NSA: Romantisk datamining av Hans möjlig via Google+ (och accepterat)

2014-02-16

Oavsett hur man ser på NSA-frågorna i övrigt var Snowden-incidenten en god indikation på att NSA hanterat intern-säkerhet långt ifrån väl, och en hel del specifikt som blivit känt har demonstrerat att deras hantering av den interna säkerheten varit dåligt skött. Ett exempel är medarbetarnas romance mining i data man samlat in: NSA Officers Spy on Love Interests.


Men problem kan ibland ha värde. För hela Snowden-incidenten givetvis stimulans bland media-entiteter genererande säkert god utökad trafik. Och om vi vågar spekulera att The Big Government möjligen utövat tryck på Google kanske följande önskan att få min sociala status i domän romance indikerad ett tecken på att någon - i min erfarenhet från likartade domäner inte sällan flera - statistiskt troligare kvinna hos NSA finner mig intressant. Antagligen en stereotypisk matematiker utnyttjande sociala verktyg mer naturliga för en sådan inriktad mot data mining - som här öppet-data - att se:Eller kanske några kvinnliga Google medarbetare? Just nu i alla fall upplever jag som en insight indikerande förändrad syn på NSA's romance-mining och konceptet rent allmänt. Det kanske inte är så fel egentligen? För öppna datakällor i alla fall kan det tänkbart vara en prisvärd löne-förmån att få söka runt mig eller andra med NSA's verktyg. Jag ser heller inte alls ett problem att uppmuntra p.s.s. gärna vackra och konceptuellt-tydliga Google-medarbetare (ex. indikerat via storlek options-program eller liknande men givetvis för tydlighet snarare än något ekonomiskt intresse) att göra romance-mining på mig.


D.v.s. jag lutar nog åt att romance mining ej är ett problem när det sker i en väldefinierad policy. Relaterat där kan jag ex. tänka mig att etablera en datakanal till kvinnlig medarbetare NSA (ex. web-cam) men först efter att fått möjligt att godkänna "avlyssningen".