SVT-folkets och Sveriges hemmamäns resp. avkopplade liv kan återanvändas för stora betydelsefulla saker

2018-01-15

Frågan är om SVT verkligen tomt sin roll i och med rapporterade bilden "Isabella Lövin signerar förslag till ny [...]":Vore det inte korrekt förväntat av en institution del av vårt totalförsvar att göra mer? Exempelvis producera Riktiga Svenska Hemma-män?.


Sverige har haft ordentligt ökad synlighet världen över brett inte minst om vi betraktar i huvudsak typ av media där vi innan knappt märkts alls via al-Jazeera (som vi sorterar i gruppen där vi också har och dominerande CNN: Ordentligt mycket där och fortfarande). Lövin's mini-projekt ovan gav ju en mindre topp men ebbar ut. Det är knappast förväntat att något kontinuerligt arbete här är möjligt (om det nu alls var det från början: Någon insats någon annan med materialet som oavsett orsaker synligt var ej otroligt). Och här tycker jag att vi ska kunna förvänta oss att SVT träder in med Riktiga Svenska Hemma-män (eller hellre ett ev. bättre projekt: Osäker på stabilitet här också egentligen om det ej orkar till lite eget arbete första säsongen).


al-Jazeera åren bör tänker jag börja betala sig där man kan spekulera om orsakssamband märkbart övergripande statistik ungefär första kvartalet i år. Bra kanal. Men bättre kanaler finns Tyskland såväl USA riktade. För den första kan vi kanske - och jag försöker egentligen inte alls göra mig lustig om tyskarna missbrukande fördomar utan peka på att stereotyper när vi med viss respekt tar dem komiska har väldigt god förmåga att nå bredd varför vi ska ha respekt för kostnaden av att ej visa upp fördomar andra kan ha om svenskar när de ger synlighet, och i huvudsak ej om så verkar förstärkande i något negativt (medan om negativa det kan vara möjligt att reducera samma sak) - göra jämföra kostnadseffektiva reality-serier "Vi svenskar som använder både millimeter-papper och en dator resp. både en räknesticka och en miniräknare tillsammans med dator: I tur och ordning efter varandra för varje moment."


Prospekterande synlighet mot en av världens fem stora kultur-områden (följande språken) här via al-Jazeera. Resp. mot våra två stora handelspartners såväl som två andra av de stora kulturområdena via "Svenska hemmamän" och "Milimeterpappers Hennerna [Pinsamt nog är jag osäker om jag böjer rätt här: Använder typiskt ej termen själv heller. Men rimligen en bra sak åtminstone i första projektet. Starkt - givetvis antagande att Wiktionary m.fl. infört ursprung korrekt via hen engagerade - i kanaler där personer slå upp saker år efter.


Sedan även om jag tror konceptet feminism är oerhört sunt här - Halva världen bör ju få någon oftare en annars positiv association - så kan det kanske vara lätt långsiktigt lättare än ge effekt snabbt (vilket är ett påstående när indikerat som en grundförutsättning man ska bli skeptisk över eftersom vi då är propaganda-effekt vilket är trivialt och ej fordrar åtminstone dyrare expertis). Jag var feminist många år engagerande mig bl.a. i kvinnor och forskning. Jag föreställde mig länge att någon uppsida eller belöning för mig som man mer än glädjen av att göra rätt fanns ex. - eller konkret egentligen bara just detta - något romantiskt växande oftare. Men jag tvivlar på att det gjorde någon skillnad alls.