Syriska oppositionen ännu politisk omogen

2012-02-24
Dessa problem är absolut inte ovanliga i politisk opposition:

"But as diplomats from about 80 countries converge on Tunisia on Friday in search of a strategy to provide aid to Syria’s beleaguered citizens, they will find their efforts compromised even before they begin by the lack of a cohesive opposition leadership.Nearly a year after the uprising began, the opposition remains a fractious collection of political groups, longtime exiles, grass-roots organizers and armed militants, all deeply divided along ideological, ethnic or sectarian lines, and too disjointed to agree on even the rudiments of a strategy to topple President Bashar al-Assad’s government."

Från: After a Year, Deep Divisions Hobble Syria’s Opp

En orsak ligger i att den naturliga processen för att hitta samarbete i liten utsträckning haft möjlighet att ske i länderna då politisk opposition i liten utsträckning tillåts.

Samtidigt gäller idag att mycket större möjligheter att söka sådana kontakter - genom att hitta varandra i exil - finns via nätet. På samma sätt gäller att kunskapen om fungerande metoder och vad som krävs både för att öka möjligheterna att få hjälp av andra entiteter och utanför det identifiera praktiskt användbara metoder i forskning, nutidshistoriska, politiska situationen just nu i landet och omvärlden o.s.v. är mycket lättare via internet.

Många av de problem och omogenhet den Syriska oppositionen uppvisar är därför vad som inte ska vara så här problematiskt att korrigera. Möjligen bromsande här och i många liknande situationer kan vara att organisationerna i sig är dåliga på att se till att ge ansvar till rätt personer.

Jag pekade på bara några saker jag upplever saknas hos dem i Dagens Nyheter kraftigt bättre: Hittade tillbaka till sin själ.

Delvis kan man argumentera att omvärlden kanske bättre kan ta ansvar för frågorna också i att överföra kunskap till dessa organisationer. Vi kan jämföra med det över tiden ganska långa samarbete CIA hade med den väpnade oppositionen i Afganistan under den sovjetiska ockupationen. Dock tror jag mer finns att vinna på att införa funktioner för sådant hos EU snarare än FN eller CIA (vissa frågor kan man dock tänka sig att en kontaktperson kan vara funktionell för ex. rörande hantering av interna problem relaterad till terrorism som del av villkor för övrigt samarbete med USA eller andra), respektive hos USA kanske via en samarbetsgrupp av universitet och Voice of America som typ-exempel på former av kunskap viktig att överföra snarare än explicit rekommendation där jag kan se problematik med att addera en roll till Voice of America av den här typen även om de bör ha mycket god kunskap av former relaterade media att överföra där alternativ kan vara en samarbetsgrupp flera medier och lämplig amerikansk myndighet.