Fritid i naturen II - Fåglar: Skåda och försvara naturens mest kritiska värde

2014-04-05

Utan människan i naturen finns ingen upplevelse av naturen jag kan referera till så det torde vara naturens mest kritiska värde. Så vidare till The Wood Cutter vs Big Bird:


Alla bland fågelskådarna kände till att "the Wood Cutter" mindre kom med för något nöje av att titta på fåglarna utan för "risken" - eller som en del misstänkte vad han såg som möjligheten och förhoppningen - att fåglarnas genetiska urhistoria plötsligt skulle visa sig vid äggkläckningen.


Även om de inte oroliga för plötsligt kläckta dinosaurer så var Wood Cutters där heller aldrig ett problem: Ingenting i övrigt att han huggit ner träden fåglarna häckade i.


Dessutom var det praktiskt med en självklar vedhuggare motiverad att hålla förmågan i form.


Inför en dag i skogen. Kikare att identifiera ev. häckande dinosaurer och yxa för att snabbt hantera. Och diverse försvarsrelaterat om angripande medan yxande trädet: Ett tvåhandsarbete om så.