Hur Google Nyheter påverkar Google Webbsökning

2011-09-02

En uppföljning av Demokrati: Sökmotorer har viktig roll kan vara intressant för att illustrera att kontinuerlig redaktionell nyhetsbevakning i den korta tiden särskilt har jag upplevt när Google detekterar nöjda klick från sökmotoranvändare. Nu ser vi oss på plats fyra på sökordet Aftonbladet i Googles webbsökning. Det är ett indrag av nyhetssökningen.

Just nu genom att det bara är Nyfiken vital som bevakat Aftonbladet redaktionellt där material handlat om Aftonbladet med hög relevans i tid och ämne är det bara Nyfiken vitals artiklar som syns. Det förändras dock ofta snabbt där aktuellt material alltid prioriteras men även andra kvalitetsfaktorer värderas inklusive ämnesinriktning.

Just genom att det är nyhetssökning försvinner det efter ett tag liksom också själva artikeln eller nyheten inkluderar i nyhetssökningen. Nyhetssökning är för innehåll aktuellt just nu.

Däremot kan så klart visningen i nyhetssökningen påverka webbsökningen om Google från den tillfälliga visningne i nyhetssökningen detekterar positiva kvalitetssignaler. Det gäller för nyheter inte minst om materialet har ett långsiktigt värde webbsökningen värderar där det bygger vidare diskussioner över tiden och refereras med senare liknande nyheter.

Kvalitetssignaler kan t.ex. diskussion i blogginlägg där nyheten länkas men nog mindre viktigt numer än ofta framställt där sociala media har en betydelse och känt är att Google integrerat mer direkt med viktiga sådana som Twitter.

Mer om Google Nyheter i Hans Husman om Media: