvis med ett strategiskt intresse jag är riktigt säker på är helt optimal. Det finns har jag tyckt en övertro på hela EU-paradigmet som plitisk stabilisator. Vad som förvisso jämfört med ingenting bevisat värde över hela Öst-Europa med gradvarianter av liknande lösningar hade kanske visat sig ännu stabilare och lättare inkluderat mer. Intresse och utbyte där tvivlar jag inte på är sunt men spekulerar att flödet information (emedan jag är mindre säker på vad egentligen något i övrigt utanför i Sverige direkt budget-konkretiserad strategi egentligen gör för skillnad strategiskt på flera år - sedan dom ekonomiska problem i Europa - medan jag kanske inte riktigt är säker på just taktisk skillnad mellan perspektiven).


D.v.s. i organisatorisk FBI-similarity betvivlar jag inte ett ögonblick att Sverige får allt de kan ha nytta av och det oavsett vad de delar Ryssland. Och rörande Öst-Europa tror jag bra mycket övergripande är oerhört - något kanske delvis administration i delar USA i dispergens men inte praktiskt gissar jag just rörande dessa frågor och om så än mindre Vitahuset - EU-fokuserat: något man har för att abstrahera till lugn utveckling den "plötsliga" divergens i en mängd länder, områden m.m. man (eller jag i alla fall) inte alltid utan att utlisiera Wikipedia och webbsökning alltid ex. fattar rätt var det ligger och vad den svenska översättningen är till (Ukraina ex. är det vad Röda Orm besökte och en irländsk trubadur styrde över? Eller tänker jag mer Belarus nu?).


Och strategisk abstraherad information militärt Europa betvivlar jag att just något inte delas tämligen fritt i allt i eller associerat NATO (i lös bemärkesle). Men tror att i taktisk exakt att diverse administrativs barriärer existerar rörande data-transferering emedan mycket sammanfattat från sådant är just mer strategisk abstrakt.


Om vi nu får någon arrestering kring terrorism eller liknande är det väl det självklara i allt det FBI-relaterade som visar sig.


Rörande nedan vet jag egentligen inte riktigt vad det är då jag inte tittade på dokumentären så när jag senare (bulkande in dom buntvis med sökning) läser dokumenten om tillgängliga (vet ej om SVT annorlunda från övriga ej publicrar vad dom fått eller om så var dom publicerar dem)):Men jag är egentligen inte även om jag tveklöst ser en mängd problem här om implementrar fel i konkretiserad geo-association eller mål säker på att det är fel i verksmahet. Jag är mindre säker (vet ej riktigt vad man riktat in sig på övergripande) på just att information är det primärta utan kan se viist värde att man gör något i ny i domän för krigföring också aktivt mer än att fokusera obalanserat på att konfigurera egna system oh göra infrastruktur samt utreda cyber warfare i en never ending story från 1996 fram till framtiden. När öjlighet meningsfullt antingen ine otroligt antar jag antagen terrorism eller informationsinhämtning Östeurop eller liknande kan nog a värde. Bygga praktiskt fungerande verksamhetssystem fungerande med den mjukvara o.s.v. som krävs. Som många numera vet tror jag är datorer konceptuellt tilltalande - man ritar dem görande något och det tycks enkelt löst - men att implementera det fungerande tenderar att ta mer tid än planerat, fodrande mer folk, komma med en massa defekter, torterande hederliga människor som måste jobba överdrivet mycket och ändå inte alltid bli som tänkt. Ett av de mer gigantiska och välkända svenska exemplen var premiepensionen och stödsystem det: stort, dyrt, flera hundra, och levererade föga mer kravspecifikationer medan något av ett backup koncept på två minns jag (möjligen tre) personer driftsattes i stället.


Rörande spionera på Ryssland:Av och till refererat nu möjligheterna i nätverk berörde jag det tidigare 2006, 2012 och också tidigare i år något (och i lösare slutsatser Snowden såväl när mer konkret om korrekt är väl inte direkt huvuddelen alltid okänt i vad som publicerats även om nivå, statistik volym .m. så vitt jag vet aldrig indikerat möjligt korrekt givits vad jag sett p.s.v. tidigare). Det fanns än fler möjligheter förr också långt tillbaka med ett fåtal då i alla fall tekniskt-förenklande nodpunkter. Men just rörande Ryssland om vi glömer trafiken internet in och ut Ryssland kanske för den hobby-intresserade med liten budget inte behöver vara svårare än att köpa en wlan hub för 600 kr, besöka parlamentet och stoppa in den, investerande i lämplig över-funktionell mobil-telefon eller säg numera 20 000 - 50 000 kr mer i budget en behändigt mobil-basstation med brett protokollstöd att upphandla via Alibaba (verkar stöd och funktion saknas ge inte upp direkt utan pröva e-posta lite med dem) eller om man har någon gammal Ericsson GSM-telefon (om GSM är aktuellt) så har ett i mini-geo-bemärkelse litet NSA uttrycks (görligheten UMTS med Misty o.s.v. i den mån krypteringsstöd är konfigurerat vill jag säga mindre om då det var närmare 15 år sedan jag tittade på det).


