Microsoft: Att våga ge en hjälpande snäll Bamse-kram

2015-05-19

Avslutande fortsättning på mitt möte med Microsoft: Microsoft: Att våga vara moraliskt större och räcka ut en hjälpande hand.


Ofta kan man komma längre med att vänligt hjälpa till att lösa problemen. Och för motivation tydliggöra incitamenten för en säkert engagerad go-getter jos Microsoft. Det är hur som helst oavsett effekt säkert trevligt på dennes sida att man avslutar vänligt ej bara fördöma och se ner på en annorlunda kultur med utmaningar ej riktigt samma som alla vi andra också har.


Metodiken rätt här är att:


  • Bekräfta var vi står. Repeterande bullet points.
  • Uttryckaaccepterande och att det är ok ej kritiskt att Ricky ej klarade att lösa problemet. Markerande förståelse av att det är Microsoft mer än han.
  • Ge några tekniska förslag på lösningar.
  • Och jag väljer exempel som Microsoft kan relatera till: Så att det känns rätt för dom också. Lite som att du kanske hellre väljer en ny produkttyp när andra du känner köpt den.
  • Uttrycka vi. Ett gemensamt projekt där jag förstår hur det är ibland hindrande. Även om projektet slutar med mitt e-post.
  • Men också pekande på värdet för Microsoft och hur det kan översätte till karriär för Ricky. Om så vinner alla: Microsoft klarar att dela datat utan att gå sönder, Jag får data, och Ricky blir boss en bit upp.
  • Och så förklarar jag hur han går över-kulturen för att märkas som problemlösare som vågar ta ansvar: Stora företag formaliserar metoder. Microsoft införde en del här för några år sedan. Dessa två faktorer är två när särskilt mätbara värden finns som är vedertaget funktionella.
  • Och jag är konkret: Ta denna information till ISS-folket. Så de förstår att dela upp filerna istället för att kanske igen försöka lägga ut flera tera byte jätte fil på webb-servern.

Trevligt värde för alla. Vi får hoppas på att han vågar ta steget och det blir trippel vinst. Det skulle så glädja.


sHans Husman
23:06 (3 minuter sedan)

till Ricky
I understand that you did found information about API here.

But other question would be the time to take down the statistics so I can combine it with other corpus I have for comparsion with them.

Would it take mounth making millions, millions requests? One for each requests?

And how did you think sharing data without sharing it?

I could see one motivation for this corpus to start with was quality tests of Bing. It is very good today but as obvious at this time bad. Could it perhaps be if not unsound data by itself be related quality problems during this time making Microsoft less motivated to share the data in a way making it usable in a real sense for larger analysis.

And I would for sure not mind at all if you if so just explained if you arent quite the right person to complain with here. Perhaps mostly finding out answers for how it works but not having anything to do with the sharing specific or general.

I probably wouldnt care to waste time with it with someone else either but either way so or not it is more time effecient for me.

I also think perhaps not correct here but associated impressing with Microsoft web stuff before that you are able to handle a lot of transactions. But it is from time to time surprising unstable to keep stable "sessions" (borrowing a bit of ASP culture I probably wrong like to think I remember from 2000 doing a bit of Microsoft program-culture).

One solution would be to like a few universities sharing big through harddisk you pay for. I wouldn't for this to be sure.

[HERE A GIVE A TECHNICAL TIPS THAT MIGHT FIX THE MICROSOFT ISSUE.]
Or like Google sharing it's book n-gram data for sure with quite large files but not abnormal so. Instead making a lot of files with lesser sizes (if I remember right 500 MB to a bit below 1.7 G each and from say 300 to a few 1000 depending on how much over versions or even more languages you want). So even if it would just go non-functional sharing like one big many T files you can split it up: Perhaps even sorted making import into databases a lot faster.

[UTTRYCKER FÖRSTÅELSE OCH VI: LÄMNANDE EV. FELTOLKAT FÖRDÖMANDE.]

I do understand if cultural sometimes hinders from solving problems in an easy way. Because it perhaps isn't polite to talk about quality problems long term over years like this. Still for a daring engaged person it is a solid career path.

NU KORREKT ARTIGT GER PEKAR JAG PÅ VILKA SOM LÖSNINGAR KAN VARA SVARET FÖR: OCH SOM ETT TREVLIGT AVSLUT PÅ DIALOG TROTS FÖGA KONKRET VÄRDE FÖR MIG HUR DET KAN BYGGA MICROSOFT SÅVÄL SOM RickY.
DET SKAPAR JU DESSUTOM ETT INCITAMENT FÖR HONOM ATT VÅGA ENGAGERA SIG TROTS EV. KULTURELLA ARTIGHETS-HINDER INTERNT. DET KANSKE SLUTLIGEN LÖSER PROBLEMET SÅ JAG FÅR MITT DATA.]
y]

If I was you I would go over to the Internet Server people and give them the tips about file splitting.

Best regards
Hans


Det är inte alltid lätt att se till att avsluta dialoger när man över det man tycker mindre än vettigt irriterat har uttryckt sig med. Men det är vad jag tycker är viktigt att försöka få till vana.. För mig tog det några år att klara det bra som här regelmässigt. Det är vad som gör hela världen lite trevligare och snällare. En Bamse-snäll artighet. Inspirerande andra vidare.


Kanske är Ricky den som visar sig vara nästa affärsområdeschef för allt internet-server och cloud-relaterat på Microsoft? Vem vet. Om så tror jag att han minns hur trevlig artighet och ett snällt tips hjälpte honom tagande det som vana själv. Och du har vi en snällare accepterande värld där man trots dålighet och underprestation alltid ser till att lämna ett avslutat trevligt avtryck så dom inte känner sig stressade ell ledsa. När man klagarska Bamse-inspirerade alltid snäla upp det hela så det inte blir jobbigt aggiterande. En massa spring stressat läggande ut en fil på Microsoft webbserver löser ju kanske heller ingenting. Hur bra blir det om det förstör det för dem en tid eller värre kanske stör uppdateringar av alla klienter så att 50% av itnernet dör. Genomtänkt arbete drivet av en lagom glad avkopplad mind-set ed mycket feel-good är vid dagens slut kanske inte ännu givet oss filen men i alla fall inte haft sönder hela Microsoft eller 1/2 av internet.


Otroligt kan man tycka kanske. Men det var ju som ingenting man reagerade egentligen på som självklart fel i vad jag skrev. Och då mår dom bra av en stor kram.