¡Viva los Muertos!

2017-10-18

Efter att American Dad! förföll till att plocka upp och aktualisera stereotypen om Hans mer som en generisk roll representerande en nazistisk Tysk som mördas - vanligen ganska tyst ex. vridande halsen av honom - av hjälten när han beger sig iväg (tillsynes alltid "dumt") för att undersöka något ljud har det beslutats [Obestämt: Vem har beslutat? Starkare potentiellt än när talande själv beslutat det.] om 7 månaders sanktioner som ex. verktyg här. Så vi utiliserar istället Venture Bros. Det känns riktigt i och med att saker allt mer börjar visa sig som en stor Hollywood amerikansk konspiration: Nu har vi såväl Frost som American Dad! angripande mitt namn. Att rasism färgade, judar, romer m.m. minskat är bra men det är ej entydigt indikerande mänsklig utveckling till det bättre om det istället blir populärt med namn-rasism. Så jag säger ifrån tidigt innan det vi nått värre nivåer med folk som kastar sten på en, stänger in en i en särskild del av staden med andra som heter Hans, och slutligen gasar ihjäl mig efter ett år av medicinska försök. Man ska ta på allvar att rasism som fenomen ej i sig själv behöver vara relaterat flock eller upplevd rätt eller fel genetisk konkurrens: Det går att ta ut inlärnings-signaler (vilket kan vara nödvändigt för att få motsvarande en nation samarbete i försvarlig andel rent praktiskt i crime against humanity). Vi kan tänka sig att Hollywood getting off från uppvisa dominant beteende mot personer ospecifikt som heter Hans och att inlärnings-signaler från den belöningen leder till någon ny otäck (praktiskt kanske en mycket otäckare mening för mig än dokumentärer m.m. om ex. WII utrotningsläger var). Mänsklig kreativitet, rationalitet och irrationalitet är alla verkliga och när något tar oss till relativt befintlig verklighet annorlunda nytt är det där vi hittar förklaringen ty nytt utanför väder och vind är inlärning.


"DR. VENTURE
I hope you're proud of yourselves [Etablerar kontrast mellan defunct kontra värde. I övrigt uppenbart.]. You've, um, you've ruined the surprise [Utforska unknown är i sig primary reward oavsett om något bra hittas eller ej.] !

HANK
The- what?

DR. VENTURE [En stor andel av viktiga roll-karaktärer komedier är psykopater. Det gör dom kul. Mindre så Venture Bros kontra American Dad!. Dr Venture är dock på nivå att det i sig ej är friskt beteende att bibehålla vänskap eller romantisk relation med honom om han hade varit verklig.]
This was going to be your Christmas present [Etablerad väl-repeterad common sense att man får något på julafton. Ej orimligt just lokalt här.].

DEAN [Efter 12 år men före 17 - 20 år så naturligt / ej sjukligt narcissistisk liksom alla ungdomar. Samma för brodern.].
Huh?

DR. VENTURE
A whole big army of yous, ready to think you're the coolest and do your chores. Maybe eliminate targets in high-risk combat zones.

HANK & DEAN
Wow!!

DR. VENTURE
But now you've ruined the surprise! So I'll have to think of something even better [Allt tappat p.g.a. fel som etablerades i kontrast defunct relaterat Hank och Dean och ej gavs tid att reflekteras och inses orimligt innan indikerande en massa bra men plötsligt räddat till något bättre.] !

HANK & DEAN
Even better?!

DR. VENTURE
Ha ha, now get upstairs you little Indians and wash off all that chicanery. Macaroni and cheese tonight [Något billigt litet direkt. Mat är primary reward.]!

HANK
Dad, you're the best dad ever! [Varför inte. Det mesta relaterat sådant genetiskt default beteende och i övrigt mer tagande en andel av föräldrarnas liv i övrigt. Jag tror oavsett försök i övrigt utanför sådant som kunskap hygien och sjukdom blir det mesta trivialt i effekt kontra det. Och om nu Hank och Dean upplever detta så är det ju per definition tänkbart vettig just så: Ej otroligt definierar de best dad ever annorlunda många år senare men om det är mer eller mindre vanligt för familjer lik denna kontra mer genomsnittliga tvivlar jag på. Family emotions är väldigt basalt troligt samma utanför rena övergrepp. Att ungdomar i sig själva naturligt som del av deras utveckling är oerhört egocentriska - i relation non-close-pack åtminstone argumenterat finns en kurva här där själva övergången något annat ej är binär men där det icke-binära etableras i egna sociala relationer med jämnåriga: dock tror jag man allmänt betraktar det som mer binärt kanske dock felaktigt byggt på studier etablerade från att komma från distansierade i och med vuxna samt ej personer man innan känner och inte sällan baserat på information familj men jag kan ha fel här då bra mycket hjärnans förändring också är mer eller mindre binär avseende märkbar effekt oavsett mjuk i förändring byggande vad som vid någon punkt går över en threshold - begränsar också vilken effekt något likt detta kan ha på dem.]"

Korrekt om i verkligheten saknade detta implicit hade Dr Venture kompletterat vad utnyttjat med humor. Det är praktiskt ytterst enkelt effektiv metod för att inlärnings-signal och kontextuellt fri samtidigt som den ej är beroende av orimligheter hos vad nu aktiverat samtidigt med den. Också allmänt svåra frågor är de default spetsiga och redan konvergerade. Utnyttjar vid ridiculous upplevs samma information i kontext istället flexibelt och möjligt att reflektera nytt. Innan är perspektivet individen efteråt givet samma som innan: Det måste då alltid vara en fråga om verkligheten som given i hur vi ser på saker och värderar det krävande förhandling utifrån det om konkreta saker som land-areal, antal personer frigivna, m.m. Medan ridiculous är en av ett fåtal metoder som kortsiktigt kan få saker till att handla om vetandet och tolkandet av information: ideologi utan ideologins preferens till att frysa förståelse till ett färdigt system utanför verkligheten.