* i Google Search

2015-10-28

Av och till när jag ej riktigt minns ex. rätt namn har jag börjat använda * i Google för att komma rätt. Jag är nu inte direkt (alls egentligen) säker på att * fungerar helt som i andra mer på egna datorn lokala söktjänster där man själv "äger" kostnaden för att söka rätt oavsett ej färdiga index. Ev. kanske det endast är hur avsaknaden av något hanteras?


Jag önskade som ett exempel hitta ett exempel på hur samma funktionella form som Zipf-Mandelbrot (rörande "förklaring" till beteende tror jag att om man samplar exponentiellt avtagande processer får man dessa fenomen men jag tycker inte att man ska tro mig bara av här: Jag finnder power laws "utmanade") också används för forgetting curve ta fram en artikel jag tidigare läst som föredömligt passande här kortfattat beskrev det. Emellertid mindes jag endast delar av namnet på en person refererad: *gren. Så jag gjorde sökningen:


Notera att sökresultatet ej markerar exkluderade termer i toppen. Jag gick nu ej in och kontrollerade på de översta om "*gren" fanns på dem men gissar att de för översta saknas.

Och artikeln jag sökte fanns mycket riktigt med:

D.v.s. namnet är Wickelgren och funktionen kopierad från artikeln ovan: