Folkligt och kul: Tappad bakom flötet

2015-10-18

Fiskekniven kanske?


Men kan man skämta - och det är kul - om att blanda samman ett talesätt med ett annat (resp. med tänkbara komiska dimensioner i sig men ej heller unikt så eller kanske ens normalt så)?


 • Tappad bakom en vagn.
 • På bandring / På vagnen undan svälten överlevande genom en hårdare världs "abort-lösning"?
 • Bakom flötet.
 • Funktionella jordbrukks-arbetare långt tillbaka (1000 talet?) skapades ibland när de föddes på gården via syrebrist i vattnet. Förutom arbetet fick de emellertid möjlighet till att använda sjön att fiska från för mat.

Kan conceptual blending motsvarande naturlig felsägning (tänker jag mig) vara komiskt=.


1. Närhet mening är givetvis ej stor mellan koncepten. Likväl tror jag vi i allmänhet för felsägning i allmänhet ska förvänta någon direkt eller ganska omedelbar grupp av koncept gemensam aktivering för att de ska ej otroligt komma så här. Antingen nyligen eller repeterat av och till några gånger om kommande senare.


2. Eller resp. Och med:


 • Itlösande potential enligt tidigare indikerat görande det relevant vilket tänkbart kanske oftare krävs för ej helt korta - i som vi här förstår enkelt från antal ord för sådana här mer emotionella koncept vi fyller mening till själva i kontext eller egen tolkning snarare än del av gemensamt publikt språk.
 • Vi kan se hur föregående via ett indirekt eller direkt koncept kan aktualisera sig givet tidigare nlärning med det eller nytt förstärkande sådan. Ex. en person associerad i någon intressant händelse med båda som besöker oss för att förklara oss tappade bakom en vagn och säg samma dag intensivt med högt emotionellt språk o.s.v. förklara en gemensam vän bakom flötet.

Eller givet 1. (och / eller faktiskt med två också) en ganska begränsad gemensam men mer tydligt tids-relevant just nu eller så indikerat tämligen nyligen feature. Vilken kan vara vad som man kan tolka satte riktningen för själva felsägningen (eller den kreativa associationen).


 • Tappad bakom flötet.
 • Foster överlevande abort-metoden fick ibland möjlighet att överleva svälten genom att en vänlig lokal-hövding tog dem in som jordbruksarbetare istället för att ta risken att komma dåligt med syrebrist shaping av lokalt född person. Deras lustiga missuppfattningar av världen m.m. kunde man kanske referera till som tappad bakom flötet?

Något indikativt rörande olika typer av intensitets-vikter aktuella ovan kan sägas via att vi i form-likhet (för att välja något där fler alternativ finns passande conceptual blending som man ofta ser uttryck av det) mellan funktioner vi kan skatta ut:

pröva
 • Glömmande (forgetting curve) d.v.s. avstånd i tiden bakåt till aktivering vid något bindande aktualitet till något. D.v.s. från respons-time studier.
 • Features i meningarna för ord, ngram eller vad av alfabeten man nu väljer att arbeta med var för sig eller tillsammans (mindre än ord känns lite mer än annat än tror jag sällan nödvändigt för sådant här men SJÄLVKLART vilket som helst av alfabeten är funktionella och om något tycks bättre än ett annat i resultat har det endast med hur väl de använts eller brist på statistik uttryckande alfabetet ofullständigt d.v.s. ett ort som ord-former är lättare att fånga alla typer av resp. skatta deras frekvenser i resp. kombination korrekt) via typiskt ofta refererade zipf-Mandelbrot. Ty resp. alfabet givet att vi också för att kunna hantera propagering av kontextuell frekvens tolka språket - grammatik, syntax o.s.v. för att klara att sampla hur vanliga resp. är - ger oss mening alla av de övriga bär med sig: 1-ord till koncept n-gram, o.s.v. neråt och uppåt. Därav att det varierar lite år från år vilka vilka enstaka eller kombinatione rav dessa fler tror är som rätt här och som kommer i fler nya studier (vanligen dock ej beräknande bra skattningar frekvens själva utan utnyttjande något färdigt ofta räknande ganska grovt). Just nu är det mycket runt ljud-alfabeten (minns ej vilket av dem: Tittar man på ex. bokstäverna vilket vi alla så klart gör alltid när vi skriver är lite dum antagligen delvis därför att de räknar frekvens dumt eller använder dum-frekvens och då tappar man ibland lite mer mening märkbart dålig fekvensstatistik på en del ord skrivna som bokstäver som ett par ganska i samplingsmängd och metod magra färdiga data-sets har).
 • Eller som jag SJÄLVKLART när möjlighet ges hellre skriver ex. Wikipedia konceptet People from Sweden living during World War II: People, Sweden, living during World War, World War, World War II... m.m. så man verkligen förstår explicit vad som implicit kan ligga nära. Jag tror vi är många som gärna hellre skulle vilja att vi utan transformationerna och graf-strukturernas operatorer och i sig "alfabet" bara borde skriva själva orden eller n-gram för att uttrycka mening. Vem behöver mer? Man kan rent av sortera om det hela eller slumpa ordningen man skriver det i enligt någon vikt vanlig subkultur kallar för sannolikhet eller ge sig på att dra ord från blandningen och tänka sig att det simulerar mänskligt tänkande./li>

