Riktad information - Argumentera troende: Introduktion

2013-12-14

Vi börjar i dom tidiga styckena att införa ett antal ganska väl underbyggda lemma i sig användbara. Mot slutet kan vi kan vi reflektera över användning.


Också ska sägas att även om vi här betraktar dynamiken i perspektiv från konkret argumentation gäller att domänen är större och lika intressant som argumentets påverkan är större förändring av åsikter tidigare tagna för givna (emergence). Jag tror även om oerhört mellan denna introduktion och möjlighet att pröva och värdera metod detektion och prediktion där finns att det kan ha värde att betrakta arguentation lokaliserat också från det globala perspektivet: det gör det lättare att se den kollektiva aspekten, kan tydligare indikera magnitud av förändring man söker (målet bakom vad vi ser just nu) och understryka det större ansvaret i påverkan just nu mot fler och över längre tid mot ännu fler.


Flock-koncept

Jag valde att illustrera bl.a. med definitioner av händelser från ett stödsystem för att beskriva dynamik och relationer i människoflocken jag utvecklande tidigare i år som del av ett discourse-analyssystem. Pack nature eller packs har ett kraftigt bias mot perspektiv av att förklara och se händelser i kontext av maktstrid och konflikt. En excellent jämförelse för att tydliggöra är Game of Thrones och samma kritik mot att förklara och se världen ensidigt från det värdet är relevant här om man uteslutande skulle analysera och beskriva vår dynamik motsvarande.


Begränsningen är här viktig att tänka på när vi diskuterar argumentation därför att just power hunger är inte direkt den ändå grova grupp av värde-associationer eller drivkrafter aktuella här. Pengar, romantik, flockens domän, upplevelse av nytt, att ge och få oavsett värde i pengar är bara några av ganska mycket också lika grovt indelat (flexibilitet att representera och se värde även experimentiellt kanske är en förklaring till mer än vår kreativitet och inlärning vår evolutionära framgång).


Konceptens tydlig i hunger for power and control gör dem emellertid väl illustrativa även för att göra en del av flocken av true believers natur tydlig.


När jag uttrycker koncept gör jag det vanligen mindre med en skriven definition och istället grupper av relationer till annat (och från det statistiska associationer). För packs grupper av besläktade verb. Jag tror att om man spontant tolkar konceptn hamnar man ganska rätt även när ett eller ett fåtal används. Verb-relationerna är inte på något sätt distrikt formella eller ens i analys vad som är ensamt funktionellt.


Signal: Argument - Respons: Troende

När vi argumenterar mot en föreställning där målet har viss emotionell association eller där tidsperspektiv och vårt "varumärke" är sådant att ännu mer av default initial skeptisk-distans uttrycks helt oavsett av fråga skapar det motargument. När vi uttrycker något (i abstrakt modell jag utgår från såväl i konkretiserade statistiska modeller från den) är grundläggande att vad vi uttrycker pågående i kollektivt språk inte självklart ger en direkt bild av individ som uttrycker men likväl påverkar tillbaka till denne över tiden. Vad vi säger korrekt eller inkorrekt från börjar påverkar oss såväl som hur andra personer i flocken också påverkar oss.


Och mot-argument genererade aktiverar ju dessutom upp själva frågan (och minns här att det som given verklighet är svår att komma från om någons föreställning eller tro ska förändras).


Och när tydliga känslor finns runt frågan kan dom komma fram med tillhörande kroppsspråk rent av (blir större genom att ha mer luft i lungorna och kanske göra sig större på bredden och båda är ytterst konkret språk med föga värde i en tänkt fysisk konflikt: bara större risk att skada lungor genom lättare punkterade vid vävnadsskada resp. större träffyta) och oftare verkligt i domän språk märkbart med större intensitet i tänkandet (i sig vad som kan vara angenämt resp. när ångest och oro är starkt tortyr).


