Hur ser tidsperspektiv och risknivåer ut för större mer omfattande sönder-explosion neråt p.g.a. kinesiska räntesänkningen?

2015-05-11

Om man igen preventivt - utan att ännu kunna alls bedöma avsaknaden av djupare mer seriösa analysen - gäller för:Gäller att ett exempel på kanske lite mer krävande (för annat än kunnig seriöst intresserad av den kinesiska ekonomin när det gäller risk-områden) att en effekt när nu indikativ statligt-inducerad påverkan på ränteläget mer allmänt går påverkan jag är intresserad av är:


  • Förväntat troligt tycks vara att räntenivå allmänt går ner.
  • Men kan det vara så att räntan går ner mer inom de mindre riskfyllda delarna av ekonomin.
  • Görande trots reducerad kostnad åtminstone för nya lån räntebärande skuldebrev utställda av exempelvis lokala politiska entiteter mer attraktiva.
  • Vilka är exempel på en generisk del av ekonomin man kan spekulera är hörande till det mer riskfyllda eftersom det ofta kan handla om väldigt stor inlåning pågående under flera år för att finansiera utbyggnad av städer. D.v.s. fastighetsaffärer på stor magnitud jämfört med vad jag tror vi är vana vid i Sverige (ibland i alla fall).

Och hur påverkas riskerna för dessa lån? Kan man tänka sig en reduktion rent av genom att dessa aktörer kan börja låna in lite billigare för att finansiera utbetalningar till gamla lån till mindre kostnad eller för att ej behöva belasta normala intäkter via skatt, försäljning av fastigheter m.m. - rent av få möjlighet att hantera gamla lån man kanske annars hade börjat få svårighet att hantera?


Och om så kan en sekundär effekt av det vara vid vissa tänkbara utvecklings-scenarier framåt bli att mycket mer av denna del av ekonomin går kaboom och exploderar i något väldigt tydligt kännbart mer troligt än om det smäller nu närmaste året?


Och under scenariet att vi går mot smäll vilka alternativa tidsperspektiv rör vi oss i?