Betrott samarbete: EU och Kina - IPv6 och The Internet of Things

2015-05-19

Strategin partiet bestämt och Xinhua gjort klart för alla propagandister kan fungera bra. Jag tror verkligen att mellan intresse av trevligt "bra" samarbetsprojekt eller innovativa små forskningsprojekt och positiva nyheter gillad i omvärlden är det lätt såväl när standarder ska göras verklighet eller skapas (här blir det ibland amoraliskt om man inte tänker sig för) eller man vill göra ekonomi.Så jag utliserade IPv4 och en sökmotor läsande på World Wide Web vad Kina och EU redan samarbetar kring läsande djupare på första träffen relaterad kritisk infrastruktur: Internet of Things. Jag var lite sugen på att söka längre och se vad man kanske redan samarbetar med relaterat IPv& eller i övrigt när det kommer till mer begripligt kritisk infrastruktur: Web of Energy och allt runt nätverkshantering av energiförsörjning (sunt och bra för att skapa effektivitet: Men farligt om man är godtrogen eller amoraliskt ej tänker längre än några smalt efterfrågade leverabler). Internet of Things fick emellertid räcka. Dessutom har vi ju diskuterat energi frågorna 2009 såväl några enstaka gånger uppföljt (svenska generator-stationer fick vi ju senare reda på hade remote-kontroll som i princip bara var att slå på med viss access lokalt när systemen av andra inköpare av det samma säkerhetstestade: Jag tvivlar inte på att det är hanterat idag givet Beredskapsmyndigheten eller vad den numera kallas efter namnbyte de kan ha gjort tycker jag mig minnas).


Samarbete i samhällsviktig infrastruktur

Var detta slutligen hamnar i konkret verklighet återstår för mig att veta (även om det knappast är långt borta):Dokumentet ovan tror jag innebär om skarpt stödjande Internet-of Things från i dokumentet indikerat. Även om mycket information som också saknas om vad de egentligen håller gör förutom att samarbeta kring en standard som har att göra med produkter man kommer importera från Kina.


 • Trust har etablerats mellan resp. nod.
 • Resp. i den mening man lägger i sensor kan agera, förstå och verifiera klient-noder.
 • D.v.s. görande det funktionellt för exportlandet Kina att kanske hantera (andra lösningar hade fungerat lika bra med eller utna ipv6) att hantera de adresser man ger produkterna ut från fabrik.
 • Och tror jag revokera och stänga ner dem.
 • Tagande ett ansvar för mappning i EU mellan initial adressering och tilldelad adress.
 • Därför att man har direkt kontakt där resp. litar på varandra.

Vad som är problematiskt med det är att Internet of Things är tänkt för att ge mer eller mindre allt som säljs en adressering även om så av den önskat eller automatiserat möjlighet att adresseras trådlöst eller för den delen via tråd mot internet.


Föga trust och förtroende gavs diktaturen för utställande av X.509 certifikat primärt inte avsedda för TSL (SSL) relaterat klientens - EU medborgarens ex. möjlighet att verifiering server man kommunicerar med. Likväl:Fast jag är mindre säker på att trust i någon av X.509 (och betrodda kataloger i X.500) är etablerat här. Mer en rent tekniskt hantering mellan noderna. Vilket gör möjlighet att delegera möjlighet att se såväl som att konfigurera hur faktiska entiteter - företag, personers produkter när de ställer in dem om alls möjligt - ser på och accepterar eller dör alt. använder alternativ möjlighet om görligt infrastrukturen för adresseringen.


Jag tror detta innebär att klienter ibland kan se att saker reds ut av Big Red medan det ofta nog verkar vara ett samarbetande standardiserat teknik projekt hos EU vars sensorer engagerat sig: Eller indirekt via de affärssamarbeten som etableras såväl som de cross-EU-China existerande samarbeten rörande nätverks-analys ochstruktu där den pratar vidare med auktoriteten diktaturen har hand om hållande information om allt möjligt relaterat exportprodukter.


Föga i det sista kan man tycka ska vara nödvändigt. Men det är så det kommer bli. Det är så de alltid vill ha det på internet. Och i praktiskt med EU kan det komma ner till om det strider mot en etablerad standard: Om inte kan interaktion göra en implicit-samarbetsstandard till vad som bit för bit kan byggas upp.


Sedan om fem år för man vara beredd på att saker man handlat kan revokeras som tillåten nod som får tilldelas IP-adresser. Åtminstone om de blir riktigt agiterade och överdrivet "paranoid-föregripande" och försöker trycka ut allt i närheten av kanske riktat demokratiskt ut från nät och telefoni här såväl som där. Beror lite på hur motiverade de är. Krig och konflikt är en annan fråga: Paradoxalt kan det här vara lättare att hantera medan det tidigare kan komma mer överraskande för den ej reflekterande.


Lösningen är följande:


 • Inget relaterat viktig infrastruktur ska någonsin lita på något kinesiskt.
 • Ej internet.
 • Ej energiförsörjning.
 • Ej mobiltelefoni.
 • Ej nätverks-grunkor med remote-administration när man ringer och behöver hjälp.
 • Ingenting.

Allt annat är möjlighet att remote billigt energieffektivt sprida kaos och göra skada när diktatur så bedömer det från sitt perspektiv av en minoritet i ett land utanför lag och rätt nationellt såväl som internationellt.


Redan mer normala tekniksamarbeten protokollstack, referens-implementationer m.m. är vad som ska göras med respekt av oss. Problem finns typiskt att hitta i kod och rörande etablering trust såväl som kommunikationsprotokollen i övrigt är kod mycket värre komplext än normalt.


OpenSSL indikerade jag av och till genom åren som jag mindes det från när jag implementerade delar av SPKM, lade till SSL i applikationer och lite små saker genom åren (om än ett antal år sedan sist). Och jag tror att jag tidigt 2008 rent av med bättre minne skrev om var ungefär det kan ha varit. Som jag tycker mig minnas från förra året (eller mer ev. året innan) påpekade någon för mig att ungefär det man uppfattade bakåt men jag såg fanns i något hittat i projektet eller något runt om det. Men innebär det att inte fler problem finns? Nej. Komplex kod. Oerhört. Och att koda krypteringsprotokoll i dom här domänerna är så djävligt att det kommer inte inträffa att något alternativt med samma räckvidd ut i var och varannan appliance eller produkt med SSL kommer. Redan koden i det användande det mer fritt kodande annat med det är plågsam som började komma med större ålder säkert relaterad till att jag slutade med det. Hundra tals define omman vandrar koden är inte onormalt om inget radikalt omkodning (knappast) gjorts sedan jag tittade sist kanske 2004.


Så man behöver vara skeptisk. Och förutsättande att samarbeten även i teknik är vad som söks efter möjlighet att ta vidare till potentiella vapen. Och det är idag knappast just OpenSSL som är det mer potentiella vapnet.