En orsak Google blev mindre framgångsrik i sociala media

2012-02-26
När vi e-postar och troligt ofta för många när vi söker uppfattar vi det mer privat. Jämför vi med vår visuella värld motsvarande vad vi gör i hemmet. Många surfar också i hemmet.

Tittar vi på Buzz hade den likheter med Gmail både i paketering var på "Google-API-rummet" den fanns (nåddes direkt från Gmail menyn och kanske inte alls i övrigt). Även utseende hade likhet.

Betraktar vi hur Google ofta skapar tjänster ligger de utplacerade i olika Google-produkter och hos sajter som integrerar mot dem. Styrkan är just att dessa typiskt är "moln-applikationer" där poängen är integration där de behövs.

Nackdelen är att det för vissa användningsområden kan ge en känsla vi kan likna med att befinna oss på en gå-gata på en obestämd plats.

Oavsett hur väl tekniska funktioner för integration med andra användare är finns i mindre utsträckning (än två mot-pooler vi tittar kort på längre fram) en känsla av ett fast community. Du kan ha möjlighet att uttrycka intensitet med regelbundna användare men det känns mer som att ropa eller ringa till dom på stan.

Det behöver inte vara dåligt därför att på samma sätt behovet av mobiltelefon finns när vi är på stan kan det för en del behövas på nätet.

För särskilt sociala media handlar ju mycket precis som för människor annorledes om kultur och grupp man tillhör. Den känslan underlättas nog av att träffa dessa i något så stort och enormt varierat som nätet på samma plats.

Vad vi uppfattar som en sådan plats kan nog precis som i det fysiska geo-rummet (ex. din bostad, din stad och idrottsarena) om likhet. Regelbundna möten på platser vilka har associerad likhet d.v.s. varande samma plats tenderar att vara koncentrerade och bygga en kultur lättare. Extrem-punkten (med svenska mått mätt) mer än mobiltelefoner är idrotts-evenemang där vi kan se hur kraftigt associerad kultur kan byggas.

Vanligt där och i övrigt vill vi gärna förstärka och forma den visuella formen och färgen. Ett fredligare exempel än banderoller associerade med mer än idrott också läktarvåld och kravaller är trädgårdar och tavlor m.m.

Betraktar vi Flickr har vi just likheten med det återkommande geografiska
rummet. Det är en hemsida även om integration med andra är möjliga. Hemsidan även om länkar med bilderna kan förekomma känns avgränsad. Tydligheten för vad som är en användares "lägenhet" är hög därför att du möts direkt av dennes bilder. Subkultur skapas lätt och kanske oftare ärligare än oftare något vanligare högintensitet out-liers (ex. drivande trafik eller politiskt engagerade i det irrationellt överdrivna) därför att bilden i sig kräver viss tid och också vid ren-scraping tenderar nog vid denna regelbundna långsammare tid än ex. Twitter filtreringen i skapandet sociala relationer vara stabilare (därmed inte sagt att jag tror Flickr i applikation för användarna är samma sak eller ersätter Twitter eller Facebook eller är det för data mining).

Samtidigt är det konceptuellt och visuellt tydligt skilt från vad vi uppfattar mer privat. Det delar ex. ingen likhet med e-post. Rent av trots att de flesta (idag kanske alla) loggar in via Yahoo sker det via överflyttning till deras hemsida. Samma värde Flickr får där tror jag också andra sajter kan få via Yahoo eller ex. Facebook och Google för tredje-parts-login. Problem och privat-data associeras inte med tredje-part utan dessa men av samma anledning tror jag en del av särskilt Facebook (varande närmare mötet i det lugnare mer privata än Google) får allmänt större problem kring data privacy p.g.a. just denna inloggning. Den hade bättre haft ett skilt utseende i något utan att bryta den implicita trust likheten ger i trygghet hos användarna.

Området är ju tämligen väl-studerat och en relativt god bild av hur det tros fungera i vår kognition finns även om massor av kunskap ännu saknas i helhet. Det går också att ta upp många liknande fenomen genom historien som både är mer irrationella och av och till direkt osmakliga. De föreställning som lätt byggdes om afrikaners underlägsenhet torde till stor del tidigt vara relaterat just med en väldig olikhet i hudfärgen d.v.s. det ytliga visuella. Vi ser visst liknande företeelser för andra folk men ju mindre sådan ytlig-likheten är med Västeuropa desto mindre tycks föreställningarna varit. Där tycks också längd haft viss betydelse.

Relevant för sociala media är förövrigt att rörande fördomar är också beräkningsbilliga skattningar troligen ofta i folks erfarenhet dessa tider (och idag) effektiva och användbara rörande socialt inflytande viktigt för hur också hela folk uppfattades. Det finns visst roliga exempel när man jämför hur olika indian-kulturer existerande dessa perioder respektive eller/med historiska. Ett exempel vi kanske oftare är hemma-blinda för är dock Egypten relativt andra kulturer i Arabvärlden respektive Afrika utanför Arabvärlden.

Handsnidad jaguar i teak från Honduras nyligen inköpt. Att köpa ex. varor med Fair trade är en metod för att minska problemen både i länderna vi köper ifrån och världen allmänt.


Både den lätt-skattade civilisationens storlek utifrån den hierarkiskt "pyramid-formade" samhällsstrukturer kan ha spelat. De i energikostnad och storlek imponerande pyramiderna gav ju också en tydlig visuell ledtråd om dessa.

I den världen är kanske Google i den ytliga visuella likheten mer som de långa perioder mycket rika nätverk av Arabiska handelsmän som färdades över stora delar av Afrika liksom ända till Kina. De flyttar varor och pengar men är just rörliga där infrastrukturen (kanske kameler, hästar och en handelsman du känner igen) är vad du identifierar. Handelsmannen söker ju också rätt på saker.

Flickr givet de fascinerande visuella uttrycken i landet liksom sajten kan väl utan andra orsaker sägas vara Egypten.

Läs mer relaterat till likhet:

Världsproblemen med störst byråkratiskt utrymme
Relationer och likhet: Exempel politisk och ekonomisk analys i geo
Sniffs värld

Illustrationen är Sniffs värld där fler tillhörande bilder finns. Klicka där på bilderna för att se dem i rätt storlek. Flera anknyter till likhet.