Bing! i Kina: Att approximera effekt med antal länkar

2014-02-17

Värt att reflektera för:Är att Microsoft förklaring kanske är korrekt. Bing! för webbsökning var sist jag betraktande den för vissa typ-mängder av länkar till resurser tämligen känslig för antal d.v.s. att effekt samlad för ett antal länkar är benäget att komma närmare än tänkt konvergens endast påverkad av antalet länkar.


Rörande mängd jag noterade (och om jag minns rätt även för bildsökningen) tittande på ett antal sökord (utan att själv sökt påverka sökresultaten) var bl.a. en faktor identifierande detta DNS-namn och liggande känt indexerad av Bing! (vilket tryggast sker när länk vid denna tid i alla fall var mer eller mindre på startsida när det gällde små-sajter och/eller relativt nya: men p.s.s. också möjligt styrande också på stora sajter varierat utifrån också andra faktorer).


Praktiskt innebärande att man mycket väl om viss budget för att etablera sajter med dessa tillsammans med andra faktorer kan styra resultaten enklare än man kanske är van vid från andra sökmotorer.


Samtidigt ska tydligt understrykas att jag inte vet om det går att definiera idag samma "enkla" (för en entitet relativt low-competence men med ett antal - relativt få faktiskt - datorer resp. görlighet sätta upp DNS-namn samt applicera övriga ej refererade faktorer) mängd effekt-länkar. Vidare också att jag aldrig värderat Bing! vad jag minns rörande Kina och ej heller här. Men det är kanske värt att se möjligheten att en förklaring oavsett hur man definierar defekt kan vara relativt enkel påverkan utifrån snarare än Microsoft är moraliskt vekt relativt vinst alternativt är korrupt via agerande hos enskilda utanför riktlinjer eller att företag alt. enskilda av varierade orsaker är rädda för den kinesiska diktaturen och därmed lätt kan styras.


Vidare mer än att se möjligheten till påverkan här är den möjlig allmänt för många andra lösningar på nätet. Och särskilt att observera när styrande faktorer är onormalt effektiva för en aktör likt kommunistpartiet i Kina kontrollerande en stat men utanför sådana aktörer är svåra och/eller ekonomiskt ineffektiva för andra aktörer (särskilt SEO-branschen som ju ibland kan filtrera upp kvalitet på inverkande faktörer genom att benäget utnyttja dem). Jag upplevde för ett antal år sedan detta som ev. fallet rörande en del sökresultat på om jag kommer ihåg rätt. Det balanserade sig emellertid inte allt för långt efter varefter jag ej minns att jag där noterat fler problem (men har heller inte kontrollerat detta på ett antal år). Tänkbart är dock Google fortfarande ganska observant här. Minns jag rätt finns det diskuterat här långt tillbaka.


Man bör kanske se dessa frågor industriellt i kontext av samarbete mellan stora aktörer som en grundstruktur och från det söka inkludera fler.


Att generellt samarbeta diktatur rörande dessa frågor är på samma sätt som att leverera sådant som hård- eller mjukvara övervakning nätet eller något relaterat sådana frågor eller leverera tjänster eller kompetens ex. marketing ytterst olämpligt och vad jag hoppas att man för att minska risken för liknande problem understrykande möjlighet är aktörer man generellt ska juridiskt hindra från att alls leverera i eller relaterat företag agerande Kina när transformationen till demokrati är klar.