Yasukuni Jinja: Abe offrar till japanska, koreanska och kinesiska "andar"

2014-04-21

Rörande kinesiska uttryck beskrivna i:, är två notering i kontrast är värda att göra.


1. Ej specifikt att Abe tillber och offrar till entiteter (i den domän jag i definition kallar _FICTION inkluderade film, romaner, religiösa föreställningar m.m.) av japanskt ursprung utan dessutom koreaner och kineser (taiwaneser men vi ska följande Mao's läror föreställa oss att Kina's hunger efter att inkludera Taiwan beror på osäkerhet kring ev. kraft Abe skapar för dem):


"There are over 2,466,000 enshrined kami (deities) listed in the Yasukuni's Symbolic Registry of Divinities. This list includes soldiers, as well as women and students who were involved in relief operations in the battlefield or worked in factories for the war effort.[2] Enshrinement is not exclusive to people of Japanese descent. Yasukuni Shrine has enshrined 27,863 Taiwanese and 21,181 Koreans without consultation of surviving family members and in some cases against the stated wishes of the family members.[40] Many more kami are enshrined at Chinreisha.[41]"

Från: Yasukuni Shrine | Wikipedia


2. Det är som allmän företeelse tämligen sunt att bearbeta stora problematiska händelser i publikt språk återkommande när det berör ett helt folk. Under förutsättning att det ej sker genom att jaga upp ex. irrationellt främlingsfientlighet eller revansch-hunger och jag tycker inte att det går att se några tecken på att Abe eller någon väsentligt påverkande i övrigt gör det. Tvärtom är de förändringar relaterat militarism (ex. budget) snarast framtvingade av Kina's ökade fientlighet (konkret jagande upp främlingsfientlighet kanske för att avleda folkets latenta frågeställningar om varför dom inte som folk i andra länder vid någon ålder blir politiskt myndiga).


Dynamik Kina - Japan stör mig. En del av problematik kan jag tänka mig härrör från att Kina genomfört liknande kombinationer av propagande-händelse med mycket jämförbar strategi utan att det kan sägas inneburit att ett större problem skapats. Snarare jag tänka mig att det upplevs associerat politiska värden man uppnåddes i och med att:


  • Konflikten och händelserna finns diskuterad i Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder inkl. tv-dokumentär.
  • De i sig uttryckte ökad distans till Sovjetunionen.
  • Där det för Sovjetunionen's var troligt kritiskt att se till att det ej eskalerade till värre än att hålla gränsen Kina tillräckligt beväpnad för att hantera provokationerna.
  • Medan den ökade distansen Sovjetunionen kom något så när tidsmässig närmare distans USA vilket gav nya möjligheter att utveckla handel (jag är dock mindre kunnig utvecklingen av kinesiska handeln utanför Sovjetunionen då hela mitt bibliotek referenslitteratur kommunistisk ekonomi antingen är skriven i Sovjetunionen eller för ett verk sammanfattande icke-marxistiska ekonomiska teorier och då i mening dom klassiak teori-skolorna och ej överhuvudtaget berör en hel del dynamik jag vet inverkade Kina: Och givetvis fanns andra upplevda värde-dimensioner inte minst geo-politiska).

D.v.s. en positiv association till strategin kan finnas. Samtidigt betvivlar jag att den har relevans idag.


Ett värde jag kan se är att denna tillsammans med ett antal jämförbara ökar samarbetet mellan övriga länder i Asien. Det i sig är positivt och kan om vi lämnar alla frågeställningar Kina tänkas minska risken för konflikter (ex. Sydkorea - Japan) såväl som att skapa andra möjligheter.Exempel på japansk upprustning från de senaste åren: ShinMaywa US-2. Ett search and rescue plan. Kanske vad som kan rädda piloterna till det ballong-projekt som stoppades av de kinesiska myndigheterna avsett att nå omstridda öar (jag såg nu ett passande meningsfullt sammanträffande att något liknande skett i år men vet ej om projektet avsåg att nå öarna eller om så i försök att uttryck nationalistisk "glöd": Did a Chinese Hot Air Balloon Just Expose Japan's Military? (2014-01-09) | RealClearDefens).

Strategin i speglad strategi - rescue mer än att skjuta ner - men med ej eskalerande riktning är kanske inte helt olikt den Sovjetunionen tillämpade: Notera citat i Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder och del av dokumentär det kommer från.