UCLA: Fredliga lösningar på konflikter

2012-02-26
Ett exempel på vad jag menade är bra i en större kategori diskuterat i Syriska oppositionen ännu politisk omogen av möjligheter som kan gynna just demokratirörelser i det lite längre perspektivet rörande allt från samarbeten till att lägga förutsättningar att bygga upp landet är detta färska initiativ jag nyligen såg hos University of California:

"UCLA is launching a series of public lectures, academic courses and programs aimed at fostering civil discourse and the peaceful resolution of conflicts.

UCLA Chancellor Gene Block will be among those teaching courses, along with experts on mediation and professors who have opposing viewpoints on politically charged issues.

[...]

The new initiative will formally get under way with a public lecture by former U.S. Senator George Mitchell on Thursday, March 1, in Schoenberg Hall. Mitchell's talk, "Turmoil in the Middle East: Its Effect on U.S. Foreign Policy," will be moderated by National Public Radio's Renee Montagne, co-host of "Morning Edition." The event is part of the Bernard Brodie Distinguished Lecture Series organized by the UCLA Burkle Center for International Relations."

UCLA launches new initiative on conflict resolution | UCLA.edu

Det är vad jag säkert skulle vara road och få ut mycket av (men säkert för dyrt).

Tidigare Senator George Mitchell har stor erfarenhet av de mest infekterade konflikterna och vad alla när möjlighet ges av och till i text, rapporter eller föreläsningar kan få ut värde av att läsa. Han är just nu - eller var fram till nyligen - President Obama's expertresurs på Mellanöstern. Läs mer i Wikipedia, hos UCLA eller detta uttalande av President Obama från Vita huset: Statement by the President on the Resignation of Middle East Envoy George Mitchell (mer material om Mitchell finns att hitta).

I en komplettering lägger jag till detta projekt och rapporten från 2010 jag kom att tänka på i samband med att jag läste nyheten jag skrev om tidigare från Royal Society: A new golden age? The prospects for science and innovation in the Islamic world. Förutom Royal Society inkluderande:

 • The Organisation of the Islamic Conference (OIC)
 • Nature
 • The Statistical, Economic and Social Research & Training Centre for Islamic
 • Countries (SESRIC)
 • The British Council
 • The International Development Research Centre (IDRC)
 • The Qatar Foundation
 • The Islamic Development Bank
 • COMSTECH
 • The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
 • The Centre for Development of Industrial Technology (CDTI)

Senaten hade också en biografi om än tycker jag anmärkningsvärd kort: MITCHELL, George John, 1933-. Det är tycker jag bra att större myndigheter och motsvarande har sådan har information själva men det är ju heller inget självändamål. Och flera liknande informationskällor möjliga att använda här både från andra myndigheter, Wikipedia i citat efter informationsgranskning, citat-databaser relaterat journaler och tidningar m.m. finns ju att ta in för att ge en mer komplett bild utan tror jag någon egentlig kostnad. Viktigast potentiella värdet från mitt perspektiv som bl.a. skribent liksom kanske många världsmedborgare vore här den unika information denna entitet kan lägga relaterat till hans gärning i Senaten.

Uppgifter för ställningstagande, information om röstning i olika frågor, vad några senatorer eller f.d. kommer ihåg av honom (om avliden ej aktuellt här eller jämförbar kontextuell information relaterat till situation). Det är ju ändå personer som relativt mindre länder håller för de ofta mycket stora i befolkning och geografi betydande amerikanska regioner ett stort både nationellt och inte ovanligt internationellt inflytande. Mer än att de ev. förtjänas att minnas (vilket säkert är det vanliga) kan det vara information som av och till söks här och kanske saknas även när det kan tänkas haft betydelse om den funnits.

En uppgift kanske passande Library of Congress?