Nu blir det ordning och reda

2012-02-22
Clinton ger sig ut för att jaga på diverse länder kan vi läsa i Clinton Heads Abroad To Push Syria Diplomacy:

"Clinton is traveling to London on Wednesday for a conference on Somalia, but U.S. officials will be using the international gathering to lay the groundwork for a major conference on Syria's future taking place later this week in Tunisia. The trip comes as the Obama administration is opening the door slightly to international military assistance for Syria's armed opposition."

Det är nog relevant att fundera på hur vi praktiskt kan ingripa i väpnande konflikter utan USA. De har motent mobil infrastruktur med hangarfartyg och dylikt lite varstans i världen. Men i närmiljön till Europa ska nog bäst EU kunna leverera samma sak för att inte riskera att för oss allvarliga blir lösta för sent.

UK och Frankrike tycks ju engagera sig mer och mer med större initiativ men det är en hög praktisk kostnad för dem ensamma. Gemensamma lösningar i EU låter givetvis bra på pappret men problemet är ju också att concretness i att använda dem ska finnas med rimlig leveranstid.

Om vi upplever att FN och USA agerar långsamt här kan vi troligt multiplicera det med 50 innan EU skulle kunna klara att fatta ett gemensamt problem innehållande minsta lätt arbetsamt eller politiskt lite obehagligt för något av medlemsländerna.

Större ansvar i parlamentet och mer riktigt av dem utsedda mekanismer tror jag skulle lösa mycket av dom problemen på sikt. Den nuvarande lösningen med högt ansvar på annat håll med distans till de krav röstande medborgare ställer kan nog tänkas vara lite för bekväm för att ändra det. Särskilt som varje enskilt land som hindrar eller försenar något tenderar att vinna på hemmafronten representerande bland få frågor där de uppmärksammas tydligt i hemma-landet.