Mellanöstern: Ett säkerhetspolitiskt auktoritärt EU med understöd av Europas glada folks kärlek till allt kul är kanske mer värt än att ha en insparad bankkris på bankboken

2015-10-08

Efter EU: Israel - Palestina följer en diskussion anknytande (eller tydliggörande via ett annat form av språk i mellan-steg tills det kanske blir av längre fram att konkretisera det tillsammans med övrigt i Riktad information - Tills dess finns ju en hel del material i domännen av komik vilket även om det kanske inte är den binära motsatsen här i alla fall är konceptuellt besläktat) till Ridicule. D.v.s. problematiken vi får när en väldigt tråkig entitet likt ISIS ej uppfattas korrekt som så tråkig man är (det tycks krävas en del "ärvt" vetande i gemensam kultur för riktigt ha det inarbetat tidigt i livet hur tråkiga sådana här entiteter kan vara: Det är väl något jag är rädd för att vi kan tappa bland barnen i Sverige idag när distansen till äldre generationerns arbetade förståelse av hur förbannat tråkig religion kan vara från när kyrka och skola måttes så mycket mer än när jag var barn och då mycket mer än idag faktiskt fortfarande).


Riktigt urtråkig kultur ISIS som mer finns att läsa om i sist: Och så avslutar vi med att berätta varför Marocko är så "över-motiverade" i Sverige just nu (För att bespara den ointresserade något i så fall ganska tråkigt att läsa i övrigt - lite om det urtråkiga ISIS förutom ganska tråkiga Marockot - hindrande som jag tycker man ska kunna kräva en kul dag vardag: Det är inte kul alls att bo i Marocko - Det är så tråkigt att få budget till en månads "kris-hanterande" av Sverige klarar att passera som himmelrike).


EU: Israel - Palestina

Vilket årtionde befinner man sig om man ser tillochmed än att en förfarare vem som helst helt är borta ur fördonet utan dessutom fullständigt missat att det står urbrunnet i diket?


"Some experts argue that Sweden was losing political leverage with these moves rather than gaining it. 'Sweden has definitely taken a back seat in the Israel-Palestine conflict since now one of the parties — Israel — won't listen to it,' said Per Jönsson, a Middle East expert at the Swedish Institute of International Affairs."

Från: Sweden’s subtly radical ‘feminist’ foreign policy is causing a stir (2015-10-07) | Washington Post


Jag ser inte världen alls han pratar om? Vilka är dom här andra länderna och vad gjorde Sverige innan med någon mätbar påverkan i den vanliga världen vi andra lever i? Två år tidigast och fodrar säger jag mindre Sverige, UK eller för den delen Tyskland och mer av ett gemnsam mycket auktoritärt språk för vilka relationer man alls önskar med resp. part formad av hur vi i EU ser man på vår omedelbara omvärlds moral och respekt av människovärde där såväl som nu mycket konkretiserat tydligt den europeiska säkerheten. Resp. entitet GEO-lokala som petar runt där från Palestina och Israel uppenbara "engagemang" till samtliga övriga (kanske med något undantag? Är kanske kurderna inte likt övriga av och till och kastar bensin på det hela? Verkar underligt i så fall? Får dom kanske inte vara med någon av dom andra och göra sig roliga över Palestinas och Israels "särskilda benägenheter" att börja slåss till glädje för publiken får vi anta så fort någon lurat i dom något, givit dem något att använda eller vad helst).


EU orkande en sådan roll tar dock resp. part in i förhandling. Relativa värdet i såväl positiv som negativ riktning skiljer sig förvisso i natur för resp. Israel och Palestina men är ej annat än betydande för resp. För Palestina vad i trovärdighet för stabilitet i hur uppfattad såväl som cementerande sig som struktur där inget stöd från entiteter i Mellanöstern riktigt någonsin kan ge dem det i övriga världen.


Israel oavsett hur imponerande framgångsrik ekonomisk (där en myt i Sverige tycks vara som jag sett i reportage, krönikor, insändare m.m. i tidningarna att Israel lever på amerikanska bidrag: Israel tror jag fortfarande liksom många länder får riktade försvarsbidrag där formen kan vara lite olika mellan länder ex. rabatter på vapen men det har som ganska lite att göra med ekonomin i övrigt och särskilt så för Israel som lägger betydande skatteintäkter på försvaret utanför bidragen d.v.s. flyttande värde personer direkt engagerade försvaret resp. via skatteuppbord om arbetande till försvaret). Israel har klarat att bygga upp flera mycket kompetenta företag i även tekniskt avancerade områden. De har också i delområden hög höjd på inhemsk forskning.


