Ljud är inte bara kul samtal utan kanske kan skada vår hörsel: I det fördolda efter weaponization av kubanska diktaturen

2017-08-12

Jag kan tänka - och havande en översiktlig kunskap om än inte djupare - att resp. expert har rätt i vad de uttrycker:Samtidigt är jag inte säker på själva uppgifterna i övrigt. Jag tar det för inte alls troligt att något som incident faktiskt skett och från ganska god kompetens om vad som är möjligt och inte bedömts inkludera ljud. Medan uppgifterna och tolkningen de föranleder rörande mer direkt vad de gav upphov till kanske är lite enklare eller uttryckts förenklat på sådant sätt att de egentligen inte är inkorrekta men undviker en exaktare bild som kanske kan för de drabbade upplevas mindre än nödvändigt otrevlig att se läst.


Själva domänen som sådan är utmanade att se tillförlitlig information om. Min bild - en liten lek på en subdomän jag skulle kunna tänka mig från tid passerat relaterat ett annat land Kuba eventuellt långsamt men i viss utsträckning byter kunnande med möjligen var vad aktuellt.


Jag gjorde en liten skiss. Men struntar nu i alla fall att slutföra inlägget då jag behöver reflektera hur man korrekt och bra skriver detta. Det kan ha viss poäng samtidigt är tillförlitlighet inte direkt där vi är i evidensbaserad medicin (likväl om hammaren tycks kunna slå ner spiken och du bedömer information av det rimlig och kan se hur det fungerar kognitivt som konsekvens av perceptionen...), och vi hade min längre artikelserie i Riktad information som jag huvudsakligen valde att avsluta efter några år då jag på goda grunder bedömde att den förutom efter viss post-bearbetning till andra format som tänkt tillförde värde i diktatur för transformation demokrati också (vilket aldrig slog mig skulle ske: Visst att det ej är orimligt men själva kanalen vald här är ju publicerad med "tryck så att säga" så den når ungefär de som har ett särskilt intresse av att läsa mig samt en del ströläsare som långsamt arbetas upp. Den kommer naturligt bara från struktur inlägg svårligen märkas indexering sökmotorer. Men Libyen revolutionen var antagligen vad som tog in dessa läsare: Mängden skärningen intresse och kontinuiteten månaderna före tills månaderna efter - ev. sommaren 2011 ganska sent.) en av de svensktalande åtminstone förr levande i management ISIS (varför för att balansera också diskuterande hur vi med Koranen kan visa att ISIS väl stämmer med den särskilda prövning som Satan ska göra när vi närmar oss jordens avslut. Också om jag inte gjorde det själv hade det kunnat blivit så. Jag tror han är död nu men vet ej trovärdigheten uppgifter: Ev. som högst nummer två i själva Kalifatet).


Så jag vill inte vara oförsiktig i att endast göra något därför att det tycks ha potential för addera värde i en sak lämnande övriga världen när jag egentligen ej är i ett område jag ser att lägger tid eller del av mig naturligt över tiden ens (och därför ej heller egentligen kan bedöma värde kontra risk). Kort sagt tycks det olämpligt att riskera lära IS med något nytt djävuls-skap om nu Satan ej givit dem direkt.


Kort för den seriöst intresserad mer i bakgrundskunskap man antagligen naturligt behöver se över här (jag brukar behöva göra det var gång jag ej varit i området på något år) är vad jag väljer att kalla strukturell-inlärning i hjärnan. Ev. mer spekulativt är vi mer i serotina-systemet som signalering. Vi etablerar naturligt - och det konkret intressant själva poängen - strukturell / hierarkisk-inlärning som konsekvens av kontinuerliga fenomen i perceptionen. Trivialt de flesta kan ha mött gäller att besvärande ljud vi initialt ex. flyttande någonstans möter "försvinner" efter en tid. På en hierarkisk eller strukturell-nivå (i mening att något kan finnas över som kan etablera sådan inlärning ex. släckande ut brus-fenomen: Meningslös information oavsett om brus i mening konkret slumpmässigt enligt någon fördelning eller bara meningslös information för de strukturer "ovanför" detta i sin tur har en meningsfullhet för). Åtminstone en nödvändig "refresh" för mig själv då det var ett tag sedan jag sist var där man kan hämta inspiration mänsklig inlärning så här väldigt nära neuronerna (vanligen får man ut mer tillämpbart textanalys från respons i form av språk, dialoger, samarbeten small-groups, inlärning korta sekvenser eller grupper av enskilda ord, bedömning ord o.s.v. Och nära direkt praktiskt värde implementation nästan alltid så där det rent av kan ge uttryck som kan användas del av generering viktsystem ord som exempelvis data ord-association eller skalfria-egenskaper för tid rörande viss inlärning / minne: Jfr exempelvis Sverige är viktigt och förtjänar en lista på några tusen vapen att i lugn och ro hemma välja ut något bra att köpa från (2016-10-24)).