D.v.s. förberdande inför en föreställd gigantisk one-shoot irrationell och/eller rationell övertygande argument i en stor teve-show eller artikel förbereder vi åsikts-fienden att skapa argument mot stegvis resp. dra igång känslr, anknyta med andra troende och bekräfta varandra (jag ska säga att det inte är hela sanningen här).


Signalen är predikterade argument

Och vi kan utlösa samma sak som föregående utan att argumentera. Det räcker inte sällan bra med att indikera att argumnt kommer att komma.


När den som skapar mot-argumenten är skicklig har de i första fallet oavsett hur tidspressat en stor verklighet i just vad som sägs åtminstone med utgångspunkt från ytans mest märkbara symboler. Men det är inkorrekt att tro att distansen mellan uttryckta argument här över större populationer i frågor med stark tro radikalt skiljer sig åt.


Här är nu den givetvis felaktiga slutsatsen att hela förfarandet att uttrycka åsikt är lönlöst. Inte bara aktiverar det upp åsikts-fienden - dessutom struntar dom ofta i vad vi säger och om någon utgångspunkt tas är det bara för att förstöra våra argument.


Emellertid oavsett om vi argumenterar offentligt med flock runt om eller om denna är verklig i hur familj och vänner påverkar vidare gäller att vi aldrig i något normalt fall argumentar för förändring den vi talar till och som svarar upp i nivå med mot-argument. Vi argumentear flocken till förändring inte personen.


En illustration till teoretisk del av instruktionsbok för delar av analys-intelligens relaterat vad diskuterat här där även andra koncept mer än gränsen och muren försökts ta in varav diskuterat här dimma resp. visuell uppmärksamhet. Se även Min Check Point Charley visualitet bok-illustrerar blodet i dimman för korrekt med visuell konst annan adderad fin-kultur med dikter och kännande o.s.v. (annat än komiken här eller när mer sällan dikter om hundar i händelser som förberedda för att tecknas av Disney).

Vilka troende argumenterar vi egentligen? När är mot-argument omvänd kraft?

Låt oss betrakta några händelser beskrivande förändrad attityd hos person som denne uttrycker i flock (fler finns men gruppen är i klassifikation nyare i packs så för likhet i notation kan dessa räcka):


__SYMBOL_SHOW_COLORS__EXPRESSED_CHANGE__SOCIAL_COMPLIANCE
Det primära är att uttrycka similarity med extern värdering oavsett vid den punkten privat åsikt och värdering. Ett riktat explicit ellr implicit krav finns. En upplevd kostnad i värde (positiv eller negativ inkl. risk i vår förenklade här) finns.


__SYMBOL_SHOW_COLORS__EXPRESSED_CHANGE__SOCIAL_DISTANCE_REDUCTION
Motivation är att öka similarity med pack där koncept eller symboler upplevs vanliga. Detta är mycket vanligt bland yngre och spekulativt del av funktion för att lära av äldre flockmedlemmar men tenderar där ibland att bli övertydligt i dagens big-group värld när likhet hos barn och ungdomar söks uttryckas till välkända personer inom musik m.m. Jfr särskilt avsnitt Att se den egna flocken men oftare i detaljer, begränsade föremål, symboler m.m. är det emellertid knappast heller ovanligt bland vuxna.


__SYMBOL_SHOW_COLORS__EXPRESSED_CHANGE__SOCIAL_CONFORMITY
Delar natur med resp. compliance och distance reduction men vi saknar här riktat meningsfullt från ett externt explicit eller implicit krav resp. ett hos personen motivation i ett särskilt intresse .


Snarast är detta vad som uppstår när vi inte särskilt är engagerade riktat eller att situationen eller dess kontext i form av uppgifter, personer, miljö m.m. är nytt för oss där vi int har en befintlig inlärd preferens eller vana eller där en etablerad kultur finns vi givet annat värde för oss vi valt att ta eller behöver - konkret värderar som viktigare eller grundläggande förutsättning - ser som naturligt att göra mindre förändringar för att inte bryta av mot.


Exempelvis att acceptera klädkultur på ny arbetsplats rent av som vi uppfattar den oavsett uttalat eller ens uppfattad existerande hos någon befintlig medarbtare eller vad som känt om uppföljt påverkande något överhuvudtaget.


