Carin Götblad som Polischef Uppsala har möjlighet att skapa för Sverige stora långsiktiga värden via återanvändbara verksamhetssystem

2013-12-27

Och det tror jag har potential att bli ett lyft för Uppsala enligt tidigare diskuterat bl.a. i första inlägget nedan:Så klart en kvinna av staden i vår mer utvecklade verklighet nu där begrepp nedan kommer från antikens grekiska koncept:En utmaning och ide hela Sverige kan få värde av vore att utnyttja Uppsalas unika storlek: ej öveerdrivet stort men ej heller litet därför återanvändning blir svårt.


Och försöka skapa enkla sunda modell-koncept man kan använda allmänt i landet för att komma ifrån både överdrivet abstraherade lösningar kanske ej smidiga att anpassa resp. svårighet att ta kunskapssystem och färdiga lösningar i organisation och problemlösning i allt från administration till organisation av prioriteringar.


De fåtal sådana koncept man gjort genom åren tycks ju ofta fungerat bra. När både idé i relationer och struktur ges men utan färdiga sanningar i detaljer man antagligen i bra mycket behöver anpassa lokalt om inte pengar ska slösas bort. Lite fascinerande tycks åtminstone ett par av dom jag minns nu varit vad som behövt låna brand power från internationellt välkända orter och poliser snarar än svenska exempel (ex. New York och konceptet att försöka motverka förstörelse av gemensamt uttrymme på ett tidigt stadium innan rummets upplevda värde reducerats förbi där någon är pro-aktivt engagerad). Det är givetvis korrekt men det finns kanske också risk att man heller nte riktigt har system för att hantera eller sammanföra idé-koncept bra i eller eller mellan orter.


Ett enkelt genomtänkt verksamhetssystem lösningar kan adderas på. Och varför inte tänka mindre IT-ambitiöst väldigt länge och använda möjligheter via delade filsystem och kontrsapplikatoner tills något funktionellt flera använder många år senare finns. Logik och metod-relationer för att samla och hantera lösningar innan man bygger det fast i IT-lösning kanske för tidigt.


I andra områden - ex. tror jag närmare situation awareness: att snabbt se, höra och förstå plats där något hänt utnyttjande teknik och informaton tillgänglig effektivt - är det en annan sak. Här finns färdiga lösningar inarbetade i tillräckligt jämförbara verksamheter för att det nog både bra ska gå att kontrollera innan och under upphandling rörande om funktionellt eller inte såväl som att inte bli onödigt dyrt. Det finns bl.a. inom militära organisationer och möjligen vinner man en del på att börja betrakta dessa såväl som större mellan-statliga organisationer innan man också tittar ex. på FBI's upphandlingar senaste åren här Området är väl diskuterat rörande det mesta bl.a. i NATO med ganska vettiga problem-orienterade dokument ag tror är ungefär så bra första utgångspunkt man kan ha (också mer konkreta diskussioner och rena eller nära kravsspecifikationer resp. diskussion sync. mellan olika delsystem finns: dom avser jag inte utan hör till det väldigt slutgiltigt system och kan nog i mycket avvika ordentligt: tillgänglig utrustning rörande spaningsplan, ubåtar, m.m saknar ju polisen även om drones åtminstone är vad man kan reflektera att köpa in när billigare om ej redan gjort ex. för att eftersöka personer eller filma misshandel relaterat kravaller runt idrottande m.m. om det nu är lagligt och om så är balanserat riktigt mellan privacy och värdet det ev. kan tillföra i domstol eller för att avbryta pågående misshandel).Välkommen till Sveriges första och i allt största huvudstad. En elegantare stad än Stockholm för att skapat något stort.