Producenterna veka på att ställa om sig till nya teve-kanaler

2016-01-04

D.v.s. kanaler för teve. Ty efter att ej använt nätet nöjes-relaterat - och knappt alls i övrigt några månader - såg jag fram mot en omfattande samling av avsnitt till alla möjliga komiskt relaterade teveprogram att titta på via internet-kanalen (d.v.s. ingen som jag upplevt fördummad teve som gör teve-reportage om internet utan att titta på teve-programmen via nätet) samlat.


Men om något upplever jag att flera av vad jag gillat bäst att se dom senaste säg tre åren jag ofta tittat på teve (går vi bara tillbaka till 2011 och därefter säg en fyra - fem år såg jag aldrig på teve varken via internet eller kabel: Jag upplevde att jag blev smarare efter bara kanske tre - sex månader medan jag får erkänna att jag något senare kanske efter 9 månader konkret kunde märka att jag blivit dummare men viss förbättring när jag som nu avstått flera månader).


American Dad! (min balanserade non-hippi sida nickar alltid gillande - det tog mig lätt en säsong innan jag fullt förstått komikens radier runt personerna) ingenting. The Boondocks som jag redan tidigare förra året fått reda på ska tydligen ej få några nya avsnitt medan Black Jesus är vad jag upplevde vid någon punkt att jag kunde skjuta på att se ut (term jag infört någonstans sedan det nya teve-tittandet blivit vanligare: Men tittar slut på säg en fem - till en säsong eller kanske flera säsonger om något nytt program man hittar - Jag ser ut ett nytt teve-program).


Bra mycket i övrigt har också underpresterat i nyproduktion. Rick and Morty jag nyligen detekterade existens av och vakde att se ut under några dagar lagom inför den sista säsongen ännu har ännu inte ny-presterat i kapacitet och prestationsförmåga balanserat med min teve-styrka (och föreställer jag många andra äldre erfarna teve-tittare som hunnit bygga upp den intellektuella fördumning som krävs för att orka se ut saker - Möjligen att iPhones-liknande saker emellertid gör även yngre starka här redan tidigt i livet genom att de lättare kan öva sig ett fritt antal timmar dagligen utan att andra i familjen försöker förhindra det). Bojack Horseman lämnar fortfarande mycket nyproduktion saknad.


Är det sådan här vek nyproduktion som jag av lojalitets-orsaker med webbsajterna avstår från att blockera internet-reklam och pop:ups? Såväl skadat min kognition?