__SYMBOL_SHOW_COLORS__EXPRESSED_CHANGE__COMOTION_CO_LOCOTION
Delar likhet conformity men ligger i en större hastighet i mekanism och medium för uttrycket av gruppens likhet som funktion av tiden och normaliserat mot normalt (kraftig tillväxt och därefter kraftigt avtagande - jfr kravaller). Också vad vi ser som funktion av kognitiv-beräkningsförmåga resp. emotionell valence. Från att spegla och uttrycka likhet i det fysiska rummet till att uttrycka likhet i egna tweets eller möjligen inkluderande retweets betraktat kollektivt snarare än i perspektiv individ med vad som plötsligt uttrycks mycket kring något.


Jämför gärna commotion med vår benägenhet att när speglade direkt i rörelse uppfatta det ibland som meningsfull flock-likhet och spegla tillbaka. Samma fenomen när vi skalar det över personer görande samma sak under mycket högre hastighet är commotion. Commotion här oavsett kravallernas övertydliga exempel är inte begränsat till fysisk comotion eller visuell perception utan vi kan bl.a. inkludera som ett ex. från mycket stor bakomliggande grupp relaterat vårt skriftspråk inkludera Twitter stormar.


Förändring av världsbild kan nu grovt delas in i stegvis förändring resp. insight learning. Det är praktiskt funktionellt att betrakta insight learning över en flock när emotionella värde-dimensioner är tydligt att se det som vi arbetar upp en potential till förändring som behöver över sigmoid-funktionens kraftiga motlut.


I populationen har vi grupper av prsoner som är mer eller mindre benägna till en eller flera (kanske i vår mätupplösning parallella) förändringar enligt ovan. De svåraste att argumentera för förändring är dock true believers. De behöver inte i någon rationell mening vara väl argumenterade men de känner och vet vad som är rätt och beaktar ogärna argument överhuvudtaget.


När vi har starka true believers har alltid (så vitt jag kunnat se även om för ett fåtal av dom när det är koncept med lång historik lätt implicit i andra koncept) en flock-association. Flocken med gränser för norm och idé för hur ser och betraktar dessa frågor är viktiga för att få inte ska via får kognitiva feedback börja reflektera över hur riktigt det egentligen är att bränna folk från kristna sekter vilka efter några hundra års argumenterande och ett slutgiltigt beslut rörande den kristna gudens singulära eller pluralistiska natur håller fast vid nu management beslutat felaktiga tankar (jfr arianism och besläktade papistiska irrläror vi protestanter med en trygg Gustav Wasa som uttolkare dessbättre tidigt slapp engagera oss i).


Kan vi styra flock runt en sådan person? Nej inte meningsfullt eftersom populationen är stor och enskild individ inte i sig ensam är särskilt påverkande. Insats den vägen är ju extremt kostsam. Emellertid som konstaterat består den störe flocken ej uteslutande av true believers och bl.a. har vi grupper som uttrycker och ligger i föreställningsvärld aktuell närmare kommande dit i explicita eller implicita (för implicit se gärna uppväxt i den moderna världens yta mellan "traditionell" - inte alltid särskilt traditionellt - ex. religiöt kultur och den Kaliforniska djävulens filmer, dataspel, komedi-serier i television och Twittrande m.m. liknande fanstyg hippierna rökt fram med hasch-knark och LSD).


Att utmana och besegra flockledaren likt Kevin Costner i kan jag uppleva underskattade The Postman kan ha värde, ibland en praktialitet underlättande mycket eller rent av strikt nödvändigt. Men det är inte självklart i sig en varaktig förändring tillräckligt för att nå vad vi söker. Ej heller är det särskilt ofta praktiskt görligt. De flesta större förändringar kommer med vad vi då och i efterhand igenkänner som starka konvergenspunkter med vägen för att komma till en situation att vi kan identifiera dem i efterhand som viktiga handlar om att låta flocken se mer än vad man repetrat sig till att ta för givet och det tenderar att vara vad som kräver en historik innan.

