Sniffs värld

2012-02-11
Det här är ett draft och minnesanteckning till en längre genomgång av Sniffs värld i Creative Culture jag också kommer göra en längre artikel utifrån för att förklara features och kategorier i nyhetsanalys och vår kognition. Här kommer de i väntan på det (gjorda med Drawings i Google Docs som fungerar bra för mig för mötet text och bild för att stolpa information). Jag postar en länk när den längre artikeln finns där bilderna givetvis blir tydligare men möjlighet till feedback kring en del saker föranledde publicering av stolparna (vilka direkt i Drawings är mycket tydligare än som bilder).

Övergripande konceptuellt

Sammanfattande för vad som förklaras. Hur vi kan se kunskapens värld som en karta:


Vad Agent Sniff sniffar efter:


Relationer mellan kunskap
Emotionella dimensioner att följa symbolernas förändring via


Relationer i ögonblicket respektive i referensinformationNuhetKategorier och features
Verktyg förändrar vad som är möjligt

Förändring verktyg liksom nya features aktiva i den fysiska världen är vad som förändrar spelreglerna.