Musik för minnesanteckningar

2012-02-02
En intressant metod jag experimenterat med sedan 2009 efter att läst kring känslomässiga minnen och påbörjat fallstudier kring musik och känsla är att använda musik med känslomässig association som en känslomässig tidslinje.

Ett exempel är Syrien och "The Russian Lullaby" (Hans Husman om Prylar) kompletterande i andra minnes-dimensioner den reflektion kring Syria och Ryssland jag skrev.

Ett av de tidigare jag kom att tänka på var också med E-type Set the World on Fire (även om nu titeln på Russian Lullaby har viss ord-relevans gäller det absolut inte generellt och hör närmast till ovanligheten d.v.s. den mot all rimlig förmodan av Hans Husman intresserat fascinerande - en vacker lite blyg kvinna kanske? - som vandrar musik-Uoutube-klippen bakåt ska oftast inte tolka något från titlarna på musiken utan det handlar just om känsla och den för mig personliga associationen samspelande med mer generella mekanismer i musikens känslopåverkan).

E-Type Set the World on Fire (2009-09-27)

E-Type - Set the World on Fire (2011-04-30)


Vid datum för den senare började 2011 kollisionen mellan två av de tre områden som kom att för brutaliserat ta tillgänglig tid och ev. föranledde en del misstag.

Metoden upplever jag som utmärkt kompletterande andra för att minnas bakåt i den känslomässiga dimensionen. För det mer fakta-relaterade gäller (väldigt intressant) verkligen att man behöver komplettera med andra cues och att dessa två då samspelar.

Komplettering:

Vi får heller aldrig glömma vad som långsiktigt även om avsteg i direkta kriser ibland måste göras förbättrar världen. Reduktion i våld och hat och ökat fokus på den dimension jag i Creative Culture kallade Graceful Cute. Från 2009-09-25 och direkt känslomässig cue till just denna dimension och koncept som fördes upp associerande från tidigare E-Type: This is the way.
"The way that it shall be fight it all the way
So let them vultures prey on each other
Don't let them spoil it you've come this far
Coming out like a force of nature
This is the shape of things to come..."