En intressant och en delvis dold svårighet

Följande grupp __SYMBOL_SHOW_COLORS__EXPRESSED_CHANGE__SOCIAL_CONFORMITY är mycket intressant. Men människan är flockdjur och när vi uttrycker likhet med en flock är det en verklig som byggs upp och över en längre tid blir ganska robust. Särskilt tydligt är det just med yngre vuxna uppväxta i en kultur. Som många av oss säkert kan minnas från personer vi mötte som yngre vuxna eller själv uttryckt natur av kan ungdomarna (kanske mer manliga) rent engagera spontant revir-försvarande mer än normalt runt conformity man upplever sig se som kännetecken hos egen flock.


Jag tror att åldern när det är vanligt är när detektion och uppfattande av dessa kännetecken inte allt för radikalt skiljer sig från centralitet för flocken men med en övertrid emotionell motivation. Går vi ner flera år mot tidiga tonnåren har kanske ett par år innan har vi ju rena underliga konvergenser kring detta som att uppfatta att en tröja med ett känt varumärke tryckt enormt på något sätt kan vara ett köp som bär något av varumärkes associerade värde.


Våra yngre vuxna inte sällan ett år senare upptagen med arbete eller annat uttrycker dock vanligen föga av ngagemanget något år innan. Flockens centralitet som givet märks dock något av om än ibland mindre nyanserad (men som känt behöver nu flock här inte alls vara enkelt översätt närmare samhällets större som i nationalism utan kan ex. vara något musik-kulturellt eller vad som helst).


________________________


När vi gör conformity blir det del av oss. Andra värderingar försvinner inte men får ett lage runt om sig eller bättre uttryckt:


 • Kontext / sammanhang / situationer där conformity är naturlig vi ej spontant ifrågasätter skapas.
 • I ett växlat kontext ex. i hemmet kan våra innan eller i andra sammanhang etablerade värderingar bli tydligare och märkbart aktiverade påverkande vårt språk och beslut vi där fattar.

Det vill säga:

 1. I kontext conformity gäller i är detta verkligt i viss upp till tydlig utsträckning:
  • Reaktion troende av argument
  • Reaktion troende av predikterat argument
 2. Mot-argument kommer aktiveras eller rent av kreativt skapas uttryckande conformity i dom kontext det gäller för.

För true believers är detta svårighet. Mn här är det möjligt. Aktivering även med kontextuell switch varande ofta ganska tydlig ex. mellan arbete på censur-påverkad tidning och hemmet är heller inte fullständig och särskilt inte när det gäller värderingar.

Aktiverade mot-argument är vad vi betraktat i den något långsammare tiden vad som i sin tur aktiverar internt vår kognitiva värdering, reflekterande och kanske rent av en känsla löst jämförbarbart med populär-förståelse av Festinger välkända idé om cognitive dissonance (såväl som hela den tidens koncept relaterade congruence inom den vetenskapliga psykologin dit jag gärna vill räkna teorin).

________________________

Både den stegvisa såväl som upparbetande mot mätbart (i kollektivt språk) uttryckt förändring stimuleras. Det gällr inte alla ens i denna grupp men det gäller fler i antal. Och del av dynamiken är att uttrycka och ta feedback i flocken d.v.s. tidigt familj, vänner m.m. och efter emotionellt kraftig (där är vi i ett mindre antal) kontrastivt ytterst över den större flocken tydligt ställningstagande (kanske sluta äta för att tydliggöra värde-dimensionen man uppfattar hamnat helt fel).

Och i den dynamik förändras också pågående kontext - själva den flock som bekräftar och uttrycker ständig likhet i argument, bkräftande sanning utan kontroll o.s.v. av enkla falska-sanningar - true believers behöver.

Att se den egna flocken

I den (tror jag lite längre fram i värsta fall problematiska) nationalistiska och rasistiska trend vi bl.a. nu ser i Europa hur vet en svensk true believer här vilka som är riktiga svenskar?

