Muslimskt råd är varken problemet eller lösningen: En nolla i sammanhanget

2015-02-21

Mer strunt från folk som tänker smått där dom själva står vilket när det handlar om en organisation uttryckande försökt av representation av något ej smått eller smalt gör det värt att kommentera:Och vi kan p.s.s. argumentera att en idrottsförening, en skola, en finansierings-fond associerad stat, kommun, landsting eller stat inte har något ansvar för att argumentera mot rasism eftersom rasism ej stämmer in hur man centralt definierat ideal-medborgaren.


Defekten i tänkandet är punkten man tar perspektiv ifrån. När gemensamt samhällsansvar är motivation är perspektiv logiskt ej en själv i resp. samarbete utan perspektivet från problemet. D.v.s. man önskar ej primärt reducera sig själv i en ideal men föga praktiskt värd så mycket som att presentera argument mot ex. ett rasist tänkande med medvetenhet om att ju fler perspektiv av dem som presenterar dem till det perspektiv mottagaren finns i (snarare än när argumenten kommer från ett samarbete reducerande bort mottagaren i vilket fall det givetvis är mindre intressant att lyssna på). Man önskar hindra att problem väger över.


Frågan för Muslimskt råd borde därför vara perspektivet hos problematiken hos individen resp. den bärkraft man själv kan ha adderande argument till andra organisationer. I all verklighet tänkande som Muslimskt råd inducerar man för övrigt samarbete lösande problem verklighet av att:


  • Vi kan ha problemet.
  • Eller så har vi Muslimskt råd som definierat bort problemet som något de äger eller har ansvar för. D.v.s. är en nolla i sammanhanget.

Görande med förvisso enskilda undantag alla utanför diskussionen här den muslimska kulturen i Sverige antingen som ett problem eller ingenting.


Det är svårt att ta en samlad representation för något nära trosföreställningar som religion och politisk ideologi utan att klara att ta ansvar för problem hos den egna gruppen såväl som andra grupper (d.v.s. kritiserande de närastående inom eller mer eller mindre distansierande utomstående: Ex. det senare när kanske den egna religions utövare utsätts för förföljelse snarare än att säga att personer inom den egna religion ej förföljs).


Jag har inte alls här imponerad av Muslimskt råd och tycker att det pekar på ett möjligt mer generellt problem i brist på egen funktion hos organisationer likt denna kan fodra ett större gemensamt tänkande bland svenska samarbeten. Vi kan ex. tänka i termer av att likt hur vi har information och vetande hanterat i grundskola för att möjliggöra bidrag av olika former kan man generellt exkludera religiösa organisationer som är pan-hanterande vilka ej har information inom dessa områden. Så kan resp. välja själv och välja systematiserat förenklat. D.v.s. från en religiös byggnad behövande byggnadstillstånd och/eller mark från vilken som helst religion upp till bidrag från vad helst indirekt eller direkt styrt via val.


Slutgiltigt: Är det jag som har rätt och Muslimskt råd som har fel när jag taggar nyheten både med Muslimskt råd och Muslimsk extremism? I grund och botten är - att se detta som samma sak och därmed möjligheten att exkludera en tagg - extremism-taggen - från inlägget därför att Muslimskt råd finns med - den praktiska sidan i tillämpning och möjligheter man förnekar samhället man är med i som Muslimskt råd fel-tänker kring.