EU är emellertid EU: Världens i särklass största ekonomiska entitet. EU köper och säljer vem som helst i världen. Om de någonstans kan komma överrens om det.


Jag tror det hyggligt troligt att vi kan komma se EU utvecklas till att ställa mycket högre krav på sitt eget utrikespolitiska samarbete därför att närområdet är instabilt och en växande fara för Europas innevånare. Israel - Palestina konflikter förgiftar sitt närområde område: Sådana är naturen i konflikter och ju längre i tiden desto mer spridande tenderar de att bli i så mycket mer än "endast" väpnad strid. En utmärk källa att se över forskningen här är den omfattande finansiering flera amerikanska myndigheter delvis oberoende av varandra gjort av forskning såväl som bedrivet ett flertal färdiga projekt men startande upp fortsatt nya relaterade bl.a. (men ej begränsat relevant här: En del annat är antagligen vad jag kan ha diskuterat förr genom åren) problematiken för samhället av vad vi en mindre exakt definierad term kan kalla PTSD bland soldaterna återvändande hem från tid i Afganistan och Irak som två exempel (och att man faktiskt kan lära en del om människans inlärning och hantering av minnen exempelvis via resultaten publicerade för kanske 5 - 7 år sedan rörande den förstärkande effekten den gamla TBC-medicinen cykloserin hade på effekten av simulatorbaserad PTSD terapi för just soldater - Förstärkande själva "inlärnings-feedbacken" förändrande just problematiska minnes-strukturen givetvis eftersom det är vad minnen utanför den omedelbara tid representeras i form av).


Det är inte funktionellt särskilt många år mer att EU inte är betydligt mer benäget såväl österut ut, ner i Asien, särskilt i Mellanöstern, såväl som Nordafrika benäget använder den enorma kraft man har som världen gigantiska ekonomi. Vi har verkligen råd. Och oavsett absoluta kostnaden är nu realitet för hur Europa fungerat sista 20 åren i alla fall att de i relativ-mening är tämligen obefintliga jämfört med dom kostnader vi regelbundet tar för sådant som ekonomisk-miss-management bland banker, länder m.m. Och riskerna för liv såväl som systematiska ekonomiska kostnader andra former av försvarslösningar ska ej underskattas.


Men detta i sig tycker jag inte ska begränsa EU eller Sverige rörande en del former av samarbete. Eller vad vi nödvändigtvis behöver se som begränsande oss i övrigt. Jag tror som inte alls på någon särskild roll för Sverige eller något enskilt annat land i EU skapande en faktisk mätbar effekt. Ingen av entiteterna bryr sig egentligen ens idag om "hur man framställs" om vi jämför med säg 8 - 12 år sedan. Så tills man kan få upp till en tydlighet som är funktionell finns knappast något positivt värde att hämta medan kontakter med såväl Palestina som Israel i sig troligen har en svag men ändå reell positiv inverkan. Handel såväl som besök. Särskilt om det irriterar någon av resp. part är det på en lagom nivå - ej helt överdrivet - kanske när annat samarbete och kontakt man befinner trevligare i ett lugnare grundvärde (ex. handel och forskning) är viss inspiration till systematisk riktning mot konstruktivt tänkande bland folk i allmänhet.


Och så avslutar vi med att berätta varför Marocko är så "över-motiverade" i Sverige just nu

Orsaken är att de bor i en öken. Förutom öken är det ett land med en väldigt tråkigt politiskt ledarskap, tråkiga dåligt fungerande myndigheter och gemensamma värden, jätte tråkig ekonomi som gör allt kring att handla m.m. väldigt urtråkigt för alla som bor där.


Och det är jättetråkigt för dem varje gång de drabbas av onödigt våld, brott av alla de slag och en mängd jämförbara problem länder med sundare politiska strukturen och en stabil basekonomi har på en helt annan så mycket lugnare nivå oftast för de flesta inte störande möjligheterna att ha det roligt istället för riskabelt ofta en tråkig dag.


Dessutom kan det vara plågsamt hett. Men ändå iskallt på nätterna.