 • Vikt-dimensioner är vikter påverkande resp. en eller flera saker vi tänker vidare med. Exemplet längre ned för dendrit-träden i biologiska neuronnät är därför kanske ganska bra: Vi förstår enkelt ganska stor komplexitet bara i trädet resp. att det är vad som går in i en större mängd neuroner med information inlärd i så många mer uttryck än vad vi är vana att se som alfabet (ex. ord, fler-gram vad vi vanligen kallar alfabet eller avstånd mellan neuroner vad vi mindre sällan ger representation med en symbol för o.s.v.)

 • Såväl som learning-curve också ex. från här respons-time.
Och som vi förstår från det om annan dimensions-information än bara frekvens-värden för förekomst (emotionella dimensioner) den subjektiva intensiteten för någon. Skrivet på formen:

a * ( b + c * x )e

Jag vågar inte föreslå att det kan vara bättre för värden relaterade situationen ovan i [0,1] att använda följande funktion (inte minst därför att jag ej kom till att passa in konstanterna) - ex. någon viktskattning vi kan likna vid sannolikhet - med:

a * ( b + c * x )e * x

Och positivt e för decay / forgetting.

Eller föreslå att det kanske egentligen är en kombination av något med en expoentiell fördelning approximerade mer bland biologiska neuroner morfologiska former (d.v.s. dendrit-träden) som skulle kännas mer naturlig för mig (men knappast vad något av alla tänkbara alternativa skulle bli mer eller mindre rätt i någon begriplig mening eftersom träden i sig är ganska varierade lite hur som helst resp. som funktion av den varaktiva inlärning när avstånd reduceras till co-activation). Mitt mot sändande "nod" är ju vad som reducerats avstånd medan när vi går utåt med en radie ligger andra sidoträd troligare åt sidan resp. längre ifrån d.v.s. lite vad vi kan likna vid ex. en 3D normalfördelning med varians-parametern tagande egenskap från dendrit-trädet (möjligen kanske self-information eller något distans-mått för resp. arm?).

En upparbetning med andra liknande funktioner för andra delar av kommunikationen är verklighet. Men det samma gäller nu ex. Zipf-Mandelbrots lag där man bättre om man känner starkt för en väldigt "rak-linje" bör separera exempelvis sina ord i grupper av flera alfabet (som funktions-operatorer likt a, an, the, ord med storre mening mening än vad co-occurence context ger o.s.v. vad som nu visar sig stämma - mycket tänkbart säkert i någon mening verklighet bör nog vara tämligen försumbart givet själva normala nivån av "förväntat resultats" rimliga exakthet. Varför inte kalla operatorerna för "stopp-ords-alfabetet" så hittar säkert den intresserade enkelt många exempel: stop words).

En tolkning av Zipf-lag från punktlistan med "kurvor" är självklart att:

 • Ett fåtal vanliga ord är latta att minnas.
 • Många ovanliga ord är svårare att komma ihåg.
 • Det svåraste konceptet att minnas är det "längst ner" med minsta alfabet i förhållande till antal token-frekvens (ex. post lateral sphincterotomy dilation<. Och gärna i underliggande formation ej självklart enkelt predikterbart d.v.s. utan förståelse av själva konceptet som sig men med god vetskap om resp. del-koncept som dilation kanske det hela ej känns självklart (mer i ex. att det sista ordet kommer från en associerad eller alternativ teknik i här konstruerat - kanske existerande i övrigt - för viss conceptual blending igen för återkommande tema). <(li>

 • Ju längre tillbaka konceptet var aktuellt, desto mindre intensivt det var då, och ju mindre sannolikt det är i det kontext vi befinner oss för en tid vi betraktar desto troligare:
  • Glömmer vi det.
  • Ju mer grund-intensivt i subjektiv tolkning är det om det kommer aktuellt "indirekt".
  • Medan om ej indirekt kan det samma gälla men ev. beroende på fall - ex. via risk-dimensioner m.m. - när överraskande aktiveras lite extra.

