Riktad information: Exempel till Argumentera troende: Gimme hope Joanna, Eddy Grant

2013-12-15

Återpublicerad från Ge mig hopp innan morgonen kommer! på bloggen där jag brukar samla en del ögonblicksbilder relaterade mötet musik och känsla.


Kraftfull musik och upplever jag skapar emotionell bakgrund till orden närmare till det positiva såväl som i orden etablera ett budskap. Samtidigt som vi från det kan se ett värde är menar jag formen och innehållet också vad som begränsar det till en funktion."She's got supporters in high up places
Who turn their heads to the city sun
Jo'anna give them the fancy money
Oh to tempt anyone who'd come
She even knows how to swing opinion
In every magazine and the journals
For every bad move that this Jo'anna makes
They got a good explanation"

Det är vad som just kan vara ett under längre tid återkommande uttryck och i det meningsfullt. Men fokus är nära nog helt på vad dom andra gjör, att det är fel, rent av refererande en auktoritet på att det är fel:


"Even the preacher who works for Jesus
The Archbishop who's a peaceful man
Together say that the freedom fighters
Will overcome the very strong"

Och coping skills. Det är inte meningslöst: Tvärt om att bevara hopp om att förändring är möjligt är excellent. Men det är heller inte annat än som välkänd musik associerad till frågan optimal stridsmusik för att i en situation uppmuntra till att kräva och genomföra förändring nödvändig.


Resonemang ovan gäller dock endast på den färgade befolkning som tänkt målgrupp. Lika viktig målgrupp är den vita befolkningen. Här blir nu värdet mer fascinerande och där vi kanske rent av kan spekulera om musik av betydelse. Jämför med den första av metoderna jag tog upp i introduktionen till att argumentera för varaktig transformation av attityd i närmare lösta med starka känslor frågor:Calling people out to action är ju för den målgruppen bara skrämmande. Gimme hope Johanna kan potentiellt ha fungerat bättre:


  • Hög kvalitet i musik för möjlighet att många kommer lyssna av och till genom åren: repeterat budskap.
  • Budskapet kommer med hopp och positivt känslo-riktning. Ej skrämmande och associerar något positivt till frågan balanserande andra känslor.
  • Musikens styrka i förstärker konkret indirekt kritik av systemet. Indirekt därför att det talar mindre om frågan och mer om några konkretiseringar av den och utanför det mest infekterade som diskriminering. Det är ju implicit i allt i denna fråga.
  • Och kristna trosföreställningar med sammanblandning i norm och samhälle var en komponent i Sydafrikas apartheid (religion kan utmärkt formas efter behov även om just nya komponenter är trögare: det finns dock så mycket historiska referenser resp. just nu auktoriteter att välja mellan som kan tolka ut att det i sig ibland kan göra nästan det samma men utan att mekanism för att ompröva grundläggande trosföreställning nödvändigtvis blir utlöst).

Faktiskt såg jag att skaparen nog inte var blind för detta utan tvärtom med förståelse av effekt och målgrupp formade sin skapelse med dom i tanke. Goda musiker är ju ofta naturligt utan att behöva teorisera skickliga i att skapa stark information.


"I wanna know if you're blind Jo'anna
If you wanna hear the sound of drums
Can't you see that the tide is turning
Oh don't make me wait till the morning come"