Kinesiska diktaturen trött på naiva drömmare: Söker realistiska lösningar

2014-02-17

Jag är här benägen att dela diktaturens bedömning:


"China criticized U.S. Secretary of State John Kerry on Monday for his "naive" call for more Internet freedom in the country, and wondered why his discussion with Chinese bloggers had not touched upon Edward Snowden."

Från: China says Kerry's call for Internet freedom naive | Reuters

Och också om jag tror diktaturens och min bedömning är vanlig är det i fel av Kerry att försöka. De alternativa grupperna av riskhantering av diktaturens verktyg både av befolkningen själv för att reducera skadorna det orsakar pågående såväl överspillande på omvärlden är ju tämligen kostsamma.


Förändring genom frivillighet till sundare är ju att föredra snarare än de mer kostsamma revolutioner vi från historien såväl som nutidshistoria vet ibland är nödvändigt. Men självklart realistiskt stöd för kostsamma lösningar är säkert sunt här. Möjligen är det sätt diktaturen uttrycker sig här en indikation om att stöd för det finns också i kommunistpartiet försökande sätta enskild beslut align mot det utan att visa sin preferens öppet (även om sannolikheten ren dumhet i domän av effektivitet keep the evil såväl som förståelse propagande och effekt text inte ska underskattas: diktaturer tenderar att mindre perfekt klara att hantera rekrytering och befodran utan att värdera sekundära systematiska faktorer högt rörande lojalitet).