Att värdeskapa utifrån Sveriges symboler: Riskreduktion

2014-04-05

Symboler för Sverige (ett av världens största länder) - här mer än yngre länder relativt konflikt-historia något oftare associerade nationalismen negativa sida om än i det verkligt begränsade internt Sverige snarare än gigantiskt mer problematiskt drivande fram internationella konflikter involverande Sverige - har tidigare diskuterats många gånger sista åren diskuterats från positiva möjligheter att skapa värde (utgå gärna från ) men möjlighet riskreduktion finns.


För Sveriges symbol och riskreduktion för interna späningar i samhälle erkänner jag med viss glädje (inte kritiskt för vad jag bygger konkret eller i modell och en långsiktig process fodrande tid där år bakåt är god start sett från idag) att Sveriges gemensamma samarbeten för samhälle och politik föregripit mig i att se denna möjlighet med många år.


Låt oss först definiera problematisk nationalism varande vad som mer än normalt för förekommande i landet skapar kostnader och lidande för det gemensamma samarbetet Sverige. Någonstans på nivå med:


Inducerande eller p.g.a. information i induktion deltagande konkret i våld eller olaglig diskriminering mot ofta godtyckligt utvalda "grupper"; "subkulturer", "etniska grupper" m.m. och inkluderande i allt uppenbart också sådana saknande nationalista features ex. avståndstagande homosexualitet, kanske också - ej uppföljt - feminism m.fl. mindre grupper avvikande i similarity mot vad som uppfattas vara en gemensam minsta nämnare för landet.

Förenklat gemensamt för reduktion till ett fåtal upplevt gemensamma egenskaper definierande rätt är vad som klassiskt kan illustreras med hudfärg. Mest repeterad historiskt och kanske fortfarande vanligast är "typisk [Red. Låt oss kalla det med termer av området. /HH] svensk vit hudfärg. Andra hudfärger oavsett födda här och kanske boende i ganska många generationer upplevs avvikande.

Ett i fenomen likartad egenskap jag tror har gemensam underliggande funktioner är av dem upplevda varumärkes symboler bland barn och ungdomar. Här är vi på en lägre mognadsnivå än fallet ovan men ev. ligger något gemensamt med att ovan gärna åtminstone initialt och i aktiv tid investerad tar en hel del yngre vuxna.


En ytlig vanligen brutalt vanställd symbol för ett känt varumärke - oftast på kläder eller enklare associarer - gärna stor på billiga skräpvaror för en vuxen intresserad av produktområdet uppenbart ej i något relaterat de verkliga koncepten säljer bra till ungdomar och barn stracks under ungdomsåren. De ser symbolen i sig som vad som konvergerar till varumärkets värde men saknar åtminstone på jämförbar nivå med köp-impuls förmåga att tolka i andra värden associerade symbolen. Symbolen utan substansen blir valuta.


Jämför en vuxen intresserad av ett produktområde aktuellt här som hellre bär en något sliten men genuin representation / konkretisering (ex. har jag hellre min äkta Omega Seamaster om än några år gammal nu och med färre funktionalitet än många billigare klockor oavsett förfalskat varumärke eller inte). Därför att den värdefunktion aktuell för mig kan inte induceras av en billig kopia: Jag uppskattar den enkla men mycket tillförlitliga basfunktionen, ett bra objekt i min samling av produktnära symbol-koncept, och dess kombination med blå skjorta, kavaj m.m. vid behov av konsult-uniform. En kopia i det senare avstår man hellre eftersom det reducerar övriga "uniforms-insignia" (korrekt skjorta o.s.v.) :-)


Association mellan Sveriges symboler och "flock-dynamik" är stark. Det är etablerad "potentiell energi" skapad genom år av repetition byggande upp stor ständig förekomst i vårt språk och visuella kultur. Sverige är idag en demokrati. Vi har ett politiskt system varande det från "corpus", historik av statistik "incidenter" och mer allmänt kostnader. Detta är vad vi vill att symbolerna ska konvergera tänkande till när det kommer till upplevda (oavsett verkliga eller kanske lokala eller feltolkade) problem.


Dynamiken den "potentiella energin" kan inducera är som vi vet yngre vuxna såväl som ungdomar något känsligare för (i alla fall när det kommer till att göra konkreta händelser snarare än att tala, tycka o.s.v. vilket normalt inte är ett problem överskådligt vid tidpunkten annat än att representera fortgående problematiskt kontext när det avser tankar och idéer om att vissa delar av samarbetet Sveriges ägare d.v.s. medborgarna inte hör dit kanske föreslående att deras andel ska förstatligas - d.v.s. skapande åtminstone ökad andel diktatur i vår demokrati - och själva personen utvisas eller mördas).


Desto mindre symbolerna har en sund association bred och stor allmänt för vårt politiska system och samarbetet Sverige allmänt desto potentare är de i kontrast när lyfta fram i ljusen av vem som helst. Kombinerat informationen - konkret med del indikerande vad som är Sverige's individ-natur från det större flertalet avseende upplevt av mottagaren d.v.s. lätt att se enkel konvergens slutsats via låg komplexitet - får budskapet ökad intensitet och potens.


Att låta symboler med kraft ligga att skräpa oanvända när weapon grade potentiella på nivå The Flag of the Swedes (dock ej de förrädiska götarna men självklart som soldat-material i alla fall för kronan inkludera dalmasar: vilket värde kan de annars ha? - eller egentligen historiskt bevisat något mer än vi sanna Svear boende runt Uppsala) är att lämna verktyg mer effektiva för andra att använda. Sådan användning är allas frihet men samarbetet representerande vad vi gemensamt är i verkligheten i samarbetet Sverige behöver få sin andel (vi ska ex. också viktigt förutom racism, nazism, götar o.s.v. inte lämna dessa symboler till Sveriges historiska diktaturer att i skolböckerna ensamt representera: Dagens kung är god sak för oss att äga skapande värde men ska självklart inte för den ytligt bedömande obalanserat ge möjlighet för dem att vara representationen i upplevd djupare mening snarare än den pr-representant ej påverkande strategi det ska vara i en demokrati).


Egentligen först igår insåg jag att skapande av dessa illustrationer visuellt för fotografering faktiskt kan reta upp en del (även om jag betvivlar just någon reaktion bland läsare här). Det är dock tror jag ytterst relaterat ålder. Sverige har arbetet systematiskt sedan åtminstone många år för att få våra symboler rätt associerade. Längre tillbaka i nutidshistorien var de dock associerade mer till de sista uttrycken av ett mer diktatoriskt system (mellan åren i, runt om direkt, och därefter avtagande efterföljande exponentiellt med centralitet runt den värderade rätten att rösta med mer röster utifrån ekonomiskt ägande). Ett mycket lyckosamt fenomen att se realiserat skapande ett ex. jag kan ha användning av runt detta fenomen längre fram. Hur som helst sorterande böcker och annat material just nu tänkte jag försöka bygga vidare på samma tänk i Alternativ illustration: "Sverige: Ett av Världens Största länder" (2014-04-04) så får vi se vad hamnar på totalt täckande flaggan (vilket läsaren ej bör förstå som att jag görandet faktiskt är kunnig i traditionellt korrekt handhavande av flaggor: inte otroligt är det fel att fästa saker på flaggan "skymmande" den med personliga minnessaker).