Hur tänker vi rätt om Syrien?

2012-02-10
Jag har inte ambitionen att försöka att tänka rätt här vad det nu är utan istället peka på några metoder vanliga som jag tror har svagheter.

När vi bedömer styrka hos gerillan liksom frihetsrörelsen i övrigt är det inte ovanligt att resonera utifrån militära kunskaper om den syriska armén relativt gerillan. I allmänhet när vi bedömer värdet av sådana resonemang behöver vi jämföra hur framgångsrikt jämförbara metodsystem har varit tidigare i regioner respektive världen i allmänhet.

Gör vi det vilket jag kortfattat diskuterat flera gånger tidigare kan vi konstatera att de har stora svagheter. Vad exakt problematiken består av är inte lätt att sätta fingret på men åtminstone en grupp av problem tror jag att jag kom nära i: Ordning och Organisation (faktarutan med bild på pansarvagn och rubriken Sheridan M551).

P.s.s. värdet av dessa metoder för resonemang behöver värderas mot erfarenhet av hur riktigt respektive felaktigt (oftast det senare under hela Kalla kriget och efter det fram till idag oavsett aktör som givit sig in i konflikter) kan vi också försöka indikera möjliga utvecklingar från hur konflikter med isomorfologiska likheter utvecklat sig i regionen eller jämförbara regioner.

En sådan konflikt är PLO vs Israel, och senare Hamas. Libanon är en till region med en mängd väpnande entiteter där vi ex. rörande frågan om väpnat stöd till gerillan i Syrien kan jämföra med deras väpnade stöd till Hezbollah.

Vad jag vill ha sagt med det är att jag tvivlar på att det kommer ha avgörande betydelse hur stark den syriska armén är på pappret. Och att den största risken inte är att gerillan faller under överskådlig framtid utan att de större städerna under åren som kommer förstörs likt Libanon och de Palestinska delarna av Israel utan att någon form av vettig lösning på konflikten nås.

Utifrån det och det faktum att vi har - vilket jag menar är signifikant - situationen att soldater trots medvetenhet om skillnaden i slagkraft och risken de tar deserterar tror jag det riktigt att stödja gerillan. Men ännu hellre även om det kan innebära att man praktiskt behöver se mellan fingrarna med brott begångna att söka en väg till fria val. Alternativet snarare än seger för den ena sidan eller den andra kan just bli en konflikt utan slut.

Diskussionen ovan inspirerad av denna diskussion:

Zakaria: Arming the Syrian opposition is risky

Det är också värt tror jag att fundera lite på vad skillnaden är mellan olika alternativ för att väpnat stödja gerillan.

Vi kan först se alternativet när USA, UK eller liknande land ger stöd med eller utan FN:s stöd. Jag bedömer risker och nackdelar med det få därför att dessa länder är demokratiska. Att de är demokratiska gör att de ställs under kontroll av sitt eget lands befolkning vilket också påverkas av uppgifter och information från andra länders media. Det sätter en gräns för problem av en typ som hos en diktatur kan växa sig till det direkt osmakliga.

Det kan vi jämföra med om jag och diverse andra personer runt om i världen (därmed inte sagt att detta alternativ är praktiskt möjligt utan som ett tanke-experiment) samlar in vapen för att stödja gerillan. I detta fall oavsett hur rätt vi har i sak saknas denna demokratiska kontroll under förutsättning att vi klarar att göra det tyst så vi passerar förbi respektive egna länders lagar. Det argumentet för mig är tillräckligt för att alltid egentligen oavsett situation se detta alternativ som oacceptabelt emedan det första är acceptabelt.

I en tredje-grupp av lösningar som ibland förekommer och som ligger nära FN:s tradition menar man att det avgörande är nationen och dess gränser. En nation har rättigheter och skyldigheter. Huvudsakligen har nationer rättigheter och väldigt få skyldigheter. Det enda som egentligen begränsar detta är om man per problematik som nu Syrien lyckas komma överrens i säkerhetsrådet att ingripa väpnat för att hindra problematiken. Utanför det som en debatt-artikel pekade på i UNT har också Generalförsämlingen i FN möjligheter att införa alla möjliga sanktioner (så länge de inte är väpnade):

Sanktioner är möjliga | UNT

När det gäller möjliga fel att resonera vill jag inte säga att något konkret pekar på att jag gjort detta. Men jag vill indikera en generell parameter som i vad den påpekar är grundläggande för modell. Vi förstår denna utifrån Flashlight Crusader jag arbetar på just nu som både ska bli mer effektiv för att orka en publikt tillgänglig driftsättning och ta in implementation av mer avancerade delar:

  • I Symbol activity lever symbolerna.
  • Deras aktivitet beskrivs i entropi utifrån ett antal dimensioner inkluderande commotion, spread, news power m.fl.
  • Ett antal dimensioner som skattar riktning ex. positiv och negativ.
  • Dimensioner som motsvarande kognitivt ger oss en riktning i vilka lösningar eller spridning aktivitet kan indikera jfr konkret vs abstrakt.


En faktor i aktivitet som gnager lätt på mig sedan flera dagar som jag vet per individ kan ha betydelse och som därmed rimligen bör ha en påverkan i population men som jag aldrig försökte kontrollera om det är märkbart är årstiderna.

D.v.s. vilken påverkan har den per individ generellt ökade aktiviteten vårljuset medför relativt vinterns mörker systematiskt?

Kanske större än man först tror därför skillnaden är troligen större hos just de personligheter som är viktiga i problematisk förändring jfr Syrien m.m.

Men jag har inget svar på det men ville peka på det dels så jag inte glömmer detta som möjlig faktor där denna faktor möjligen saknar betydelse därför den och liknande generella kan tänkas fångas via generell aktivitet men rörande prediktion sämre än nödvändigt utan specifik modell-kunskap om ljusets påverkan.