Handlar det bara om muslimer är det sällan svårt för dom att uttrycka i ord därför att kraftiga emotionella händelser finns att referera till. Men nu är ju dock inte det centrala just att exkludera prövande olika grupper utan en känsla av en givet sanning av vad som är riktiga svenskar finns oavsett det (därmed inte sagt att samma händelser refererade inte varit en del av dynamiken bakom teenden).

I mycket kommer det ner till känsla och upplevd sanning nedanför argumentation vi just i ett ögonblick gör genomtänkt och värderande. Inlärt koncept från något vi vant oss vid att kunna särskilja (kan vi inte särskilja och "se" vad en riktig svensk här faller hela frågan som olöslig i känslo-frågorna och väcker bara känsla av kaos).

Liksom i världen av uniformer, insigna, vapensköldar, flaggor, nationalsång m.m. handlar möjlighet att diskriminera något särskiljande det så att vi kan sortera för frågor där det är everyday om vår perception. Därmed tenderar allt särskiljande rörande sådant som sanna ryssar, svenskar, kineser m.m. komman när om distans till perceptionens centralitet för personer vi möter (d.v.s. svenskar som de såg ut före 1900 varande den större gruppen som dessa grupper möter i sin vardag: vi är ej uniformt blandande och bussar inte runt skolungdomar, och en mer sann kines i denna värld är en kust-boende han-kines och ej en bergslevande tibetan).

D.v.s. hudfärg, nyanser i det samma, ansiktsform m.m. har betydelse. Det har större betydelse i Sverige - oavsett om vi vill se det eller inte - än i USA. USA är mycket mer uniformt blandat även om för enskilda grupper historiskt politiskt diskriminerade fortfarande är mer separerade än större flertalet som utvandrade från Europa. En amerikan med mer av sydländskt utseende lär därmed upplevas mindre annorlunda än samma här (även om det normalt inte föranleder någon praktisk känsla av att önska fördriva, separera, eller ej arbeta med samma person tvärtom kanske det väcker intresse).

Symbolerna direkt att uppleva är p.s.s. argumenterat jämförbart. Flaggornas motsvarighet i ord och symboler. Individen associerar ett värde till dem som i mycket är personligt och mycket väl ganska varierat i hur man vill se på det (men kanske inte vad flertalet diskuterar med varandra just i situationer där sådana symboler kommer med).

Och nu har vi uttryckt de mest ytliga (algoritmiskt i analys passar surface eller shape bättre precis som discriminations praktiskt varierade mening bättre) egenskaperna i flocken:

 • En upplevelse av att kunna särskilja vad flocken är (utan nödändigtvis rationell möjlighet att argumentra exakt).
 • Associrad värde från resp. person engagerad till symboler som signalerar att vi diskuterar, krigar-för flocken o.s.v. The uniform och the colors för flocken.
  • Vad som Underlättar när vi inte kan använda ex. uttryckta prefernser spelkonsol, ansiktsform m.m.
  • Vad som direkt gör att vi igenkänner också när hög-intnsitet i commotion gör annan bedömning mer kostsam och störande annat agerande.

Och implicit finns gränsen - som ibland är en mur i det - därför att särskilja en instans (ex. person) med associerat värde är vad som kontinuerligt skapar för "vår" flock diskriminering av den "andra" flocken. Och vad som kan nå gemensamt equlibrium där man väljer att undvika resp. flock (jag spelar Doom 2 på min dator som alla riktiga dataspelar som ej förfallit till grafik-kort och annat satanistisk och ni spelar på era Playstation 3 och Xbox - här är en gräns vi stridigt runt och enats om att följa och vill vi eller ni gå över så måste ni tala om det för oss så att ni inte förgiftar oss med norskt lågpris smör). I equlibrium är vi emellertid i rationellt resonerande. Man respekterar varandras gräns och kan skapa något från det hellre än att uppleva emotionell sanning i att ifrågasätta den eller rita om den helt (en volativ period runt det är tror jag vanlig men mindre enkelt att skapa vetskap från historiskt rlevant idag än man spontant tror).

