Riktad information - Striden om kanalen: Att behärska, neka den för konkurrent resp. hitta alternativ när ockuperad

2013-11-23

Och ett exempel på vad det kan vara har vi här. Det kändes viktigt för mig att dela eftersom gränssnitt var osäkert i sitt självförtroende. Det vågade inte tro att help.researchgate.net var acceptabel så jag flera strategiska tips med värdig i vad som söks även om metod nog bör fin-arbetas d.v.s. en hel rubriker som satte av dom som postar helt meningslösa sökning på och i sajt om det ej var för den tjocka meta-datan runt pdf-filerna men hur funktionell den om alls är utanför sajten är nog mer begränsat. En sekundär alternativ titel tydligare beskrivare är givetvis också meninsfullt. Därför försökte jag roa sajtens människo-arbetare så att uppgifterna den engagerar dom inte känns för plågsamma. Varande en människovän är sådana detaljer alltid viktigt för mig.


"A strict rule set training the authors to provide keywords for the articles, good tieles might be good.

Also I feel strongly as a demanding internet surfer that some contextual reality outside the very article is important, Perhaps a few photos from doing the research, an amusing or sad story, a movie clip at the projects darkest movement, and for sure some reference to organization warfare fighting people taking tools or resources to lesser projects.

More good looking and well payed female scientiest with photo and a dating function might also be good.

Another issue: Will it work with a game console if I finally get to buy one? Can I comment like this on a the site with Xbox or the Stationplay? Or would even turn out that a social game would appear?

Good luck with ResearchGate also! And I hope you learned a lot from my suggestions here.

PS You might check your Google-ranking - and to support EU's business management bing and anything else - and see if you have any problem.

It might be so due to how the pages handle data for it but my experience not looking to much it might sort in what they over time get the bot to handle.

Hans Husman"

Dessutom oavsett pressmeddelanden eller studier är ju från publicerande nyckelord vanligen givna. Det är vad en hel del automatiserat på nätet gärna tittar på även om jag helt saknar bild av hur det ev. inverkar ranking Google (även om att konceptet av att användaren hamnar rätt eller fel som detekterat allmänt är vad jag upplever som ganska styrande för individuella sökresultat: d.v.s. nyckelords-sida ungefär som här behöver inte vara bra alls).


Om projektet i sig är avsett för att anslutas till många universitet d.v.s. att de som publicerar själva länkar in det eller om det fungerar ändå vet jag ej. En hel del sådant här kan ju ha det som affär för att lättare ranka annan trafik lättare att konvertera. Om inte tycks det klokt att uppmuntra användarna att länka in vad de publicerar. Det samma givetvis samarbeten med andra aktörer stödjande forskning där säkert många gemensamma samarbeten donerande värden på så många sätt finns både för att bygga trafik och göra något bra för internet.


Scarce: SEO är konkretiserad strid om informationskanal

Givet ett par tre enkla tips i informwation weapon domain SEO låt oss passa in det ungefär med Riktad information - Övning III: Att tolka metoder från kontext av information warfare. SEO kan handla om affärer, grundläggande och normal quality assurance av integration och samarbete med sökmotorer eller att din diktator säger inte ska märkasmedan du och andra medborgare inte märks alls.


Enkelt ser vi tre större grupper representerande budget oavsett via kapital och/eller ordentligt head-count med hög motivation:


  • Affärer med konkurrenter tagande utrymme på en begränsad informationskanal beroende intäkt finns åtminstone till en kännbar nivå.
  • Mer allmän grundläggande arbete men utan att affären i sig är håt-kopplat p.s.s.
  • Politiska och andra värde-relaterade aktörer.

Även för fall två är det inte oviktigt. Angrips företag av konkurrent indirekt eller indirekt är det mycket önskvärt att egen sajt klarar att uttrycka information bra välfungerande med sökmotorer såväl som att förståelse och vetskap om hur vi för ut budskap via andra kanaler finns.


