Vem är auktoritet på kostnadseffektiv nationell avlyssning? Vem har track-record mer per dollar?

2016-08-09

Rörande det här området känner jag att förutom värden svåra för mig att kvantifiera med befintliga system (vilka verkligen kostar redigt med pengar så något värde finns säkert där ej heller svårt att föreställa sig verkligt för en nation mycket ofta i väpnade konflikter såväl havande ett "utökat" hot från terrorism) föreligger en risk i ekonomi man sundare borde utreda och etablera finansiering för:


Here's the quote:

"US companies dominate the international market as far as encryption technologies that are available through these various apps, and I think we will continue to dominate them," Brennan said.
"So although you are right that there's the theoretical ability of foreign companies to have those encryption capabilities available to others, I do believe that this country and its private sector are integral to addressing these issues."
Is he actually lying there? I suppose it is possible that he's simply that ignorant. Strong foreign cryptography hasn't been "theoretical" for decades. And earlier this year, I released a survey of foreign cryptography products, listing 546 non-theoretical products from 54 countries outside the US.

Från: CIA Director John Brennan Pretends Foreign Cryptography Doesn't | Crypto-Gram, Schneier

Ty ej hanterande risken jag vill se nedan (ex. som jag föreslår fondera och konkret betalande löpande för samarbetet med företag så deras ägare ej tappar intäkt eller troligare när effekt blir mätbart stora summor från position på marknaden) behöver man bäst se att följdrisker för ekonomin bredare finns med en ovilja att skapa. En extern kostnad kan ju dessutom ge en sund ny dimension att värdera effektivitet från. I området med mycket matematiker är det lätt att lyssna utan att riktigt höra medan man tänker på annat (som jag minns från engineering of physics men risken är att man låter sig luras att betala för något sämre än nödvändigt bara därför att det dessutom är så himla tråkigt att engagera sig - den mer spännande risk-reduktionen det ska åstadkomma får allt utrymme).


En dynamik marknad föreligger här på konsumentmarknaden jag aldrig upplevt varit svår att begripa. I delar lämnande mer av paketering (nog så viktigt om inte ofta avgörande när vi inkluderar vad vi ser, rör vid, såväl som bildskärm och batteri) av vad jag tror är förklaringen ser jag en liten grupp frågor avgörande:


1. Vissa kunskapsdomäner är förvisso hårda att etablera leveranskapacitet i. Men kan ge stora intressanta nya möjligheter. Samtidigt är de inte längre så oerhört svåra att komma in i som motsvarande områden var så lite tid tillbaka som 1990-talet. Betraktar vi sådant som intelligenser besvärande frågor, lekande människa, väljande ut saker m.m. är ex. high-end konsumentmarknaden egentligen inte enormt kunskapshög och i ren funktion teori-koncept vad jag själv för några områden tar (skalning, driftstabilitet, förmåga att orka hålla upp inlärning relativt att tiden går framåt och det inte riktigt är funktionellt använda ditt färdiga corpus för några år i eviga tider utan nytt data ska hämtas upp dagligen och tas in m.m. är barriär mer jämförbar med 1990-talet telekom och internet).


2. Så företag där barriärerna man vant sig vid försvann tenderar att gå bort. Och nya kommer. Jag känner här att vad ex. Ericssons mobiler såväl som Nokias m.fl. föll på i brist på barriärer knappast ersätts stabilt varumärke som Apples där föga värde lär gå att hålla. Frågan från det är om barriärer man söker efter och försöker etablera som möjligheten att ladda ner mjukvara just från Apple i en betalningstjänst gör detta. Efter att någon provade sådant tidigt ej lyckades har alla möjliga försökt samma sak i en mängd varianter för en mängd områden (min nya laptop försöker få mig att acceptera "gratis" lagring på internet). Är tjänsten som erbjuds på sådant sätt komplex och konkurrenskraftig finns säkert utrymme men jag tvivlar egentligen fullständigt på att leverans applikationer som fortfarande idag just på mobilplattformarna av och till fortfarande tycks ligga i nivå om inte oftare C64 för spel såväl min gamla Tulip Sx-33 sedan länge skrotad. Det är ej svårt att skapa tjänsten- alternativ finns redan idag även om jag kan tänka mig att Apple faktiskt idag av fler ev. upplevs bättre och enklare - och jag ser inte att vilja att betala barriärs-pris (ty bibehålla och hålla barriären är alltid en kostnad ofta i direkt "överpris" men ibland genom att man betalar för sämre produkter när företaget man handlar av förslöat sig och ej längre har nytt som dessutom det visar sig att kundens konkurrent fått och skapar lägre vinster för dig med).


Lägg på det nu att en föreställning är att en nationell barriär USA företag kan vara amerikansk avlyssning. Jag har aldrig kontrollerat om sådan märks i internet-publiceringar men jag kan inte föreställa mig att det ej skulle vara en vanlig risk uttryckt ty så fort något är dolt och samtidigt i det mindre känt uttrycker något av risk passerar tänkande gärna över till att betrakta hypoteser. Ligger ej kostnad i sådant betraktande och kanske rent av är del av skapande ett socialt värde (diskuterande med andra o.s.v. Upplevande själv-värde av att kunna mer om något relaterat) och ej negativa-utfall någonsin kommer visande hypoteser fel - medan varje något så när relaterat (ibland kanske knappt alls) positivt-utfall gärna upplevs givet föga information i övrigt om inte bekräfta så argumentera för varje risk-hypotes presenterad - så har vi oavsett om barriären existerar en anti-barriär.