  Pöva gärna själv genom att köpa ett plast-svärd, en väldigt osannolik mask - gärna gullig kanske Disney - målande den osannolikt röd och kanske någon mer färg, och så hoppar du fram överraskande framför någon kanske äldre lokal-bo som stört dig - argumenterat är väldigt gamla personer här bättre att experimentera på eftersom man inte riskerar att störa samhälls-produktionen om någon produktiv-yngre får slaganfall eller dyligt [Red. Jag nekar till att Mandelbrot i någon trolighet dog av att ha läst vad jag skrev om honom. Sådant som kommer samtidigt av slumpen ej fullständigt ovanligt när man skriver regelbunde. Ommam färävrogt gamsla ögt bakåt: Gunnar Blom, statistik, kryptering o.s.v. tror jag evigheter sedan. Också säkert en ren slump. Mer vad feature Mandelbrot givet städande upp bland alla onyttiga gamlingar samtidigt som vi lär oss något hela världen kan göra bra saker av om människans kognition gav en kreativ association. /HH] /HH] ).

Sannolikheten för att den vi hoppar fram för ska reflektera situationen - implicit - att denne kommer "glömma" alla koncept lagrade (genom att avlida) med en viss sannolikhet. Är vad vi kan se som en del av dynamiken. Folk är inte så klippsa i stora verkliga risker som man kan tro men är det konkret i rummet med höga ljud och färger är upplevd magnitud av intensiteten mycket väsentlig. Faktiskt kan nu intensiteten rent av passera det "verkliga" från teve tillochmed introducerande "vaksam mindset" upplevande risker i skuggor m.m. (vanligen defekt hanterat i metodik: Korrekt är attse dig för vad du ska vara i de kontext som när relevant här ofta föreställs - antagligen inkorrekt - den som flexibilitet utnyttjar arenan för vad perspektiv bäst för dig: The Hunter Hunting the Beast searching for you. Vilket fungerar bättre emotionellt såväl som som naturligt öppnande upp fler perspektiv på lösning: flö om bra, men också jaga bakåt den som jagar dig för att ta ut föregripande denne i överfall).

I denna mening är klassiska formen för psykologins välkända idé om översättning mellan intensitet indata människa till upplevd intensitet på formen: a * log ( I) ), Ej perfekt. Eller åtminstone om ej hanterande indatats "dimensioner" och mening perfekt lätt att komma fel i. Vi kan komma i vad jag vill skriva som "högre subjektiv intensitet än intensitet i indata.". En förvirring i rummet av fiktion och verklighet som kan uppträda konkretiserat av exemplet när någon mindre lämpligt stabil[Red. Vad blev det av alla Haldol-hem man kunde göra iväg gamlingarna till när passerande 70 år cirka därde fick ett avkopplat avslut på livet sista 20 åren kognitivt avkopplade via ett par dagliga injektioner?) Och varför fick vi aldrig något liknande kommunalt? Skulle säkert öka skatte-moralen). kanske angriper ditt fiktiva angrepp (möjligen ej fiktivt om i smyg syftande till att mörda åldringen via inducerat slaganfall) men icke-fiktiva försök för att lära om personer, genom att rubbat icke-fiktivt angripa dig med konkreta verktyg (kanske en s.k. tryckt bok iPhone spekulear jag).

Eller hade vi någonsin dessa haldol-hem? Kanske en kreativ innovation att födas av mig. Konceptet i vad det kan ge människan i möjligheter återkommer av och till till mig. Jag minns ej när konceptet kom i mina tankar men någon gång senaste åren här. Kanske mer värde människan och mindre från äldre förekomst dess ursprung ligger i.Men jag förstår då domänen här och vilken nytta ett förstående äldre-hem långt ute i skogen utan störande spring eller över-nyfikna "äldre-aktivister" kan störa har att ge när kombinerat den moderna världens avancerade mediciner likt lämplig kombination säg haldol, och någon atypisk hård på såväl dopamin så standardisering av demens-behandling går att göra som bonus: 70 år till haldol hemmet, dagen efter dement, frid i världen, och entydig predikterara samhällssystem hälsa.

Kanske vad som behöver själv-organiseras av några äldre vänner? Jag är väldigt på om inte någon så här spontant självorganiserar något kanske antytt här tidigare. Dödande kul, Hard core comedy. The death of comed with everyone laughing.