Tibets munkar måste sluta tända eld på sig själva

2012-02-02
Det är fullständigt poänglöst när Tibets munkar tänder eld på sig själva. Det kan visst utlösa ökad intensitet i en protest. Och ge ökad media-synlighet.

Problemet är dock att repetition från en extrem fruktansvärd händelse som höjer intensiteten mer än normalt genomsnitt går till att bli en inlärd repeterad symbol.

Hjärnan har inga absoluta begrepp i hur symboler även realiserade i närhetens direkta perception tolkas. Begreppen är relativa. Det är därför du upplever abnormt hög hetta och kyla när du på en begränsad punkt lägger bara en lätt förändrad temperatur emedan det en stund senare inte märks.

När detta gått till repeterad symbol blir det vad som närmast förväntas för att ge en viss intensitet. Denna intensitet på protesten har vid denna punkt nu nått vad vi skulle haft ändå om ovanan inte hade etablerats.

Ska ovan vid den punkten avbrytas kommer istället en försämrad intensitet bli fallet under en period.

Det värsta problemet med att det nu är på väg att bli repeterad symbol är att det riskerar att öka där också en kultur skapas där det blir accepterat att tända eld på sig själv. Vad som är en repeterad symbol är accepterat därför att det är den repeterat förväntade symbolen för varje protest.

Det är nu på väg mot repeterad symbol.

Vidare är det direkt osmakligt. Jag pratar bara för mig själv men för mig gäller att jag inte kommer lyfta ett finger i något oavsett hur liten ansträngning det kräver av mig för att ge stöd till det ockuperade Tibet - noll och ingenting i den större frågan Kina för Tibet vad mig anbelangar - tills det inte är ytterst tydligt att det yttersta med också ett konkret resultat görs för att få slut på det här ofoget. Ingenting.