Ekonomismen i commotion: Koppar är mer än "lagom" stort puts-hantverk upp till 0.05 ggr / år för att försvara människans kulturhistoria

2018-01-24

Koppar, koppar, och koppar. Industrikoppar gående exportprodukter och appliances. Men så koppar till byggnadsindustri i rörlig "bredd" ("varians", volatilt, rörligt, förändring andra derivata, med meningsfullhet därför att byggnadsindustrin är själva förändringshastigheten för ansatz till expansion ekonomin).


"On-warrant copper stocks, metal not earmarked for delivery from warehouses and available for investors, in facilities certified by the LME MCUSTX-TOTAL jumped by 28 percent on Tuesday, data showed, with traders saying there could be even more to come."

Från: METALS-Shanghai copper sinks after LME inventory jump |
Reuters (JANUARY 24, 2018 / 5:37 AM)


Emellertid inte att jag tycker att man ska läsa ut något av det utanför väldigt direkt vad siffrorna säger. Råvaror tillsammans och med vetskap kopplingar till andra sammanfattade "långsamma" (sent kommande eftertid) statistik-uppgifter är intressantare om vi vill förstå något om en hel ekonomis framtid (emedan enskilda avgränsade faktorer alltid bär mycket av prediktion rörlighet omedelbar tid som kommer utan att därmed egentligen säga något mer exakt än att saker kan bli rörliga delvis därför att spekulation också sker på antagna / skattade effekten av nyheten i sig: Optimalt rörligt indikerande kopparnyhet här - anknytande till slutförvaringsnyheterna i Sverige - hade varit att radioaktivt förorenad koppar gått in i kinesiska export appliances vilket givet deras inköp industrisopor i stor skala med helt okontrollerad och helt oregulariserad återvinning ej är direkt otroligt: Dödar direkt varje regulariserad nation importerande d.v.s. hela Nord- och Sydamerika, EU, samt större delen av Asien utanför Kina).


Lite som Värtahamnen - batterier, hostinghall och import - och återuppladdningsbara batterier. Jag köper hög kvalitativa återuppladdningsbara A5 batterier för 65 kr för 4 st. Pris normalt för denna kvalitet många hundra kronor. Genom att köpa dem i bordslampa med en stycken stor solpanel. För vilket vi kan tacka:


  • Tyskland som ska avskaffa kärnkraften och behöver ersätta något för dem. Tysken är noga med ekonomin och vill ej betala den merkostnad alternativ kommer med.
  • Kina's statliga finansiering av exporten av solpaneler.
  • EU som ej är särskilt engagerad i företagsbyggande utanför när ytterst tidigt forskning och löst tänk variabler med packetering mot att det tänkt ska skapa nya företag. Resp. företag som är ytterst märkbara i antal medarbetare. D.v.s. hela EU's solpanels-industri är oräknat här då dom kinesiska export-finansieringen kom redan för närmare 12 år sedan nu. Och också om mycket dött redan här så är mycket bara stillastående i storlek.

Affären solpaneler har säkert sina poänger för d.v.s importföretag men verkligen att jag tror att det i summa Sverige är småstrunt mot batterierna som kommer i produkterna om man tar ut dem. Och då är vi istället i relevant antal medarbetare. Frågan är också vad som egentligen är åtalbart här i administrationen EU. En del av hanteringen Kina är redan dokumenteradee lagbrott kända lite varstans upparbetat under många år nu. Kanske ett 50-tal personer totalt över åtta år man bara noterat och samlat. Problemet i sig har jag då uttryckt men det är inte min uppgift eller vad jag har möjlighet till att bedriva någon form av extra-polisiär frivillig-insats. Samtidigt har det små-intresserat mig lite var korruptions- och inflytande-nivån av diktaturen når.


Jag tror det börjar bli dags för the little purge här. Hur svårt är sådant? Det är inte svårare än att man lyfter sig över att vara den lata förtjockade EU-konsumenten till att vända och vrida lite på produkten för att se vad den egentligen har för värden, risker och lagbrott. Och vilka som lokalt betalar priset: Vilka batteriföretag, vilka barn som bygger in radioaktiva-spårämnen i skelettet, vilka enskilda medarbetare byråkrati resp. politik som sålt ut sig till diktaturen. Det är inte svårt. Mest en fråga om att värde i förhållande till tid är verkligt resp. mer sällan att det kanske är vad man hellre väntar med tills något kommer som egentligen betyder i verkliga värden och inte bara är en på det stora hela i mänskliga värden är inte mer än en kostnad i tredje-derivatan av EU:s företagstillväxt likt solpaneler. Kostnad bör ju motsvara när man får mest för pengarna ett konkret värde i mänskligt liv såväl som mer varaktigt värde människan sådant som ekonomisk utveckling och innovation.


"American: Who are you?!
Nathan: Just someone who doesn't like to see hard workers like yourselves lose their jobs. That's all."

Mr Nathan erbjuder sitt verksamhetskunnande för att stödja transportindustrin försök att organisera sig. Obligato South Park för illustrationen av the cost to do business. Och i sanning med rätt organisation bakom sig når det långt att vara semi-retarded: Djupt in i energi-forskning och affärsskapandet av det samma ex. Vi andra får tacka vår tur att vi ej är mentalt-handikappade. I sanning att organiserandet av sådant här kan ses som vilken verksamhet som helst kompetens och innovationsdriven men därmed ej sagt att vi bäst tillåter den (alla områden: Vissa udda ovanliga behöver hanteras speciellt ex. vad telefonkatalogerna förr förklarade på ett par sidor rörande korrekt klädsel så som armbindel m.m.).

"Mimsy: Hey I got an idea! Why don't you guys just make your cars cleaner and nicer, and try to be better to your customers so that you can compete with Handicar's popularity in the marketplace?
Nathan: Just ignore my friend. He's mentally disabled.
Mimsy: Aw yeah, don't mind me.
Nathan: Now listen, everybody. If you're a sheepherder, and there's a snake taking away your sheep, what do you do to the snake?
Mr. Stevenson: Offer it last year's Christmas in Rocksummer prizes?
Nathan: No, you fucking moron! You kill... the snake! [the drivers look at each other]"

Från: Handicar/Script, South Park

Tre konceptuellt tillsynes olika lösningar ovan. Konceptuellt är de emellertid likvärdiga under förutsättning att resp. metod kan fungera effektivt när den tillåts existera (eller relativt vad tillåtet är värd ev. personliga risker utanför själva effektivitets-värderingen verksamheten: Är du ej förslöad utan hungrig är det ofta det och är du ej hungrig kan rätt ord och rätt information hjälpa dig dit). Vi kan sälja bilen med enorma rabatter donerade av en nation bärande hygglig kustekonomi och en förvisso i EU-mått dålig inlandsekonomi men riktigt stor i antal huvuden, eller så gör vi en bra produkt (men svårt så klart med rabatterna om tillåtna och samtidiga), eller kombinerat vad helst i övrigt eller i brist på de samma avslutar du ormens vana-levande (i någon mening levande men Varelse eller kanske Främling snarare än trovärdigt människa) tillvaro.