Riktad information - Exempel: The Mao-killer: Propagandan som fick stadsborna att begripa att svälten var ett beslut bort

2013-12-27

I kall distansierad strategi kan många antagligen om inte lättare för att acceptera att handla med människoliv för att sälja som döda via mat exporterad så i alla fall lättare ej notera lika tydligt utanför strategins värde för att befästa regimens makt. Visualiserar vi svält och död är det kraftfullt och kanske för kraftfullt.


Här valde jag att istället betrakta några för tidsperioden och målgruppens vana av systematiskt propaganda troligt stark och elegant både i tydligt genomtänkta teman men med konstnärlig frihet utanför det i detaljer skapande varians med något som kan uppfattas närmare ett ärligt vittnesmål snarare än korrektare det beställningsarbete det handlar om. Jag finner dem i lite mer långsam tid osmakligare än mycket jag sett i propaganda med bakgrund av de tiotals miljoner som dog i svälten - kanske ca 35 miljoner men vi ska inte utesluta att det var många fler.


Nivån kan tyckas inte riktigt på nivå med oss uppfödda i ständig reklam oavstt kommersiell varureklam eller stads-televisionens pedagogiserande om deras kritiska betydelse för balansera den vulgär-kultur och undervisa svensken.


Samma television jag några år senare uppväxt kunde konstatera numera är Sveriges högborg för allt vulgärt vilket nu omvänt argumenterar är lika kritiskt viktigt att de har hand om medan seriösare egenskaper som faktakontroll numera ligger på nivå att om de hittar en svenskt forskare som studerat ett ämne så är hela området vad endast ett fåtal forskare studerat. Oavsett hur välpublicerat det är i allt från vanliga till mer välkända journaler.


Och jag tror många när det inte kontrollerats seriöst i redaktionell-bearbetning utan man klämmer till med något man tycker låter bra inte än bättre än att vi accepterar påståendet trots att det knappast ens är rimligt och för den som tvivlar akut snabbt kan kontrolleras med fem minuter med den litteratursökning SVT rationaliserat bort indikerande att tio minuter mer för på att hitta allt från mer genomsnittliga till välkända journaler finns med forskning om området: av ett flertal snarare än fåtal forskare.


Oavsett mer sofistikerat resistenta och depraverade är vi i grundläggande mänskligt delande samma natur och vi är känsliga p.s.s. där skillnad mer handlar om paketering och ett meningsfullt kontext med för oss meningsfulla symboler och en "trovärdig" avsändare där kinesiska kommunistpartiet inte är riktigt rätt för de flesta. Tittar vi förbi vad som ofta uttrycks som naivt kan vi se samma metoder lika använda såväl som funktionella här.


Ett urval av aktuella teman

Grundläggande principer vi ser i visualiseringarna är:


1. Alla personer eller i antal dominerande stereotypiska representationer för uppfattade roller vanligast i kuststäderna varifrån Mao skeppade ut maten för att betala av statsskulden onödigt snabbt. Vanligen välgödda: ibland med dubbelhaka.


2. Komponenter som påminner om vad många känner till något om även om den enorma skalan knappast var vad alla kände till: Att svälten finns och du kan vara ett beslut från att omplaceras där. Jag spekulerar att närmare gatan var mycket mer känt än hos dom mer etablerade i partiet.


3. Viktigt - minst lika viktigt som två - understrykande att man äter och många äter bra dom här åren. Det fanns en föreställning om att jordbruket var ineffektivt och vad kadrerna skulle kunna få upp produktionen enormt med hjälp av organisation och nya metoder. Därmed fanns en tro också - som jag tolkar från vad känt - en överbefolkning med för mycket bönder. De kostar konkret utvecklingen av Kina - som jag tror strategin sattes - minskade exporen av föda och tagande kostnad av den levnadsstandard viktig att försöka uttrycka tydligt tidig för att cementera fast den nya regmen.


