Kanada i Kina: Mer än handel

2012-02-10
Harper (premiärminister Kanada) tog inte bara upp handel under fortfarande pågående besöket i Kina. Även människorättsfrågor nämndes:

"Canada does not — and cannot — disconnect our trading relationship from fundamental national values," Harper said in a speech at a business dinner hosted by the Chinese ambassador to Canada.
Från: Harper ties China trade deals to Canadian values | CBC

Kanada liksom Norge har långsiktigt tilltalande egenskaper när det kommer till stabilitet i förmåga att kraftfullt diskutera människorättsfrågor. Förutom en för demokratier naturlig styrka i moraliska frågor gäller från ett mer cyniskt perspektiv på hur långt sådan styrka utan detta räcker att båda länderna dessutom är väldigt rika i naturresurser av den mest lättsålda typen: olja. För Norge i från havet och för Kanada huvudsakligen oljesand. Rörande USA tycks den leveransförmågan långsiktigt se mer stabil ut nu än av många predikterat för några år sedan då skiffergasen av mycket att döma lovar en rik egen energikälla under väldigt många år.

Nyligen om Kanada här på bloggen:

The Globe and Mail (Kanada): Stockholm mest kreativt
FN & Folkmord: Kanadas moraliska tyngd är värd respekt