Genetisk kod bär information (för kontextuell realisering i cellerna) via tidigare okänd princip

2013-12-15

Kommer publiceras i Science:Told ye:Även om jag (oavsett om jag alls skrev det) spekulerade eller gissade att egenskapen här om jag förståd ovan ytligt skulle vara någon annanstans än jag tror gäller här.


Confusion and diffusion. Information i form av generisk mening i motsvarande symbol givet sammanhang där sammanhang är verkligheten ej uttryckt här utan vad evolutionen söker prediktera i övergripande information som ett tillstånd i en sekvense av antaget också efterföljande (approximativt en människa relativt föregående släktingar bakåt och ev. barn o.s.v. ett tillstånd) resp. information av typ för ökad effektivitet i ett begränsat lagringsmedium permutationernas mening d.v.s. tydligare mot sammanhanget här hur en sak påverkar det andra som i cellens realisation av anlagen där den redan i sig är instansierad med ett syfte och mening från samlad genetisk information aktiverand i en utvald mindre mängd (ex. för att skapa en muskelcell och inte "hjärncell").


"Ungefär" (illustrerat av i den generella principen inte sällan tillämpbar på mycket) med SP-nätverk men här med den realiserade kartan av hur vi vänder på nätverket (alt. om vi vill se det som att vi krypterar) med nyckeln vi känner. Substitutions-komponenten här är själva alfabetet (precis som i kryptering) och har 64 symboler i den genetiska koden.


D.v.s. vi kan spekulera att informationen vi bär kan inkludera också mer av algoritmiska strukturer för att hantera en förändrad värld. Hur genuttryck ska realiseras också som funktion av det i övrigt realiserade tillståndet i cellen påverkad ex. av tillgång på mat. Jämför med diskuterat bl.a. i:Information science är Information science medan det specifika "mäta eller titta på" något i naturen varierar mer över områden i vetenskap eller annat i vad som är specifik kunskap.