Reward power

Och vi värderar i ett kontext den flock vi där ser som vår dess revir (hundarna och deras vilda släktingar är precis som vi flockdjur och en orsak till att vi samarbetar så fint med varandra för jakt, förströelse i hemmet - överdrivet ätande, kasta resp. hämta boll m.m. -, kämpande med övervikt med hjälp av motion o.s.v. är viss i alla fall basal kompatibilitet i hur vi samarbetar tillsammasn i en flock)).

Och när något tränger in är det värde associerat flocken som hotas. Spontant åtminstone. Där värde att vinna är det sekundära. Evolutionärt bak i historien är så mycket svårt att säga något om men det är i alla fall ätt att föreställa sig att en spontan reaktion värderande en trovärdig källa till energi ofta var klok hellre än att riskera att svälta under vintern. När ett i alla fall tillfälligt equilibrium nåtts i balans kan andra diskussioner såväl som kanske ingifte bli aktuellt).

Av många hundra händelser i packs har vi några relaterade att erövra territorium. Hur många koncept har vi för att uttrycka detta= Vanligen finns fler än man spontant tänker på men desto i risk och nivån den emotionella drivkraft som krävs för att utlösa konflikten ju tydligare blir det spontant för oss att koncepten har mening och betydelse mer än rena juridiska paradigm i internationell mellan-statlig-kontrakts-politik. Packs har ingenting att göra med dess större befintliga system för att mäta emotionell association eller implicita "kreativa kunskaps-samband" att göra: men vi kan och särskilt när vi föreställer oss verklighet känna något ytligt utan för de flesta verkligheteens djup av pågående den emotionella betydelsen i koncepten.

__CONQUER conquer, fully defeat, full controll
"Permanent" controll of enemy territorium.
__OCCUPY occupy, seize control, take control, seize, capture
__CAPTURE capture
__BURN burn down, destroy
__DESTROY destroy
__DAMAGE damage, destroy, demolish
__ATTACK ambush, attack, bomb, burn, down

Ovan är spontant worst-case default-mot-argumenterande uttrycker mekanism för att undvika. Något att återkomma till framöver.

Vad skiljer burn down från destroy? Vi förstör bunkern fienden har stridsledning i men vi bränner ner Dresden (därmed ej sagt att ett enkelt svar om det var ett riktigt beslut finns särskilt med så lite jämförbart: att komma igenom i lång-dragna konflikter kostande är viktigt om det ska nå slut och att alltid just nu se mest effektit relativt kostnad är inte alltid enkelt eller möjligt lika lite som senare med inte sällan mycket mindre av relevant information såväl rationellt som ibland oftare emotionellt bedöma vad som krävdes - hur mycket till orkar vad du tar utrymme med runt Japan utan stor seger? Stannaar det upp och vad innebär det? Vi uttrycker speglad likhet med varandra även o moraliska bias är styrande och viktiga: ju mer våld vi uttryckt desto större är risken för att vi ser mer våld relaterat eller inte relaterat och i den verkligheten tendrar människan att spela för vinna och stå där vi faller - och att England segrade i Europa i att de ej föll såväl som USA i Asien klarande de enorma resurs-kraven var slutmålet där alternativ att nå fram till är svårbedömda relativt risker [Red. Också om möjligheten att släppa kärnvapen två i havet för att utlösa en tsunami antagligen tror jag varit mer miljövänligt, givit mindre problem med cancer åren som följde och givetvis haft viss symbol-känslo-elegans också om skadorna på infrastruktur via felräknat ev. kunnat blivit större mer svårbedömt).

