Senate Armed Services Committee om samarbetet underrättelsetjänst & militär

2012-02-22
Från Another Vietnam? Maybe a bad analogy anknytande till vad jag skrev i US Intelligence kraftigt efter i Arabvärlden:

Committee Chairman Carl Levin (D- Mich.) told Clapper he was “concerned by recent news reports that the latest National Intelligence Estimate, or NIE, reflects a difference of views between the intelligence community and our military commanders over the security situation in Afghanistan.”

Något jag känner ligger i vad jag pekade på är oavsett om det är en rebellrörelse man är kontaktperson hos eller om man hjälper studenter i ett land med delade meningar med regimen till studier utomlands är det personliga kontakten över en längre tid med folk.

I ett par inlägg i tiden runt det inlägget (ev. inkluderande) det uttryckte jag mig både orättvist och otrevligt om särskilt Tyskland och Frankrike. Frankrike har ju på så många sätt upplever jag åtminstone det här och förra året bidragit med mycket för världen.

Så det var verkligen fult av mig uttryckande en sämre sida hos mig. Men som jag skrev i inlägget efter tappade jag min Buddha natur och jag ska heller inte beskylla uteslutande hög känslighet och oro över lidande människor i Syrien givet att det kom samtidigt som jag var enormt irriterad och utarbetat trött över dataimporten av nyheter jag skrev om och som inte ville fungera. Jag tror det kan ha påverkat.

Det känns dock lite löjligt att be Tyskland och Frankrike om ursäkt men väl ev. läsare med anknytning dit och övriga som kan ha tagit illa upp.