Viss aktiv verksamhet för normalisering till verklighet är sunt därför att det kan visa sig viktigt i framtiden att man kan en del om utan att behöva organisera samman något nytt från utspridd kompetens. Men det är ett korret krav att man är bundslug här också d.v.s. ser till att lära strategiskt också av amerikanen. Allt relaterat intern-säkerhet, policy, riktlinjer o.s.v. är självklart mest att försöka ej påverkas av. Men som vi från andra områden inom IT har några bland en större mängd exempel på är amerikanen av och till något av en varaktig big spender i IT tills de når fram till något bra (eller det kört fast varaktigt: Ej bokförda militära-problem: Bildanalys kan ibland lösa problemet med urgamla legacy-system):Det finns flera tämligen framgångsrika kommersiella produkter från amerikanska företag ej introducerade senare än att koncept de är baserade på ramlande ut från amerikanska myndigheter funnits för vilka andra i världen som helst att läsa och lära kring om man följer vad de gör tillngängligt.


World Wind är inte unikt. Och det finns väl spekulerar jag en del kunskap att inhämta och lära av (men ge och ta mindre än att försöka lura av dom saker vilket ändå inte fungerar för sådana kulturella internationella-samarbets-troende på det svenska folket men sparande egen tid och egna pengar från ett delvis mer begränsat scope i budget).


Sedan självklart tycker jag men värt att understryka ska man ha klart för sig att amerikansk it- och informationssäkerhet till 50% är ren BS driven av divergerande relativt kundbehov kommersiella intressen kring väldigt lätta affärer att skala. Och mer förvånande tenderar det att rinna över i annan struktur (barande ibland övertygande nog till mer än slutkund). Likt när jag hörde Clark (mitt återkommande och bästa exempel) förklara att en god lojal amerikan tagande ansvar för nationens it-säkerhet behöver installera antivirusskydd. Det var tror jag 2003 - och då som nu är hela den problem-domänen inte löst och skulle vara föga mer löst med betalande prenumerationer på antivirusskydd. Också stora aktörer inom telekom såväl som operativsystem och cloud-computing har heller aldrig riktigt orkat fram till att klara e stabil itsäkerhetsarkitektur själva eller för konsumentprodukter eller förvaltande det.


Men värde finns nog att hämta också. Bara budget-storlek relaterat offensivt indikerar att en hel del utvecklats.


Sund risk management politiskt är så klart också klokt. Man undviker något samarbete involverande EU-kamrater men bör inte utesluta att Norge eller liknande av och till håller ett öga mot Sverige också.


Mer politiskt är min personliga åsikt att jag tror det har värde att söka ha svenska koncept i försvar. Jag tror ex. bara ovanligheten av att ha stridsplanet tillför visst positivt värde i association Sverige samt spridande kompetensutveckling i områden annars lit tyngre investering i tid och pengar krävs för. Jag tror också det kan uttrycka ett oberoende värt att ha kvar över tiden utan att egentligen uteslutande samarbete heller. Kostnad kan förvisso bli högre i reda pengar man jag har haft svårt utanför det att klara att se någon meningsfull korrelation (i den mån man meningsfullt kan diskutra det från årsbudget med så få tidpunkter och föga jämförande entiteter) till något negativt för samhället eller ekonomin.


Jag ser gärna att man lär och uttrycker egen förmåga. Och egentligen skulle jag vilja se både en radikalt förändrad organisation civilt såväl som militärt med på båda sidorna mer resurser (även om i all realism måste sägas att av allt att döma kan ingenting relaterat polis-funktioner för upphandling IT och vad utanför involverade ta anvar för det: och kanske heller inte rimligt av en specialiserad funktion att hantera med så föga ens i deras område seriös verksamhet eller särskilt prioriterad i storlek). D.v.s. mycket god separation mellan civilt och militärt hindrande inte minst risk sammanblandning av vad olika lagstiftningar och krav på sekretess innebär (d.v.s. problem polisiär-verksamhet dolda av militär resp. pratglada poliser som uttrycker mycket om verksamhet som de egentligen inte borde ha något att gra med överhuvudtaget).


Men jag ska betrakta den här frågan mer. Om någon månad eller kanske tidigare lär jag väl försöka bulka samman dom Snowden dokument som publiceras och försöka tolka ut någon förståelse av (ofta känns de egentligen inte så glasklara man kan tro: jag var ett tag ex. baffled över vad de egentligen menade med SSO där kontext singel-sign-on kändes lätt tveksamt - ivrigt sökande närmare en timme på nätet gav inte något svar och tycks vara vad man ej reflekterade över hus publicerande medier eller i övrigt - men visade sig många veckor senare referra en organisatorisk funktion d.v.s. subkulturell term).