En nyligen publicerad studie med ett till exempel på detta ganska välkända i mening av kända exempel fenomen sammahang där vi gärna uttrycker likhet med den (eller p.s.s. om ej berört i denna studie det kontext över tiden av varierade personer vi kommunicerar med: mest extremt givetvis i dialekt såväl som själva språken mer än endast likhet klädsel, inform eller direkt speglande av kroppsrörelse). Särskilt passande in på den magert uttryckta parentesen i föregående stycke relaterat konflikt kompletterar jag inlägget med referensen (jag har från mer av bokmaterial en större mängd kommenterande referenser jag tänkte för enkelheten att addera en bit framåt):

Unintended imitation affects success in a competitive game

Marnix Nabera, Maryam Vaziri Pashkama, and Ken Nakayamaa PNAS 2013 110 (50) 20046-20050; published ahead of print November 25, 2013, doi:10.1073/pnas.1305996110

"People have a strong tendency to imitate each other in social interaction. Here, we show that imitation is also persistent in a competitive context. In our experiments, participants performed a two-player arcade game in which they could win money when they quickly hit targets on a touchscreen before their opponent. We demonstrate that reaction times and movements of players were highly synchronized and the financial rewards could not withhold players from imitating slow opponents. Imitation persisted, even when there was no need to follow the opponent’s actions."

Några till packs på samma tema

När ett sammanhang som här är givet går det nog att plocka ut kanske 50 till 100 som känns relaterade och besläktade med föregående. I andra sammanhang är vi mer benägna att tolka dem annorlunda. Några stycken till högt upp i filen tar jag dock med - de är ganska illustrerande tror jag utan att vara så omständiga man (eller jag) lätt kan vara.

Förövrigt: En helt annan dimension av dessa och liknande (kanske mer hemvand av jurister) är att namnge förteelse gör det ibland lättare att hantera mer irrationell känsla relatrat dem. När vi namnger taktik som att man försöker pressa oss till beslut via __SCARE är det ofta ganska direkt mer hanterbart och beroende på hur planerat vad vi kanske har ett redan uttryckt verksamhetssystem för hur vi hanterar (ex. __CAPSURE FAMILY OF ENEMY eller förhoppningsvis vanligare se över vardags-säkerhet via ljud-larm eller liknande).

Förstå varje packs som att default är att det är vad ex. en individ gör riktat mot en annan individ. Ex. _CELEBRATE är firande exempelvis Mandela's minne. Ofta kan vi se riktning relativt ett tänkt revir eller i en ide om en hierarkisk-maktpyramid (och återigen när övriga värde-dimensioner ej beaktas: exempelvis att fira en härskare och engagera sig ivrigt i förberedelse av det kan ju lika gärna handla om möjligheten att gatu-firande kommer genereera kunder till restaurang vi äger).

__CHALLENGE challenge, defy, contend, engage
__EXPEL expel, deport, banish
__SEIZE seize, confiscate
__BOYCOTT boycott, exclude, embargo, boycott, sanction
__BETRAY betray, back stab
__ROMANCE proposition, romance, court, woo, pursue, befriend
__ALLY make common cause, unite, associate, confederate, parter, join forces, band together, team up, form an alliance, make common cause
__OFFER offer
__MOTIVATE encourage, empower, tempt, bribe, tempt, motivate, encourage, empower, flatter
__CENSOR censor
__THREAT threaten, bully, intimidate, menace, strong arm
__SCARE threaten, terrorize, scare, mortify, intimidate, frighten, embarass, torture, exhort, menace, pester, bully, strong arm, harass
__SHAME shame
__PERSUADE persuade
__PRESSURE pressure, force, threat, blackmail, bully, cajole, con, deceive, dupe, fool, manipulate
__ADVICE admonish, advise, alert, caution, instruct, warn, counsel, warn, convince
__COMPLIMENT compliment
__INVITE invite, summon
__WELCOME welcome, greet
__SUPPORT assist, help, support, back, fund, backing, endorse, aid, help out, endorse, donate, bank roll
__CELEBRATE celebrate
__FREE free
__ACCUSE Accuse, Charge, Condemn, Indict
__PROHIBIT forbid, prohibit, ban, out law, outlaw, proscribe, banish
__REWARD_LOYAL_SERVENT reward, commend, honor, badge
__RELY_ON count, depend, rely