Att söka för "open science"

2015-10-16

Komplettering: Ett exempel från idag där Research gate har hela artikeln och överst i serp i: The form of the forgetting curve and the fate of memories | Google resp. The form of the forgetting curve and the fate of memories averell lee. Givetvis kan man uppleva att en del frågor rörande rymden som ger SERP-resultat väcks - åtminstone för dem exempel där sökresultat av första typen överhuvudtaget ej inkluderar korrekt sökträff från en sökning av typen två (vilket jag ej kontrollerat för dessa) - men egentligen är det en mer allmän egenskap för Google som jag ej minns jag sett för Bing (och avstår att spekulera om här i alla fall särskilt som jag av och till tycker den är komisk).


Kan man säkert göra på olika sätt. Två sökningar jag gjorde hos resp. två journal-hus som kommit in på lite för typiskt för dem ofta från Google utan möjlighet att läsa artiklarna bar med sig menings-komponenter (lokala sökningen hos dem) på temat:


  • Varför ska jag köpa annonser som föreslagit när jag ej kan se artiklarna jag söker på dem via Google?
  • Det går ej att söka rätt på bra artiklar att köpa annonser till via Google.
  • Jag vill inte köpa mer annonser eftersom jag inte kan se platserna jag köpt annonser på.

Jag fick ingen träff på någon av sökningarna. Om det var korrekt egentligen vet jag ej. Under antagande att entiteterna här representerar ett försök att förstöra världen och få människan att dö ut vore det tveklöst korrekt att pröva medan men det är nu ej aktuellt. Tänker vi oss att öppen publicering skadar samhället vore det tveklöst fel att pröva metoden. Och allt emellan är mer eller mindre icke-trivialt att nå något svar på man enkelt kan känna tilltro till och försvara. Viktigare känns det mer emotionellt lite oräligt som metod så jag tror jag avstår från den.


Däremot fick jag träffar när rätt sökande på resp. artikel igen:


  • Ej sökning på endast titel vilket idag ger sämre resultat än det förr gjorde. Orsaken kan antingen vara något form av samarbete med journal-publicister hos Google eller mycket troligare att de oftare gör egna automatiserade (eller om jag känner teknik-höjden hos flera sitter och söker förhand) efter i copyright-mening tänkbart problematiska publiceringar (bra ofta är dom ej problematiska alls faktiskt men det kanske inte univeristeten eller författarna har koll på alla gånger).
  • Utan titel + åtminstone första författare gärna i omvänd ordning från typiskt för artiklar.

Sedan imponeras jag verkligen av den mycket fina kvaliteten på det allt mer växande tillväxten av tillgängliga artiklar från Elsevier. Verkligen att de inte hörde till något av aktuella trouble makers jag råkade på här. Givetvis kan mycket där fortfarande göras bättre men man kan verkligen se att de snabbt börjat gå åt rätt håll. Enorm magnitud-förändring mot hur det brukade vara (d.v.s. ingenting).


Refererat försök på de två andra var tänker jag i delar orsakat av att man känner sig som motiverad av att efter närmare 10 år börja se förändring hos Elsevier.