Muslimskt råd och den negativa stereotypen

2015-02-21

Vad som stör mig lätt rörande diskussion i:Är att det i händelse ursprungligen citerad rör sig om assert kontra en upplevd negativ stereotyp. Det är ej sunt att denna fråga - särskilt som här i Sverige - för muslimska organisationers individer (per definition av fenomenet som sådant) reagerar som i kontext av aktiverad negativ stereotyp.


Det tycks för mig att vi kanske underskattat problemet här. Dynamiken som sådan hit genom åren är i det mest triviala i varje litet steg välkänt för mig: Den nära ngram-associationen kring religiöst gemensamma koncept (ex. för svenska muslimskt) med koncept bredare associerat terrorism samt från det meta-koncept som tycks inkludera från båda men ändå kombineras med ex. muslimskt i nyhets-titlar m.m.


Det förvånar ändå att effekten i Sverige är sådan att man allmän-typiskt reagerar som av en negativt stereotyp i bredare grupper som i all rimlighet som sådana ej borde vara där dom gör det. Vad som stör mig är att det känns som att en effekt-dimension rörande något bredare kanske är felaktigt förstådd (jag betraktar sällan här förutom några i det mer begränsade rörande antal individer och geo fallstudier i Sydsudan, Libyen och Syrien ett antal år sedan utan intresserar mig i allmänhet numera för politiska områden i Asien). D.v.s. jag gillar ej att Muslimskt råd reagerar på en stereotyp som ej borde ha något med dom att göra men där problemet som sådant självklart är bredare eftersom vi nu väljer att här (kanske) avslutande diskussionen väljer att se det i världen av stereotyper där reaktion i sig ej behöver vara rationellt.


Vidare bredare behöver man reflektera vad det innebär avseende någon stereotypen ej borde verka på om faktorer som grovt "självförtroende individ" resp. samhälle diskriminering, polarisering m.m. var sundare när denne accepterar den negativa stereotypen som verklig. Innebär det nödvändigtvis att man löser mer och fler problem eller kan det öka sannolikheten för att individen radikaliseras? Grundproblematiken är att vi här fått negativa stereotyper verkande bland personer hörande till religioner de ej borde vara verkande på.


I princip tror jag processen indikerad av mig i Riktad information - Förenklad tankemodell individens argument (2015-02-21) och allt jämförbart såväl som vad Sahlin efterfrågade bör motverka negativa stereotypen som verklig för de individer som skapar och talar informationen (vilket ju i diskussionen i detta inlägg är den grupp vi betraktar medan individer bredare utelämnats).