Förenklat för nu även om jag möjligen återkommer här längre fram om behovet verkar finns gäller det därmed att kunna säga A på en viss kanal eller kanaler tagande en acceptabel bandbredd såväl som att kunna lägga tillräckligt mycket information per tidsenhet på kanalerna (i avvägning vad optimalt).


Och ha möjlighet att reagera på att någon annan angriper dig med bedräglig information.


Givetvis gäller inte att kanalen behöver vara funktionell alls och kan fodra större insatser att få levererande information. Jag blev igår mycket imponerad av denna lösning för att hantera Kinas filtrering av bl.a. Wall street Journal:


"Last Friday, as part of an ongoing crackdown, China blocked the Chinese-language websites of Reuters and the Wall Street Journal. By Sunday, GreatFire.org, an anti-censorship group, effectively “unblocked” the site by building a copy, called a mirror site, that is hosted by Amazon Web Services. To shut down mirror sites like this, GreatFire says, China would have to block their cloud storage — calling attention to censorship and potentially jeopardizing Chinese businesses with Amazon-hosted sites.

Från: Activists Are Finding New Ways Around China’s Great Firewall (2013-11-21) | TIME

Jag tror man har rätt att med detta vinner man oavsett hur det slutar under förutsättning att händelsen att det slås ner kan få en god synlighet.


Amazon's boss Jeff Bezos shopade nyligen förövrigt Washington post som diskuterat tidigare. Vid behov kommer Washington post ge fin förstärkning genom att modigt addera till försvaret av Amazon i Kina.


"Vi ska ha förstå President att även i ett litet nystartat företag kommer det med större kraft än alla vanliga alternativ (även om skillnad inte är större än vad ej "säkerställd") - och viss kontextuell divergens existerar: beställar du en hantverkare kommande att laga på huset blir du skeptisk om han presenterar sig som president (yta känns falsk: bedrägeririsk? - vi kan här jämföra med Washington Post jag bedömer att Jeff Bezos, Amazon - om nu shoppande tidningar - gjorde ett potentiellt mycket gott val vid."


Från: President tungt större än Minister: Napolitano öga till öga med Obama

Hur jag ser generellt på denna fråga är att jag på det allvarligaste menar att regimen snarast ska sluta fjanta runt och förminska sig själv såväl som att göra sig själva ljliga och ännu värre när de kanske enstaka gånger lyckas generera stora delar av omvärlden. Detta gäller såväl visum för journalister som filtrering av utländska tidningar. Tänk om jag kan filtrera President Xi's kanal till sina kamrater i partiet, medborgare eller kanske hans ambassad-personal utomlands. Hur ledsam och otrevligt skulle inte det kännas om jag satt och bestämde vem du får prata med?


Bara misstanken att Blomberg fallit genererar mig ovanpå det obehagliga lätta illamående det ger mer än tidigare rekord al-Gaddafi höll när han lyckades förnedrade hela EU med att ta en samling prostituerade slavar eller halv-slavar med sig på besök till Italien. Och det störde mig ordentligt i humöret.Från: Dags att lösa problemet al-Gaddafi (2011-03-10)


Ägare av Bloomberg och dessutom borgmästare av New York Michael R. Bloomberg nekar till att detta stämmer men han är samtidigt heller inte involverad i verksamheten utan citerar uppgifter från medarbetare som fattade beslutet.Även om jag betvivlar personligen motivation kan jag nog ändå få upp nivå att förklara här i en liten Change your presidents ability to talk to the world in N easy steps and a nice last to make you the Hero för nu vem som helst som känner som mobbad att försöka sig på. Och jag know shit om allt möjligt. Så skissar jag det skissar jag det bra och inte med nödvändigtvis just internet-preferens den här gången.


    Gudinnan är i många skepnader: Frihet såväl som Justitia. Här ska en persons tillgång till informationskanal vägas mot en miljarder personers tillgång till en per person mycket större kanal om så önskat.

Varaktig om än inte svårare är i rimlighet mindre troligt hur det görs men prestigeförlust och förnedring av President Xi alt. vem nu primärt-drivande kan inte komma lättare än att självmord är nödvändigt eller åtminstone givet utskrattad av världen och med föga om något förtroende i det egna arbetet slut.