Lösningen under åren 35 miljoner svälte blev att exportera mat på nivå av att man redan ej hade dom tänkt överflödia bönderna. Och svälten jag tror kan ha varit verlig i rgioner i alla fall oavsett vansinnes-laborerande med nya metoder utan kompetens lokalt eller samordnat eller bra resurser introducerade. När det senare lugnande ner sig allt eftersom det blev känt vilket kan ha varit en orsak bland folk också i partiet (ex. upptäckte att deras familj svultit ihjäl utan att något kunnat meddelats dem alls) laborerade man mer med metoder som sterlisering, mycket hårda sociala krav på att hålla sig till ett barn o.s.v. Allt i detta har varit fel i metod från början till nu även om behovet kan ha varit riktigt i mer humana varianter. Riktigare metoder känner vi väl tll i Väst och lär man av oss vet man att det närmast snarare när prioriterande människans välstånd före och primärt hellre än att begränsa frihet - fertil såväl som annan - snarast skapar problem att föryngra befolkningen. Ett fenomen grannlandet Japan är ett exempel på såväl som Taiwan.


Nedan primärt understrykande att man äter och - experimenterar med draken som kanske utryck för nationens samlade medium görande möjligt att förflytta föda från bondefolken till städerna. Den levande bakgrunden, fordonet, och skaparen av gemensam dynamisk förändring. Vi noterar att vi typiskt för bildmotivet (om än något mindre tydligt än ett jag hoppas återhitta för att avsluta med: jag får återkomma med den - ej hittad nu) har ett sticprov av roller vid tiden primära för städerna som Shanghai. Bilder något modifierade då jag upplevt tidigare i år ibland uttryckta problem mot datakällor jag haft nytta av åtminstone när etablerade på nätet och relaterat Kina.


Matkorgen samlad hos landsbygdens folk vars tekniskt bakomsträvande skapat många överflödiga munnar att mätta. Maten är väg till den industriellt medvetna stadsbefolkningen där framtidens traktorer ska byggas.
Wu Shaoyun (吴少云); Zhang Yuqing (章育青); Lu Zezhi (陆泽之)
Publisherad av: Shanghai renmin meishu chubanshe.,
1959,
The commune is like a gigantic dragon, production is noticeable awe-inspiring

Nedan vad som är ytterst bedräglig såväl vill jag tro kanske speglande det mänskliga i konstnären. Detta är en motivation för verkligheten i illusion. Vansinnet i det lokala förtrycket där böndernas varje liv styrdes inkl. om de alls fick äta såväl som förflyttningen i onödan av föda till ekonomiskt värde motiverat före ätande resp. föda som industriell drivkraft av arbetarna där och som makt-fundament där (om än tycks normalt inte p.s.s. ganska ofta direkt individuellt som ett normalt dagligt förförande där beslut om man fick äta eller inte kunde förändras volativt för att undeerstryka makt - och kanske oftare via förflyttning till landsbyggd).


Notera att de välgödda som bygger verktygen och ska ta dem ut på landet går före och länder dom otydliga bönderna längre bak. Kanske krävs inte alla av dom vi nästan ine ser? Traktorn när den väl dyker upp med förfaren kanske är den bonde som egentligen behövs?Minns kulturen av förakt etablerad för de med det sämsta livet tänkbart redan innan kommunismen etablerades görande arbete häst och vagn eller en åsna hade gjort. Det var kultur bland lite större bönder (likt Maos familj som nog ofta kom med dehumanisering av människan). Sådana föreställningar försvinner inte lätt och också om de tog roll i revolutionen utnyttjades de där lika hårt som innan med ofantliga föga strategiskt meningsfulla gigantisk marscher hit och dit få överevde (om inte stort mer än top-management och några tusen kommer fram: hade det inte varit bättre att strida med de hundra tusentals istället?).


General Line jkädd som fabriksarbetare och knappast mager. Faktiskt noterar vi antydan till dubbel-haka. Fabriken är viktig och fabriksarbetaren ska inte frukta att inte få äta om han arbetar hårt nog för att få blommor och lyftas fram som föredöme.


"In the terminology of communism, the general line of the party or simply the general line refers to the directives of the governing bodies of a party (usually a communist party) which define the party's politics. The term was in common use by the Communist Party of the Soviet Union (since its early days under other names) and also adopted by many other communist parties around the world."

General line of the party

Liu Bingliang,
1961,
Long live the General Line!