Prestigelöshet: Rationell Anti-(Surface-to-Air)-Dominant-handling - Resor och Kommunikation

2017-10-18

Föreställningen om att man kan hindra kommunikation och förflyttning är vanlig men oftast felaktig. Jag minns reflekterande att kanske Iran gick in i transformation något år eller två efter 2011 i samband med att tog en första omgång (ej processade samples Iran internet på engelska: Första av två fokus snippets för att också få start adresser. Andra gången tog jag allt hittat på engelska (skattar det 90% av allt på engelska publicerat) samples att jag också mer allmänt ej överdrivet i tid försökte lära mig något om Iran. Här är det kanske lättare än man föreställer sig. Uppsala är nu och var redan under min uppväxt fylld med Perser. Det var då något av en centralitet flykting smuggling från Iran. Och idag kunde jag konstatera en mängd handelsvägar mer eller mindre "ad-hoc" snarare än container-trafik ofta liksom för Kina dagligvaror (inkl. lagrings-toleranta livsmedel) - dock visst bias från vad jag kände förekom Kina m.fl. asiatiska länder för vad jag sökte (men samtidigt det hela är ej mer komplext än att jag tvivlar på att något rimligt annat än otroligt kan ej noterats). Från och med högstadiet gick jag i skolan med perser.


Däremot är det en väldigt dominant handling att försöka reducera förmåga att förflytta dig. För den som är under last av makt-hunger är det vad man gärna spontant kommer till att tänka är bra åtgärder. Och omvänt är det vad som motiverar upp den man försöker inducera det på. Något i effekt tillför det dock ej alls i konkret möjlighet att militärt agera när det gäller Kurdistan, Irak. Jag vågar ej påstå att det som sanktion är helt meningslöst då jag ej vet något om rese-sektorns betydelse för ekonomin allmänt. Att den kurdiska rese-industrin Irak kan hamna - oavsett orsak i ekonomisk lågkonjunktur - på nivå att det givet storlek övriga ekonomin betvivlar jag dock. Sedan kan det förstås vara en olägenhet p.s.s. som jag antar att det kan vara en olägenhet för Nordkoreas diktator att FN haft sanktioner massor av år rörande lyxvaror avsedda honom: Det går ej bara att beställa vad man vill från internet utan man måste ringa sina medborgare stationerade Kina och låta dem göra det åt en.


Prestigelöshet är en god sak. Ty när någon upplevt anti dig uppträder dominant ger det dig lättare valfrihet att välja agerande rationellt bäst för dig. Prestigelös maktspelare kan också tänkas välja att reducera möjlighet resa för att försöka få dig att tappa behärskningen och försämra dina förutsättningar. Här tvivlar jag på att det var orsaken eftersom processen aktiva händelser ändå är relativt långsam och visuellt alltid uppenbar: Givet antal dagar till annat finns som inget beslut möjligt att påverka som man tänkbart sett. Snarare i den mån effekt ges att allt bara förbättrar utgångspunkt eftersom etablering av given verklighet är viktigt: Det gör dock betydelsen av prestigelöshet mindre. Får någon dig via reducerande beteende (eller för den delen utlösande verbalt negativa stereotyper) försämrar det impulskontroll och förmågan till rationellt tänkande. Prestigelöshet är övningen i att klara sådant utan att irrationellt bli störd av det utan snarare om alls i domänen se möjligheten hos den som utnyttjar dem i att det kanske ej är ett slugt försök att störa din impulskontroll utan att denne är en power-high beroende person som kontinuerligt tenderar att konvergera "stora" gärna "dominanta" beslut (och därmed är lättare att prediktera såväl som att via språk till denne eller händelser kanske väldigt billiga denne bedömer få att fatta sämre beslut än annars).


l don't want him hauling through my place.

Jett's got the easement, Bick.
He's got a right to go through the land.
No two ways about that
.


l'm tired of his prospecting.
l want him out of here.

He's borrowed about all he could.
He's down to his last collar button.

Sure he is.

Buy him out, Ollie.
Buy him out and get him out of here.

My well came in.

Taylor: That's wonderful, Jett.

Toppande reward av stor seger - Strucking oil - genom att visa upp det för grannen vilket storligen irriterar honom. Särskilt som Dean tagit sig till platsen framför grannens hus genom att köra över hans gräsmatta. Helt onödigt och irrationellt. Någon egentlig stabil fiendskap etableras aldrig i Giant men här skapas förutsättningen till riktigt lång träta. Sådant vi ser här kan vara trevligt just då men kan skapa ett väldigt merarbete länge utan att det uppnår något alls. Vi noterar i filmen att Dean's roll gör ett mellan-rum innan han slår tillbaka: Det är ej exempel på impulskontroll utan tvärtom typiskt för människan och det är istället när han slår tillbaka att impulskontrollen ej orkar stå emot. Hjärnan när vi är tillståndet aktuellt behöver åtminstone när angreppet mot dig stannar av d.v.s. efter slaget mot Jett, några sekundär det ställer om sig varefter faran för att slå tillbaka kommer. Tidsperioden i scenen tycks helt korrekt: Det är ungefär där ev. plus ett par - tre sekunder det handlar om. Betraktar vi film idag har man ej den här ganska egentligen imponerande detalj-realismen i vad det säger engagemang resp. kunskap människan. Jag spekulerar att kanske Dean eller regissören - som ev. troligare dom här åren än idag - hade mer egen erfarenhet av sådant här: Eller mer här för en långsam film som får ta sin tid kanske också som man lade ner väldig tid på per scen. Helt även om jag ej tror på det givet att människans kognition är kopplad ett mycket stort antal överlevnads-kritiska funktioner dwarfing allt tänkbart i övrigt i betydelse att något överlevnadsvärde av själva fördröjningen som default-krigslist ska kanske inte uteslutas (men om så varför inte omvänt?).

Everybody thought l had a duster.
You all thought Spindletop and Burkburnett was all the oil there was.
l'm here to tell you it ain't, boy. lt's here.
There ain't a dang thing you gonna do about it.
My well came in big, so big.

Giant

Att försöka efter år av seger toppa reward från makt, pengar, seger, ... ytterligare med alkohol eller droger blir ofta problematiskt men vad risken för ökar om reward av segern varit också irrationellt drivande innan. På plus-sidan ger det i film arketypiskt övertydliga scener som känns väldigt meningsfulla för publiken ljust därför att det tar saker så högt att det tippar över in i det motsatta. Båda vad innan en sida liksom vad därefter är onaturligt - men ej ovanligt - överdrivet. Börjar man plötsligt segra kraftigt finns risken för att man hamnar i problem om ej medveten om det. I någon mening - diffus kanske - behöver seger ej vara svårt att nå oavsett hur svårt det verkar under förutsättning man förstår riskerna och begränsningar mänsklig irrationellt ger: Det både ger fördel till vad externt dig som försöker hindra dig samt är en oerhört stark förtroende faktor just mot vad externt som tenderar att fatta rationella beslut. Utmärkt exempel på vad man undviker är att bränna flaggor om man ej söker eviga konflikter: P.s.s. här och nu vore det ej fel för Kurdistan om Irak shia ger sig ut och Teheran flagg-bränner.