US Intelligence kraftigt efter i Arabvärlden

2012-02-19
Precis som många anade i de relativt tidigare kraftigt ökade politiska kontakter mellan senatorer, Vitahuset m.fl. entiteter i samband med Libyen problematiken kan vi konstatera från uppgifter DOD nu gett senaten att de inte klarat att etablera intelligence på marken i Syrien.

Vi kan illustrera med detta citat Al Arabiya News har av General Dempsey när denne ger vittnesmål i senaten:

“It’s premature to take a decision to arm the opposition movement in Syria because I would challenge anyone to identify for me the opposition movement in Syria at this point,” Dempsey said in an interview.
Från: Top U.S. general says intervention in Syria ‘very difficult’

För vad innebär vad Dempsey säger? Jo att DOD saknar kanal till sina motståndare i Afganistan givet att dessa nyligen tycks ha blivit en spelare även i Syrien. Själv ville jag ju inte helt utesluta att den enda rimliga anledningen givet så många out-lier faktorer runt platsen Osama Bin-Laden fanns på att enda anledningen till att det tog så lång tid att döda honom var att man ville vänta tills någon man hade kanal och kanske mer till rimligt säkert skulle ta över efter honom.

Vidare innebär detta att de ännu inte klarat att etablera kanal till de respektive grupper som är unikt spelare på marken i Damaskus respektive hela Syrien.

Från det amerikanska perspektivet är det större problemet i detta det systematiska problemet där detta troligt får antas gälla generellt. Det är kanske inte förvånande givet historien och vi kan konstatera att många åtgärder Vita huset vidtaget under President Obama lagt förutsättning till en positiv förändring inklusive hur man agerade i Egypten respektive Libyen nyligen.

Att DOD nyligen fick en ny chef från CIA bör också kan man hoppas medverka till att förändra detta om modet finns att städa upp byråkratin för att bygga långsiktiga förutsättningar till troligast viktigast reducera onödigt stora kostnader. Också tror jag viktigt värde finns om DOD klarar att bättre dra nytta av CIA och också klara i regioner man rör sig i kunna ta praktiska råd från de samma även om dessa bryter mot en etablerad bild. Min bild är att CIA ofta haft mycket goda kanaler till olika aktörer i arabvärlden där reduktion av sådant ex. i Afghanistan snarare handlat om hur DOD agerat.