Frihandel med Japan problematiskt för EU: Relationerna med Kina kan störas

2015-04-28

EU som redan är upptagen med att på en enklare mindre utmanande nivå dra gränser mellan egenbestämmande och påverkan från externa diktaturer resp. övar sig fortfarande på en ekonomiskt mindre motståndskraftig nivå med att hålla Europa från ett nytt storkrig gör säkrast i att undvika sådant som att inlåta sig med frihandelsavtal med Japan:I väntan på att EU lär sig att EU:a gör vi alla bäst i Europa att vänligt välkomna världens verkliga härskare. Jag som alltid varit en team-player och verkligen anammar EU:s styrka ska se till att nästa gång vi har EU-val höra efter med kinesiska och ryska ambassaderna hur jag bäst röstar.


Att EU prioriterade ner förhandlarna om förlängda frihandelsavtal med USA fanns officiellt såväl som inofficiellt föga förklaring till annat än ineffektivitet och inkompetens. Men sådana förklaringar tycks egentligen när man tänker efter - givet all tid som man tappade bort allt kring förhandlingarna - föga troliga. Kanske fanns här ändå en kompetent förklaring och att EU efter att ha hört efter med mer alfa-manliga länder som Ryssland, Kina och Nordkorea förstått att det kanske inte var så himla önskat (rent av gissar jag tvärtom) att EU hotade runt genom att inlåta sig i handelsavtal med USA.


USA är ju som arv efter Kalla kriget fullt med kärnvapen som ändå ger en bastrygghet om Kina känner sig hotad. Ändå trots det känner sig President Obama tvungen att försöka lugna världens nya härskare:


"A strengthened U.S.-Japan alliance poses no threat to other nations in the region, especially China, Obama said."

Jag tycker det redan känns oroligt nog i Europa med allt hotfullt kring Grekiska smålånen från Tyska banker. Och hur de trots intensiva förklaringar ännu inte nått längre än att fundera med EU som bollblank om man kanske skulle beskatta utländska nätspelsföretag säljande tjänster i Grekland. Ännu mer djävulskskap i form av Kina-hotfulla handelsavtal orkar nog ingen av oss med här.


Jag kan inte bättre uttrycka det som Wallenberg-sfären här när de motiverade varför man tyckte att man skulle få sälja vapen till Saudiarabien som man själv fick välja med att om de själva fick välja skulle de gärna sälja vapen till Nordkorea. Det mer av den sunda icke-konfliktsökande politik jag tror EU behöver mer av.


Relaterat

Löst resp. smalare definierade områden kanske inte helt utan potential för Japan att söka uppnå ett tillstånd av att vara omtyckt via:


Japan tänker bäst Sydkorea (2015-01-27)
Delfinernas pågående hot mot pro-japanska tendenser (クソイルカは輸出をねじ込む) (2013-11-03)


Det är verkligen såväl förvånande som otillfredsställande hur mycket av ändå negativa känslor som uttrycks från Sydkorea av och till rörande Japan. Vore jag "Japan" skulle jag helt enkelt göra en liten lista på alla väsentliga frågor (kanske tre - fyra stycken utan egentligen ekonomiskt kostnad att lösa) och så lösa dem alla.


Mer Japan och Abe:


Jinping's kritisera-kampanj kultur revolutionerar Japan: Abe hyllad i första föreställningen utanför Kina (2013-10-29)
Verkliga värdet av Shinzo Abe: Från WII till idag (2013-05-27)
Ett utrikespolitiskt aktivt Japan är värde för världen (2013-02-09)
Yasukuni Jinja: Abe offrar till japanska, koreanska och kinesiska "andar" (2014-04-21)
Indien hyllar Abe: Republikens dag (2013-10-29)
Japanska scenens abstrakta koncept konvergerande till västerländsk definition (2013-09-20)
Japan kanske besegrar Kina's ballonger: Sverige oroande efter båda (2015-01-27)


Relaterad i just "kreativ association" mer än det konkret ämnes-nära:


Kreativ association när emergence i känsla inverkar (2014-04-14)
Sydsudan, Japan och Tibet: När motiverande abstrakt kraft behöver möta konkretiserad realisering (2014-05-10)
Kinesisk hyllning till råttans roll i visuell-propaganda (2013-06-17)
Förstärkt information: Etablera varaktiga konvergerade symboler ("varumärke") (2013-10-29)
Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion (2015-03-06)