Meningsfullhet om vi tänker oss ex. inlärd utsläckning kan dock brytas. Lämnar vi fenomen så som hypomani varande en långsamt etablerad biverkning ibland förekommande bland serotonin-återupptagningshämmare (kanske relevant om man försöker förstå inlärningen: Jag tyckte det för några år sedan när jag betrakta en förenklad modell eller vad som blev det förklarande inlärning från idealiserat samspel serotonin och dopamin - Egentligen sammanfattande bort en mängd andra signalsubstanser), eller akut mani p.g.a. exempelvis mycket höga (i mening av vanliga människor: Eftersom vi är i snabbinlärning under kortare tid gäller att abnormt hög tolerans byggs under dagar hos aktiva missbrukare) doser kokain under några dagar till veckor i sträck här via den snabba tidens dopaminsystem - finns också sådant som närmare friskt - eller konkret friskt när det stödjer vår överlevnad - kan bryta normal meningsfullhet och gå utanför strukturer lärda. Exempelvis för de starka här:


  • Indikation fara i information som kommer i perceptionen: Danger i mina "More or less" (ML) viktsystem för ord.
  • Att informationen är nog för att ge indikation men samtidigt är sådan att fara om verklig ej presenterar sig med all information klar till personen. Dold. Unknown i ML.
  • Högre grundaktivitet rent allmänt kommer linjärt stödja föregående.

Så länge dold fara är trovärdig och personen ej bränt ut sig så bryter vi förutsättningar vi annars accepterar information vi tar in och söker mer förutsättningslöst efter tänkbar risk.


Detta är nu en kreativ process. Den tillåter att vi naturligt för att förstå det rätt kallar association här. Men association till kopplingar annan strukturellt inlärd information där drivkraften fara tillåter att domäner, avstånd mellan objekt / händelser o.s.v. kopplas samman på sätt annars ej naturlig. Landar ett rymdskepp på fotbollsplan du åker förbi och du naturligt från personlighet eller tillstånd just då hamnar att du tolkar akut fara kommer association friare gå till orimliga förklaringar inklusive diverse från vulgärkulturens SF-filmer. Medan samma person i lugna omständigheter - kanske mitt på dagen snarare än natten seende filmkameror m.m. - hellre förstår det hela som just filminspelning.


Går den processen självgående och ej stannar av är vi i vad jag kallar hypo-aktivering (men jag vill ej påstå att vi 1-1 överensstämmer med termen inom klinisk psykiatri även om vi troligen i psykolingvistiken ligger synkroniserade).


Så frågan är kan vi ta ett kognitivt tillstånd dit genom att utnyttja tid under en kort eller lång tid? Kanske kan frågan omställas till att svaret är ja om vi kan bryta barriären i perception mellan ex. ljud och bild hos personer ej havande fenomen liknande vad vi har vidNär ämnet kommit tillbaka till mig från långtidsminnet så får vi se hur vi spekulerar vidare här från egentligen mer begränsad information initialt. I domänen jag ser här är vi dock ej i vad vi kan göra normalt omedelbart utan en kontinuerlig tid krävs. Det bör dock vara för angriparen trivialt för varje normalt hem åtminstone när det kommer till flerfamiljshus.