Rimligt här vore en generell amerikansk företagsbeskattning fonderande medel för ev. "produkten och företaget dog under två år och alla miljarderna är borta". Så att den faktiska riskkostnaden fördelas rättvist. En kostnad ligger nu i effektivitet NSA m.m. d.v.s. sökande reducera huvudsakligen privatpersoners beskattning. Men i all verklighet att en kostnad ligger Apple m.fl. där en process ligger uttryckande någon säkert för de flesta tämligen svårskattad sannolikhetsfunktion fångande upp bl.a. hur skeptiska man egentligen är till produkten som sådan.


Givet att produkt C från land C faktiskt är lika bra och används av flera jag känner men kanske inte är riktigt lika enkel för mig än om jag fortsätter med Apple. Kan skepticismen väga över här? Och kan det gå avalance där många plötsligt tar beslutet ungefär samtidigt ty när gjort tenderar säkert många att upptäcka att föga skillnad för dem egentligen fanns och därefter uppvisar det typiska produkt-mänskliga beteendet om att uppleva egen-värde om att tipsa andra om något bra man upptäckt (något flock-evolutionärt kanske: Boostande sin flock-person-aktie genom att göra klart för alla att man hör till dem som finner mat9.


Egentligen tror jag Apple ligger mer över några år mot medium-segmentet mobila-klientplattformar man kan säkert lätt ta fel. De känns ej effektiva när jag för några - ett fåtal år sedan - råkade betrakta dem mer i lego-tillverkningen. Och också om jag säkert lätt kan luras av brand-building känns de lätt "dyra" i övrigt. Dyrt kommer och går. När det ej längre är obalanserat för högt i brand-upplevelse jfr priset och företagen inte längre vinner reda pengar per månad på att köpa dyrare produkt till medarbetare från "bättre" löneutvecklingen faller dom bort i mängd medan privatpersoner gärna också tröttnar på hela segment och plötsligt slutar med beteendet att hyggligt regelbundet köpa ny produkt och istället ligger kvar med någon gammal enligt leverantören helt omodern produkt (och då gäller det att du likt Microsoft har kapital sparat nog för att närmast med tvång få dem att "köpa" en ny Microsoft Word - Själv om alls använda det svårligen att jag ens kan uttrycka funktioner eller andra värden nya sedan år existerande oavsett om jag prövat dem eller ej: Okänt trots att programmen bevisligen startar av och till för att läsa nedladdningar och jag antagligen ibland skriver i dem).


Apple kändes kreativt konvergent mot något elegant mycket välgjort. Men att man ej riktigt får till bredden. Mer att man gjorde Macintosh och arbetande den perfekt år efter år får dom som önskade den (ganska få), diverse produkter därefter (mer osäker om samma gällde Apple II och vad nu innan jag ens vet namnet på), och så klient-mobilplattformarna hårdvara. Riktigt perfektionism. Närmast mono-mani. Nu känns det som man har svårt att gå bredare och istället kanske äventyrar värde man har just för mobilerna (etablerande fler modeller i lägre prissegment äventyrande brand-value som kanske är eller snart är det avgörande argumentet fortsätta köpa dem). Oavsett om du köper företag eller skapar själv tror jag ej riktigt på att handla framgång räcker i dom segment aktuella här - och problemet smal-konvergens kanske just nu rent av lite skakig ny-värdet i omfång befintligt jämfört med förr gäller nog växande mer även när man handlar om framgångar: Ju senare du inser värdet desto dyrare företag att köpa och desto dyrare och svårare blir integrationen egna tjänster och produkter (och självklart sitter flera kunniga där och försöker begripa hur man hanterar statens krav på integration med något tämligen föråldrat API ibland ganska skakigt, och som tycks ha något skumt minnesfel dödande andra processer på enheten när det dör, har man en till kostnad ovanpå paranoia).


Annars för att inte bara nu peka på nya kostnader för redan budget-feta NSA utan faktiskt tänka lite kreativt divergent indikerande kanske en billigare för nationen väg att göra samma sak: SHA + RSA i färska boot-strapade SSL-cert till webbläsarna vanliga datorer. Allra minst att motsvarigheterna mobiler är sämre. Här måste väl ändå något finnas trots bredare bitlängd hasch och senare version SHA, och större bitlängd RSA, finnas i signaturen om man redan köpt på sig en massa datorer? Jag menar hela diskussionen i sig oavsett vad resultatet blir när nu så publik en risk för Apple med flera. Det är väl ändå inte rättvist när det kommer till en auktoritet dessa företag - också skattebetalare - lärt sig att kunna förvänta sig klara sitt utan att synas på förstasidorna pratande om dem varenda kvartal. Budget och kanaler borde nog räcka.