En av dom jag misstänkte men ej ansåg trolig

2016-01-02

Om ej för att hon aldrig frågat mig något hade jag bedömt henne som mer än trolig. Egentligen lika mycket som nedan från en specifik sak relaterat Polen. Men i all rimlighet om så sent och under antagande att jag hade rätt i vad jag indikerade säg kanske 2010 - 2011 om att Kina i samband med BRIC-mötet Brasilien förhandlade sig fram tillgång till Rysslands gamla access-linjer borde hon frågat mig kan man tycka rörande organisation i Kina. Det har alltid fått mig att tvivla sedan jag gick igenom diverse sent kanske 2009 resp. 2011 resp. någon gång senare.


Men det har alltid - delvis eller helt irrationellt - att om jag dör tidigare än kanske normalt förväntat för någon min ålder löper jag risken att min prestige skadas av att argumentet mot att bedöma det som jag gjorde fick avgöra. Det är nu svårt att komma ifrån eftersom jag knappast ej kan låta bli att lämna anteckningar m.m. efter mig utan att begå ett fruktstansvärt fel och orättvisa - och sätter jag mig och censurerar ut saker jag tror kan missuppfattas är risken hög att själva den personliga (kanske inbillade / helt säkert irrationell givet död men...) skadan istället realiseras: Varför skulle Hans censurera bort detta? Ändå lösningen här är väl just denna samtidigt som jag inte ser någon mening med att överdrivet sitta och dela informationen mer specifikt kring något eller vad jag avser. Den avsedda effekten realiseras likväl: Ingen kan anklaga mig för att av någon ej korrekt anledning låtit någon passerat utredning och hantering efter att vi tappade någon 2007. Tvärtom vill jag understryka att jag långt ifrån att ha lämnat området likväl ändå årligen går igenom varje incidenten från alla åren ej fullständigt klargjord. Och att jag någonsin skulle låta någon passera av någon anledning är antagande om fullständigt obalanserad värdering av hur jag fungerar rörande vad som driver mig och belönar mig: Jag gillar realiseringen av slutmålet medan jag egentligen inte värderar någon enskild person i närheten av nivå med någon population av individer eller slutmålet undantaget mig själv.


Vidare rörande sista året ens möjligt kan jag tillägga att jag höll diverse "falska" dokument inte så mycket om alls förgiftade i information, markerade i information eller liknande - som konkret förgiftade såväl som inlåsta. Så särskild access till rummet ej möjlig att generellt så som trolig för de flesta hade ej om inte någon lägat död när man kommit hem en dag varit vad som gjort troligheten troligare så att säga. Det kan tyckas en underlig sak att göra kanske. Men man ska ha respekt för risken att människor dör i domänen. Och ingen går in i inlåsta register utan att antingen vara etablerad spion / förrädare eller oavsett detta riskera att personer dör genom defekt hantering av informationen: Ingen person och ingen organisation utan att denna risk finns oavsett om laglig legitim verksamhet ty det är ej rimligt att anta att vilken som helst organisation skulle ha en högre säkerhetsnivå än vad som innan gäller. Att det är dummy register och information förändrar ingenting här eftersom det är en säkerhetsåtgärd avsedd för early detecion och warning.


  1. Hobby foto.
  2. Etablerade det kommunistiska studentförbundet i Uppsala.
  3. Reste till Kuba under 18 år gammal något år eller ett par efter revolutionen.
  4. Kom till att bli en vanlig sammanfattare av försvarets resp. regementes och dyligas historia.
  5. Utan någon bakgrund till intresse av det troende konverterade slutligen till att bli katolik under åren den katolska kyrkan intensifierade sitt anti-diktatoriska arbete Östueropa.
  6. Idag tillgång till de flesta åtminstone ej helt hemliga register över svenskar idag och i historien.
  7. Gift sig in indirekt i svenska spionaget (modern till mannen) - det mer uppenbara instituella där medan diverse mer aktiva konstruktioner genom 1900-talet och idag som hållits utanför det välkänt läckage-benägna försvaret ej är aktuellt (här samma institution jag reste mig från bordet med i ett möte en gång närmare 2003 tror jag - så besöks logg lär väl finnas om man tycker jag uttalar mig för ispecifikt här och ev. vill kontrollera kopplingen här ner till den jag ansåg ej trolig - släktskapskopplingen varje steg lär väl vara uppenbar antar jag utan expandera brutalt).

Aldrig - Inte en gång - frågat. Mer avgörande än så rörande realiserad problematik under för mig tid jag bryr mig går det ej att få något. Oerhört förtroende ingivande för sådana år men självklart ej sägande något om åren innan när Sovjetunionen, Östtyskland och Polen var saken snarare än från mitt perspektiv om än mindre så Sveriges (utanför industrispionaget där jag vill föreslår att ex. Ericsson i Sverige drabbades hårt redan så tidigt som 1999 rörande diverse installationer som skeppades ner dit för försäljningsutvärdering som jag vill minnas det från när jag var där görande X-jobb) men jag kan ej avgöra det vettigt från något annat inträffat 1999 men tyckte mig långt senare känna igen källkod från något kommande därifrån. Ej heller kanske indikerande något om möjlighet för något att om problem funnits innan återföra personen till en aktiv hemlig medarbetare: Detta skulle nu ej innebära en särskild risk rörande något tidigare associerat mig så egentligen utanför vad jag faktiskt bryr mig i (det går verkligen inte att gå runt och känna sig att man konkretiserat bryr sig i varje instans av vad man som abstrakt typ bryr sig i utan att skadas ner från att klara att prestera vettigt någonstans i en konkretisering). Särskilt givet att jag faktiskt här riskerar att betala i begränsad sannolikhet - utanför någons intresseområde att läsa här om denne också är någon som faktiskt kan beklaga sig mot personer där det kan bli problem: Hum - ett visst socialt och ekonomiskt pris underströk det snarare behovet (jag hade aldrig sett det så innan) än motståndet från att skriva dessa rader och jag tvivlar verkligen inte på att allt relaterat i den domänen är vad jag bättre ska inse och värdera innan (ibland generaliserar jag felaktigt andras obenägenhet till att angripa p.g.a. kutym m.m. från en domän till vad som gäller i helt andra: Jag är ju galen och tycker sådant är kul vilket jag kommit att inse faktiskt avskräcker men kan vara mer allmänt okänt).


Jag prövade vidare test via information och tittande på reaktioner eller efterföljande intresse. Både realiserande i stressande miljö stereotyper. Vidare i omedelbar närhet rum till person närastående givande information som för den ej tekniska kan upplevas som oerhört intressant från ytlig likhet med populär-kulturella artifakts (drones - spion-satteliter m.m.) för att se om det kanske löste ut någon fråga kompenserande för att man ev. kunde missat möjligheten för ev. levande samarbete Kina men att en historik resp. aktivering var verkande på Ryssland än då. Men icke så. Det inger också förtroende ty jag är verkligen bra på att göra sådant: Rent av bra på nivå att du kan veta att jag anser mig skit-bra på det men att jag ändå klarar det. Det är inte ens säkert att du riktigt minns efteråt att du frågat trots att du inte ens druckit alkohol. Jag kan språk och dess effekt bra och kan påverka med det. Samtidigt möjligen att personen i sig kanske kan ett och annat om språk. Jag har aldrig brytt mig i att läsa något honom skrivit utanför hennes arbete i historical materialism.