Att segra i ett demokratiskt val

2016-08-08

En person dömd för att varit med och manipulerat ett amerikanskt val (ej presidentval) och skrivit en bok om det, tror att om något försök att manipulera ett amerikanskt presidentval sker skulle det ske p.s.s. som det han gjorde d.v.s. ett denial of service angrepp hindrande att nå motståndarens valarbetare över telefoni (och antar jag kan inkluderas kanske hemsida m.fl. kanaler för information):


"He said, if anyone makes an attempt to rig an election, it will look similar to that - not what Trump's talking about."

Från: Donald Trump claims the election will be 'rigged' — and many are saying that's preposterous and dangerous | Businessinsider.com

Emellertid betraktar vi incidenter inkl. vad som betraktas som försök att inducera systematiskt manipulation via lagstiftning har vi under hela 1900-talet en mängd exempel som ej just är denial of service riktat mot information från kandidaterna.


Man skulle här kanske gärna som ej havande preferens just för Trump vilja tänka sig att just republikanerna skulle ha en mer problematisk historik. Det går att göra den bedömningen men sådant bygger nu på hur man värderar "incidenten" för ett angrepp på demokratin vilket praktiskt även när angrepp är kända är ganska svårt. Vi minns här givetvis Watergate som är oerhört lätt att säga är hög intensivt om vi bedömer intensitet angrepp från hur känd själva händelsen att det blir känt är.


Emellertid åtminstone tillochmed (den namne mördad och säkert också efterföljande några år allra minst) Kennedy en stark föregripande preferens hos Demokratiska partiet att acceptera eller vara del av scams försvårande eller direkt hindrande färgade att rösta.


Argumenterat (och jag svårligen bedöma det själv men bedömt hur FED givet fed-lagstiftning post-inbördeskrig och också sista åren efter att lagstiftningen rörande sådant mjukades upp avseende möjlighet delstater att införa "diskriminerande" lagstiftning relaterat val) har Republikanska partiet snarare senare delen 1900-talet än pre-Kennedy tagit över något av Demokratiska partiets roll här och varit involverad i liknande försök mer eller mindre lyckade.


Sedan rent personligen kan jag inte annat än tro att USA långsiktigt skulle gynnas av ett nationellt ID-kort och krav på att uppvisa det när man röstar. Jag kan verkligen tänka mig att diverse valfusk i allt praktiskt hindras effektivt av det. När FED hindrar delstater att kräva det därför att man ser det som diskriminerande färgade har man emellertid inte nödvändigtvis fel. Vad som just nu kan vara olämpligt är ej det samma som vad som långsiktigt är det bästa. Problematik diskriminering är snarare en risk att hantera före och runt införande av kravet.


P.s.s. kan man verkligen mena att USA borde standardisera hur man röstar. Istället för som idag acceptera mer eller mindre (om ej mot förmodan - jag skulle förvånas - något ändrats sedan jag betraktade området ett antal år sedan) vilket metod öppen för alla möjliga angrepp som helst någon delstat valt att behålla från historiken. Ett flertal använda metoder här är ej säkra per röstande men möjligen att de under förutsättning gott och sunt engagemang de flesta personer engagerade kan ses som föga troligt ens under ivriga försök att manipulera dem påverkande något alls rörande sådant som elektorer från delstaterna.


Utan nu gott och sunt engagerade är det verkligen en annan fråga. Men jag tvivlar lätt på att ens worst case här att det påverkar (men jag kan ta fel).


Om Trump kan vinna valet är nu en annan fråga men jag skulle inte hålla det för otroligt även om dynamik just nu där man exempelvis kan välja att tolka från inte mer än propaganda effekt där initial boost Trump kanske börjat passera ut medan Trump kanske över-tjatat om problematik han menar finns hos Clinton som från det mer känns given information, bedömd sorterad och hanterad, utan risk just nu, och som bredare besläktat rörande tänkbar korruption m.m. gått nedstängt hos väljarna (kanske mer vad han skulle sparat tills längre fram men självklart skulle man kunna tänka sig att annat finns sparat: Samtidigt känns sådant ganska "ad-hoc" hos Trump & Co mer att man tar vad som presenteras i media och uttrycker det upplevt optimerat utan hålla egen research och från det möjlighet att styra intensitet till tid vilket verkligen är vad jag tror är en stor nackdel i mening av Trump som ju bevisligen har ganska god förmåga att lyfta och utnyttja ut varje värde det går att få ut av ett stycke information).


Ibland från det svenska perspektivet man formats från i uppväxt o.s.v. kan man mer nu än tidigare - säg 6 månader sedan - uppleva något små-tokigt hos Trump. Det fascinerar mig lätt (men inte överdrivet: Jag söker ex. inte videoklipp för att se mimik m.m. direkt mer något jag tänker på när man ser honom ändå) och jag spekulerar att tröttat ut sig lite. Det är också något att se som faktor här. Det är ganska god förändrings-tid kvar till valet så ev. dynamik gynnande Clinton just nu ska tror jag ej nödvändigtvis övertolkas. Trötthet efter en ganska intensiv kampanj (minst sagt) kan vara vad Trump klarar väl att hantera för att komma tillbaka med högt genomslag men med mindre av det lätt växande inslag av överdrivet "konstig" / "tokig" (som jag kan se det från mitt perspektiv och vår kultur).


Det är tungt att från i huvudsak en individ nå framgång i sådant här (såväl som så mycket annat). Och det tar på krafterna. Periodvis kommer när aktuellt gärna just inslag av det "ej perfekta" och om återhämtning sker kan sådant övertolkas. Vidare förutom generellt kan övertolkning här komma från subkulturell tydligare, bättre eller överdriven upplevelse av det "ej perfekta". Om om tolkning generellt av möjlighet seger övergripande tenderar att ske i samma subkultur kan förvåning ibland bli fallet.


Så verkligen att jag tror man ska ta det för möjligt att Trump vinner vilket jag tror kanske kan bli problematiskt även om jag heller egentligen inte tror man ska överdriva risken. Men jag skulle gärna se att man började prestera högkvalitativt från Clinton & Co. Mycket finns att lära från striden med Sanders (som ju delar en hel del likhet Trump) man tycker att Clinton & Co med stor tacksamhet borde tacka honom för. Att fått lära och träna upp sig att segra över en "Trump-entitet" (vi inför det som arketyp tror jag: Data finns ju växande) på det mest effektiva sättet (på riktigt: Hade Clinton ej klarat träningen något så när hade hon fallit bort och en Demokratiska partiet "Trump" hade fått bekriga Trump i presidentvalet) är vad man lätt får intrycket är möjlighet passerande totalt förbi Hillary & Co ännu i alla fall. Det var ju inte som att striden Sanders direkt indikerade att man inte hade massor att lära.


Så är det. Du ville bli president och det tycks som allvaret började redan innan valet: Ett krav på att hantera en kris genom att segra i valet. Viss önskan kommer med ansvar att leverera eller om inte ansvarig så av vekhet, trötthet, oförmåga att lära eller vad helst "medskyldig". Ty så himla självklart - när det ej känns som att Clinton & Co ännu börjat försöka på allvar - att ex. Sanders - lika litet som alla möjliga andra - skulle ha presterat sämre mot Trump är det åtminstone inte ännu.