Förutom inhemska problem kommer ibland mycket välorganiserade beväpnade organisationer in i landet. Det kan handla om the black market "handelslinjerna" som går från dom östra delarna av Afrika en bit nedåt, in i Nordafrika, och ofta vidare österut (förutom vad som går mer rakt upp till Nordafrika för vidare transport in i Europa, och förutom (och föregående också inkluderar givetvis förutom en hel del andra varför också droger bl.a. från Sydamerika och därifrån förutom mer uppenbara kokainet vars källa odlas där också inkluderar heroin trots primärodling i Asien: De GEO-säkerhets-relaterade orsakerna till att det går den här vägen är mig okända men lite spekulativt kanske en problematiskt väg har etablerats till Sydamerika för att utnyttja deras vidare vägar in i USA som effektivare och att man där insett att den därifrån enklaste vägen till USA går via Afrika där inträdet dit helt saknar säkerhet).


Så varför skulle inte Marockos vanliga myndihgets-arbetare och politiska-daglönare vara ordentligt motiverade att göra klart för dom som bestämmer om man ska hantera problemet Sverige (eller vad aktuellt nästa gång) att det hela är gigantiskt viktigt med dessutom riktigt stora möjligheter att förändra bara man investerar tid och pengar på en månads semester (förutom av och till några timmar viftande lite på gatan så att bevisande pressbilder tas så att det framgår hemma att det inte bara var festande).


Verkligen så här är det i en tråkigt stor andel av länderna i Nordafrika såväl som Mellanöstern. Jag är ännu mer baffled av hur verklighetsfrånvarande män såväl som unga kvinnor som knappt om alls besökt regionen innan är som bara får för sig att resa in i Syrien. Mer än bara normalt tråkigt för den nedre 1/4 delen av länderna i dessa områden är ju Syrien det värsta tänkbara - Kanske världens sämsta land att vara i nu och inte otroligt många år ännu.


Dom kommer inte få en kul tid där. Tvärtom lär det bli urtråkigt.


Ett problem med hur ISIS uppfattats är kanske att det våldsamma uttrycket stör ut perceptionen av den i övrigt dominerande sidan av vad dom är:


  • En riktigt urtråkig religiös organisation som har större likhet - förutom mer bokstavstrogna faktiskt - bland de av sufismens munkar som valt att välja den mer koncentrerade vägen till upplysning krävande att man reducerar bort mycket av vad som annars kan störande koncentrationen: D.v.s. bosättande sig i ensliga hus ute i öknen med någon enstaka jordbruks-samhälle (bonn-by...) i närheten. 5 eller kanske 10 - 15 st tillsammans spenderande dagen med religionen.
  • Rikttigt urtråkiga personer.

Jag vet ty jag har mina coola sidor. Öppen för de häftiga upplevelserna i livet villig att ge mig in i våghälsiga exkursioner som kan vara många år. Ett fint exempel (mitt bästa faktiskt) är de nu snart tio åriga sökande efter de dom kvinnliga häxorna - en del av mitt firande av feminismen och alla världens religioner - och när jag hittar dem bromsar jag inte inför någon hednisk rit som kan fodras av mig. Ty jag är uppen för kul kultur som ger nya intressanta perspektiv på världen:Att spendera 4 - 5 timmar per dag för att läsa Koranen årr efter år, sitta och lyssna på ett fåtal roternade personer som sitter och förklarar dom för dig vecka ut och vecka in, år efter år, dom som ej strider men del av management - och får vi anta det normala i förlängningen om konflikt-komponenten går ner med större annan tid fri att allokera soldaterna för också dom.


Ställ det i relation till dessa sexuella hedniska riter jag säkert tror bra många unga kvinor i det "dekadenta" Sverige spenderar sin fritid med. Hur mycket mer kommer belöningen jag får när jag efter säg tio år väl hittar deras offerplats jämfört med om jag suttit och lärt mig inte bara koranen utantill utan också den föreläsningen person X, person Y, ..., person N-32 håller varje gång de pratar om X(i) ett par gånger om året.


Riktigt tråkig kultur, med riktigt tråkiga personer. Antagligen attraherande i den mån någon förståelse av vad man reser in i lika tråkiga kvinnor och män. Tänk dig att leva med någon tråkig på nivåer att det antagligen kommer med en särskild anti-humor-genetisk-pre-disposition man absolut inte om vän till världen vill medverka till att sprida.