Dansken kommer som viking

2016-01-04

Ett potentiellt (emellertid det är möjligt att det tolkas ut korrekt för mig mot det troligare alternativet som föreslaget av Bloomberg) problem rent text-analytiskt kan jag se med Rasmussen:Är att land Sweden (nordiskt land beläget bredvid Denmark eller ibland Danmark) ger oss upparbetat en grupp "händelse" med en ganska tydlig mitt grupp relaterad orsaker till beslut. Land Danmark (också ett nordiskt land beläget i Skandinavien) indikerar det samma. D.v.s. vår upparbetade situation pågående nu såväl sedan ganska länge relaterat flyktingströmmen (förutom frågor relaterat direkta geo-närheten / samarbetet Sverige - Danmark direkt även i samarbetet EU en återkommande nyhetshändelse)


Danmark är lite affektiva / uttrykande ovanligare över effekten av beslut hos land Sweden och ser problem. Emellertid en tämligen effektuellt besläktad grupp problem rörande diverse koncept indikerade. Viss risk generellt för sådana här situationer att maskin-intelligens kan hamna i utmaning relaterat det gemensamma problemen och ansvars-fördelningen för hur ex. ilska egentligen ska fördelas. Utmaningen kan vara större när vi ligger i kontrasten mellan för att jämföra Sagan om Ringen som bok resp. film (för att använda ett gammalt exempel) rörande ödestro och direkt ansvar (ex. berget man ska vandra över där vi i filmen har den direkt agentativa - i mening mänsklig snarare än mer generell diffust otydligt - som skapar överväder avvikande radikalt från boken såväl specifikt händelse som allmänt) där det mer kontextuellt pågående problemet delar något av det vi kan jämföra med exemplet ödestro (en tydlig temporalt såväl som här topologiskt näraliggande relaterad entitet orsakande problemet saknas - likväl är det ett pågående problem utan vilket inget refererat i uttalandet hade inträffat). Svär Rasmussen över ödets hårda prövning av Danmark och Sverige - och kanske Sveriges sämre mod i att hantera det eller är man mer arg just på Sveriges beslut här för hur man hanterar det (det senare är det korrekta här)?


Bra semantisk och emotionell beskrivning via tydliga men enkla taggar kan öka försäljningen av korv och andra av landsbygdens (danmarks) produkter

Det kan därför underlätta i mening troligare riktigare eller besparande djupare analys text om otydlighet detekteras om Rasmussen säg taggar uttryck där han som Bloomberg föreslår är inte bara i affekt utan istället tydligare arg (eller jätte arg, lite arg, lite sur och svagt arg, ett steg från att förklara krig arg...) och optimalt med "riktning" / "mål". Säg användande en twitter tag, blogg-kategori eller jämförbart: Denmark [Eller Citizen Rasmussen när ansett mer passande resp. gärna indikerande någon titel kanske med länk till Wikipedia-sida om den kan betyda olika beroende på sammanhang jfr Minister, Präst, Minister, Government, Minister, Diplomatisk representation och Minister, Resident.] Angry at Sweden due to Swedish Border Checks så vi kan passa in roll man kommenterar från resp. minska risken för sammanblandning mellan personer såväl som roller.]).


Kanske tror man sådant här bara är jobbigt merarbete adderande till den politiska arbetsdagen. Men jag har hört att det ska vara väldigt bra när det kommer till export av mejeprodukter och griskött. Många viktiga konsumentgrupper och importländer värderar sådant här. Dom gillar att känna produktens ursprung - varifrån den kommer - och då vill de enkelt och effektivt kunna få sig en bild av sådant här när de surfar runt på internet. Så förutom att göra det troligare att automatiserad analys hamnar snabbare rätt i en tolkning (vad de nu är generellt och här) kan ett land bli rikt genom att sälja mer mjölk och mer korv på att vara noga här. Jag tror nog att man kan våga säga det samma till vår andra landsbygd i norr med dess renhorns-sniden, träarbeten, råvara pre-pappersmassa o.s.v. Såväl som vara Ukraina-expanistiska granne-öst.


Det är viktigt för svensken att tala tydligt så det är begripligt för maskin såväl som människa: Precis som djurrätt gillar svensken sådant. Och jag upplever gärna att för det mycket data-orienterade Sverige avspeglar det sig när konsumenten ska välja ut en import-produkt i butiken.


Vill man sälja sina exportprodukter bra i Sverige gäller det att den politiska strukturen såväl som medelstora och stora företag hemma generellt taggar sig tydligt och energibesparande för analys-intelligenser. Kan sådant missuppfatta ex. diplomatiska meddelanden via publik kanel uttrycker svensken som IT-prioriterande mer av sin norrländska sura och "köp-tysta" sida. Medan de för motsatsen annars är upplever och vill jag tro är närmast oansvarigt köpglada för närmast vilken överprissatt import-vara som helst. Sådan är nu svensken.


För ett kulturellt besläktat land likt Danmark vill jag gärna tro att svensken dessutom förväntar sig en numerisk skattning av exempelvis hur arg man är (Arg, nivå 3.5 av 5). Svensken gillar numeriska skattningar av saker och ting. Det kan påverka hur villiga de är att förändra sig när någon är arg på dem. Utan numeriska skattningar kan jag tänka mig att man ofta är lite osäker på vad som egentligen menas och att ingen eller föga effekt av uttalandet då är att förvänta.